На головну

четвертий субтест

  1. день четвертий
  2. Завдання словесного субтеста тесту Айзенка на перевірку рівня розвитку лінгвістичного мислення
  3. Методика 14. Числовий субтест тесту Айзенка
  4. Перехід боярського війська в контрнаступ і стратегічна оборона повсталих (четвертий період війни)
  5. За допомогою описаних субтестів тесту Айзенка
  6. РОЗДІЛ ЧЕТВЕРТИЙ Політичні сили
  7. Розділ четвертий. ЄВРОПА: АНТИЧНОСТЬ

1.Виберіть потрібну фігуру з чотирьох пронумерованих.


_______________ Частина I. Психо логічна діагностика____________

2. Вставте слово, яке служило б закінченням першого
слова і початком другого:

ВАМ (...) АМІДА

3. Виключіть зайве слово:

НОЗІБ

ФЕЛЕТОН

АБРЕЗ

Грито

4. Вставте пропущене слово:

СОРГО (ГОРА) Сафра ВОБЛА (....) П'ЄСА

5. Виберіть потрібну фігуру з шести пронумерованих:

6. Вставте пропущене число: 112 (190) "17 268 () 107


 8. Вставте пропущене число:


Глава 6. Методи психодіагностики студентів, вчителів та батьків 7. Вставте пропущені числа:

9. Вставте пропущене число:

6 9? 24 36

10. Виключіть зайве слово:

ЗГЛА

ААМГУБ

НАМГЕРПЕТ

АППРУІС


11. Вставте відсутні літери:


Частина I. Психологічна діагностика


12. Виберіть потрібну фігуру з шести пронумерованих:


Глава 6. Методи психодіагностики студентів, вчителів та батьків

13. Вставте пропущену букву:

Т П Л Ж?


14. Виберіть потрібну фігуру з шести пронумерованих:


Частина I. Психологічна діагностика

15. Вставте пропущене число:

16 (96) 12 10 () 15

16. Вставте слово, яке служило б закінченням першого
слова і початком другого:

КОНТР (...) ІВ

17. Вставте пропущене число:

4 12

2 6 3

3 2 високоефективних?

 19 Вставте відсутню кількість 2 5 26?


18. Виберіть потрібну фігуру з шести пронумерованих:


Глава 6. Методи психодіагностики студентів, вчителів та батьків


20. Виберіть потрібну фігуру з шести пронумерованих:


_________________ Частина I. Психологічна діагностика____________________

21. Вставте слово, яке служило б закінченням першого
слова і початком другого:

у (...) ОВА

22. Вставте пропущене число:

41 (28) 27 83 () 65

23. Вставте пропущене слово:

ШКВАЛ (КЛОК) осоки ОЛОВО (....) Сітка24. Виберіть потрібну фігуру з шести пронумерованих:


Глава 6. Методи психодіагностики студентів, вчителів та батьків

25. Вставте слово, яке означало б те саме, що і слова,
стоять поза дужками:

СОБАКА () шкіра

26. Вставте пропущену букву:

А Г Ж Ж К О ОС?

27. Виключіть зайве слово:

РОНТ

СУЛТ

ЛОРКЕС

КОУРС

28. Вставте пропущене слово:

РОСТ (ОРЕЛ) Лессі НЕБО (....) ТОДА

 30. Вставте пропущене число: 65 35 17?


29. Вставте пропущені букви:


Частина I. Психологічна діагностика

п'ятий субтест

1. Виберіть потрібну фігурку з чотирьох пронумерованих:

2. Вставте слово, яке служило б закінченням першого
слова і початком другого:

Свір (...) НИК

3. Виключіть зайве слово:

ОАРХ

ОАРВІНЬК

ІІДОНГ

ААССІНД


Глава 6, Методи психодіагностики студентів, вчителів та батьків

4. Визначте пропущене число:
5. Виберіть потрібну фігуру з шести пронумерованих:


Частина I. Психологічна діагностика

6. Вставте пропущене число:

5 7 4 6 3?


7. Виберіть потрібну фігуру з шести пронумерованих:


Глава 6. Методи психодіагностики студентів, вчителів та батьків

8. Вставте пропущене слово:

ПОРИВ (ВОДА) Облога ОТКОС (....) ВІДПОЧИНОК

9. Вставте пропущене число:

368 (9) 215 444 () 182

10. Виключіть зайве слово:

Елм

АУМХ

ШААДАНКР

ОЕПР

11. Вставте відсутню букву:

А Г 3 М?

 13. Вставте відсутні літери:


12. Вставте пропущені числа:


Частина I. Психологічна діагностика14. Виберіть потрібну фігурку з шести пронумерованих:


Глава 6. Методи психодіагностики студентів, вчителів та батьків


15. Виберіть потрібну фігуру з шести пронумерованих:


Частина I. Психологічна діагностика

16. Вставте слово, яке служило б закінченням першого
слова і початком другого:

РВ (...) ЕХА

17. Вставте пропущене число:

836 (316) 112

213 () 420

18. Вставте пропущене число:

5 8 12 7 12 18 3 4?

19. Вставте слово, яке служило б закінченням першого
слова і початком другого:

Рас (...) ОС

20. Вставте пропущене число:

188 (118) 424

214 () 320

21. Вставте пропущене слово:

Качан (хмара) ШТУКА ХВОСТ (....) відріз

22. Вставте пропущене число:

0 Разом 7 26?

23. Виключіть зайве слово:

ГОАЛ »

ЯМАІР

ВНАІ ЯІІЛДГлава 6. Методи психодіагностики студентів, вчителів та батьків

 24. Виберіть потрібну фігурку з шести пронумерованих:

25. Вставте слово, яке означало б те ж, щоі слова,
стоять поза дужками:

ЯР (...) ОПОРНИЙ БРУС

26. Вставте пропущену букву:

? З А СУЯ

АКР

27. Вставте відсутню кількість:

71 68 77 50?


Частина I. Психологічна діагностика

28. Виберіть потрібну фігурку з шести пронумерованих:

29. Вставте пропущене слово:

Стоп (СІЛЬ) кліть ПАУЗА (....) СТЕП


Глава 6. Методи психодіагностики студентів, вчителів та батьків 30. Виберіть потрібну фігуру з шести пронумерованих:

Відповіді на четвертий субтест тесту Айзенка

1.1. Фігури мають дві, три або чотири ніжки; вершина може бути прямокутної, круглої або загостреною.

2. ПІР

3. ТЕЛЕФОН. Всі інші слова позначають тварин: бізон, зебра і тигр.

4. ЛОСЬ. Перша літера пропущеного слова - це передостання буква попереднього слова; друга буква пропущеного слова - це друга буква попереднього слова; третя буква пропущеного слова - це четверта буква подальшого слова; четверта буква пропущеного слова - це друга буква подальшого слова.

5. 4. Кількість перегородок в квадратах убуває зліва направо.


Частина I. Психологічна діагностика

6. 322. Подвійна різницю чисел, що стоять поза дужками, дає число, укладену в дужки.

7.19 / 22. Є два ряди чисел, розташованих по черзі в чисельнику і в знаменнику і зростаючих відповідно на 2,3,4,5. Перший ряд: 5,7,10,14,19. Другий ряд: 8,10,13,17,22.

8. 11. Сума чисел на «ногах» віднімається від суми чисел на «руках», в результаті чого виходить число, написане на «голові».

9. 15. Послідовно до першого числа додаються 3,6,9,12.

10. ОКО. Всі інші слова позначають різні матеріали для письма: пергамент, папірус, папір.

11. А і Н. Слово СВЯТО читається проти годинникової стрілки.

12. 6. Є три типи головних фігур, три способи штрихування і три різних значка на вершині фігури.

13. Б. Літери слідують в зворотному алфавітному порядку через 2, 3,4, 5 букв.

14. 6. Коробка може бути відкрита догори, вправо і вліво; всередині коробок може перебувати хрест, трикутник або гурток; над входом може бути одна лінія, дві або три лінії.

15. 75. Твір чисел, що стоять праворуч і ліворуч, необхідно розділити на 2.

16 .. акт.

17. 4. Сума чисел в кожному стовпчику дорівнює 9.

18. 5. Стріла може бути спрямована вниз, вгору або вправо; вістря може мати один, два або три наконечника; тупий кінець стріли також може бути трьох різних типів.

19. 677. Кожне число потрібно звести в квадрат і додати 1, щоб отримати наступне число.

20.4. "Третя фігура складається з елементів другої фігури мінус елементи першої фігури.

21. ГОЛ.

22. 36. Відняти від числа, що стоїть зліва, число, розташоване праворуч, і різниця подвоїти.

23. ЛОСК. Перша літера пропущеного слова - це друга буква попереднього слова; друга буква пропущеного слова - це остання буква попереднього слова; третя буква пропущеного слова - це перша буква подальшого слова; четверта буква пропущеного слова - це четверта буква подальшого слова.


Глава 6. Методи психодіагностики студентів, вчителів та батьків

24. 5. Тварини відрізняються формою тіла, кількістю ніг і формою стопи.

25. ЛАЙКА.

26. X. Букви по горизонтальних рядах зліва направо слідують за алфавітом через 2 і через 3 літери.

27. БАБАК. Всі інші слова: трон, крісло і стілець - означають предмети меблів, на яких сидять.

28. ЕНОТ.

29. Ті Е. Знизу проти годинникової стрілки читається слово «Метальник».

30. 11. Друге число отримано з першого шляхом вирахування з нього 6x5; третє число отримано з другого шляхом вирахування з нього 6x3; шукане, четверте число отримано з третього шляхом вирахування з нього 6x1. Останній множник від'ємника числа поступово зменшується на дві одиниці.

Відповіді на п'ятий субтест тесту Айзенка

1.Є три положення рук і три форми голови.

2. ЕЛЬ.

3. садна. Всі інші слова позначають фарби: охра, індиго, кіновар.

4.18. Число на хвості є потроєна різницю чисел на крилах.

5. 3. Фігури складаються з білих, чорних і заштрихованих прямокутників, які розташовуються або праворуч, або ліворуч. Кожен з цих ознак зустрічається лише один раз в колонці або в ряду.

6. 5. Є два перемежовуються ряду чисел: 5,4, 3 і 7,6, 5.

7. 4. Є три типи вантажівок для перевезення, три типи забарвлення переднього колеса і три форми зчеплення.

8. СОРОМ. Перша літера пропущеного слова - це остання буква попереднього слова; друга буква пропущеного слова - це друга буква попереднього слова; третя буква пропущеного слова - це четверта буква подальшого слова; четверта буква пропущеного слова - це третя буква подальшого слова.


Частина I. Психологічна діагностика

9. 1. Скласти всі цифри, що стоять зліва, і відняти суму чисел, що стоять праворуч. В результаті вийде число, що стоїть в дужках.

10. МУХА. Всі інші слова позначають різні приналежності для письма: крейда, олівець, перо.

11. Т. Букви слідують в алфавітному порядку через 2, 3, 4, 5.

12. 8/7. Є два ряди чисел, зростаючих кожен раз на 2. Вони розташовуються по черзі в чисельнику і в знаменнику: 1, 3, 5, 7 і 2, 4, 6, 8.

13. Про і І. Слово ПОПЕРЕК, читається проти годинникової стрілки.

14. 1. Є три форми взуття, три типи зачісок, три положення тіла. Кожна ознака в горизонтальному і вертикальному рядах зустрічається тільки один раз.

15. 3. Фігури третьої колонки складаються з елементів фігур першої колонки мінус елементи фігур другий колонки.

16. ПОТ.

17. 211. Скласти числа, що стоять поза дужками, і суму розділити на 3.

18. 6. Третє число кожного ряду виходить, якщо скласти перші два числа і з суми відняти одиницю.

19. КІЛЬКІСТЬ.

20. 53. Число в дужках одно полуразность чисел, що стоять поза дужками.

21. ТРОС: Перша і друга літери пропущеного слова - це, відповідно, друга і третя букви подальшого слова, а третя і четверта літери пропущеного слова - це, відповідно, третя і четверта літери попереднього слова.

22. 63. Звести в куб числа 1, 2, 3, 4, відповідно, і кожен раз з одержуваного результату віднімати одиницю.

23. ІВАН. Решта імена - жіночі: ОЛЬГА, МАРІЯ, ЛИДИЯ.

24. 6. Є три типи осіб і вух, три форми капелюхів. Кожен з цих ознак зустрічається лише один раз в ряду або колонці.

25. БАЛКА.

26. О. Ряди і колонки складені з однакових слів. Про - єдина буква, підставивши яку, можна отримати слово.


Глава 6. Методи психодіагностики студентів, вчителів та батьків

27. 131. По черзі додають і віднімають числа 3, 9, 27, 81, т. Е. Від'ємник і доданок кожен раз потроюються.

28. 1. Голубки позначені однією, двома і трьома рисками; крила складаються з одного, двох або трьох пір'я; нижня частина - чорна, біла або заштрихованная.

29. ШЛЯХ. Слово в дужках вгорі утворено з першої і третьої букв лівого слова і другої та п'ятої літер правого слова. Точно так же утворюється слово «шлях» з двох нижніх, правого і лівого слів.

30.3. Кількість завитків, звернених всередину у кожної третьої фігури в ряду, виходить шляхом вирахування кількості завитків, звернених зовні, наявних в двох інших формах, одна з одної. Наприклад, кількість завитків лівої верхньої фігури виходить шляхом вирахування кількості завитків правій верхній фігури з кількості завитків, наявних в середньої фігурі. Число завитків, наявних в середньої фігурі середнього ряду, отримано шляхом вирахування числа завитків правої фігури або числа завитків лівої фігури цього ж ряду. При цьому в одержуваної фігурі в порівнянні з вихідними завитки звертаються в протилежну сторону.
Методика 22. Вимірювання мотивації досягнення успіхів і уникнення невдач | Процедура змістовного аналізу оповідань-творів випробовуваних | оцінка результатів | МЕТОДИ ВИВЧЕННЯ МІЖОСОБИСТІСНИХ ВІДНОСИН | Методика 23. Социометрическая методика | Обробка і інтерпретація результатів | Висновки про рівень розвитку | Методів психодіагностики СТУДЕНТІВ, ВЧИТЕЛІВ І БАТЬКІВ | ВИВЧЕННЯ ПІЗНАВАЛЬНИХ ПРОЦЕСІВ У СТУДЕНТІВ, ВЧИТЕЛІВ І БАТЬКІВ | НемовКн. 3 417 |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати