На головну

МЕТОДИ ДІАГНОСТИКИ ПІЗНАВАЛЬНИХ ПРОЦЕСІВ ДОШКІЛЬНЯТ

  1. II. ЗНАЧЕННЯ ХРОНОГЕННИХ ФАКТОРІВ В ПРОБЛЕМИ ПСИХІАТРИЧНОЇ ДІАГНОСТИКИ
  2. III. Психічні властивості особистості - типові для даної людини особливості його психіки, особливості реалізації його психічних процесів.
  3. III. ФІЗИЧНІ МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ
  4. III. Етапи, регламент i методика правядзення дзелавой гульнi
  5. Part II. Methods and Means / методи і засоби
  6. VII. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-психологічні методи дослідження МИСЛЕННЯ І МОВИ
  7. XIV. Дослідження інтелектуальних процесів

Перш ніж викладати конкретні методики психодіагностики пізнавальних процесів: сприйняття, уваги, уяви, пам'яті, мислення й мови - у дошкільнят, розглянемо поняття «стандартизований комплекс психодіагностичних методик», яке вже зустрічалося і буде ще неодноразово згадуватися в тексті.

Під стандартизованим комплексом психодіагностичних методик для дітей певного віку розуміється мінімальний за кількістю включаються в нього методик набір, необхідний і достатній для того, щоб різнобічно, в усіх суттєвих аспектах та властивості оцінити психологію дітей даного віку, визначити рівень психологічного розвитку дитини в цілому і по окремих якостям і властивостям. Під словом «стандартизація», включеним в назву комплексу, розуміється можливість отримання за допомогою всіх цих мето-

1 Методи психодіагностики дітей до трирічного віку тут не розглядаються з двох основних причин. По-перше, таких методик порівняно мало, і з них важко скласти комплекс, який би охопив усі сторони психології дитини і одночасно відповідав названим вище вимогам. По-друге, багато хто з таких приватних методик детально викладені в рамках спеціальних посібників (наприклад, в кн .: Урунтаева Г. А., Афон'кі-на ЮЛ. Практикум з дитячої психології. М: Просвещение, Владос, 1995).


Глава 3. Методи психодіагностики дітей дошкільного віку

дик однакових за природою і порівнянних показників, які дозволяють визначати рівень розвитку у даної дитини окремих пізнавальних процесів, порівнювати між собою ступінь розвитку у нього ж різних пізнавальних процесів і стежити за розвитком дитини з року в рік. Крім того, стандартизація передбачає використання для всіх методик єдиної оцінної шкали.

Більшість описуваних в цьому розділі методик (це стосується не тільки до діагностики дошкільнят, а й дітей будь-якого віку, а також дорослих людей) дозволяє отримувати показники психологічного розвитку, що виражаються в стандартизованої, десятибальною шкалою. При цьому показники, що знаходяться в межах від 8 до 10 балів, в більшості випадків свідчать про наявність у дитини виражених здібностей або задатків до їх розвитку. Показники в межах від 0 до 3 балів - про те, що у дитини є серйозне відставання в психічному розвитку від більшості інших дітей. Показники, які опинилися в межах діапазону 4-7 балів, - про те, що даний дитина за рівнем розвитку відповідного психологічного якості знаходиться в межах норми, тобто мало відрізняється від більшої частини інших дітей його віку.

Там, де встановити стандартну систему оцінок було важко (в основному це стосується методик, які передбачають розгорнуту якісну характеристику досліджуваного психологічного властивості), запропоновані інші, нестандартні способи оцінки. Ці випадки особливо обмовляються і відповідним чином аргументуються в тексті.

До кожної з представлених в комплексі методик після її детального опису, яка випереджає короткою інструкцією1, Даються спосіб оцінки отриманих результатів, процедура і умови висновків про рівень розвитку дитини на підставі отриманих даних. Текст всього стандартизованого комплексу методик завершується поданням Індивідуальної карти пси

1 Всі методики представлені і описані так, щоб, користуючись текстом книги, по ним можна було проводити практичну психодіагностику, оцінювати результати, робити необхідні висновки, висновки і практичні рекомендації.


Частина I. Психологічна діагностика

хологические розвитку дитини, в яку вносяться всі показники, отримані за приватним психодіагностичних методик при комплексному обстеженні даної дитини. У цю карту протягом декількох років можна вносити дані, що стосуються повторних і наступних психодіагностичних обстежень цього ж дитини, і таким чином стежити за тим, як з року в рік або з місяця в місяць психологічно розвивається дитина.

Показники - бали і характеристика на їх основі рівня психологічного розвитку дитини, використані в описуваних методиках, як абсолютні, тобто безпосередньо відображають досягнутий рівень розвитку, стосуються дітей п'яти-шестирічного віку. Якщо дитині стільки років, то за отриманими ним показниками прямо можна робити висновок про рівень його психологічного розвитку. Ці ж показники застосовні і до дітей більш раннього віку, проте в цьому випадку вони можуть бути тільки відносними, тобто розглядатися в порівнянні з рівнем розвитку дітей п'яти-шестирічного віку.

Пояснимо сказане на прикладі. Припустимо, що дитина п'яти-шестирічного віку в результаті його психодіагностики за методикою оцінки сприйняття під назвою «Чого не вистачає на цих малюнках?» Отримав 10 балів.Його рівень психологічного розвитку повинен бути, відповідно, оцінений як дуже високий. Якщо ж за даною методикою той же дитина отримає 2-3 бали,то з цього випливає, що його рівень психологічного розвитку низький. Однак, якщо по тій же самій методиці 2-3 балиотримує дитина трьох-чотирирічного віку, то про нього вже не можна буде просто сказати, що його рівень розвитку низький. Таким він буде тільки по відношенню до дітей п'яти-шестиріччя-річного віку, а по відношенню до однолітків може виявитися середнім. Те ж саме можна сказати і про високі показники. 6-7 балівдля дитини п'яти-шестирічного віку дійсно можуть означати середню оцінку, але ті ж бали, отримані дитиною трьох-чотирирічного віку, можуть свідчити про високий рівень психологічного розвитку даної дитини по відношенню до основної маси однолітків. Тому щоразу, коли психодіагностики піддаються не діти п'яти-шестирічного віку, в словесному укладанні відноси


Глава 3. Методи психодіагностики дітей дошкільного віку

тельно рівня їх розвитку повинна міститися фраза: «... в порівнянні з дітьми п'яти-шестирічного віку». Наприклад: «За рівнем розвитку пам'яті даний дитина перебуває в середньому діапазоні порівняно з дітьми п'яти-шестирічного віку». Необхідність робити таке застереження відпадає тільки в тому випадку, якщо при користуванні даною методикою встановлені відповідні вікові норми. Тоді замість слів «по відношенню до дітей п'яти-шестирічного віку» необхідно говорити: «в порівнянні з нормою».

Відносна форма оцінки на перших етапах застосування психодіагностичних методик не тільки неминуча, але і вельми корисна, оскільки дозволяє порівнювати між собою показники рівня психологічного розвитку дітей різного віку.

У пропонованому комплексі психодіагностичних методик, крім того, для багатьох психологічних властивостей є не одна, а кілька методик, що оцінюють ці властивості з різних сторін. Зроблено це не тільки для отримання надійних результатів, а й через багатогранності самих діагностованих психологічних явищ. Кожна із запропонованих методик оцінює відповідне властивість зі специфічною боку, і в підсумку ми маємо можливість отримати комплексну, різнобічну оцінку всіх психологічних особливостей дитини. Характерні риси, пропоновані для них методики і одержувані показники представлені у Карті індивідуального психологічного розвитку дитини (див. Табл. 4).
ЗАГАЛЬНЕ ПРЕДСТАВЛЕННЯ Про психодіагностики | ПРОФЕСІЙНО-ЕТИЧНІ АСПЕКТИ психодіагностики | Категорії для спостереження та аналізу групового процесу взаємодії учасників | І СИТУАЦІЙ | ТЕСТИ І ТЕСТУВАННЯ | оцінка результатів | Висновки про рівень розвитку | Висновки про рівень розвитку | МЕТОДИ ДІАГНОСТИКИ УВАГИ | Обробка і оцінка результатів |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати