На головну

СЛОВНИК АРХІТЕКТУРНИХ ТЕРМІНІВ

  1. А. Англо-український військовий словник-мінімум 1 страница
  2. Визначення основних термінів логістики постачання
  3. Объем словника и состав словаря
  4. Оптимізація термінів проведення гірничих виробок та оптимізація вартості гірничих робіт.
  5. Практичне заняття 4. Словники в професійному мовленні.
  6. Російсько-англійський словник
  7. Словник

Абака(грецьк. Abax -дошка) - верхній елемент капітелі.

Абсида -(апсіда) - виступ будинку, півкруглий в плані, зазвичай перекритий куполом.

Акант- південна трав'яниста рослина, стилізована форма листа якої застосовувалося в античному декорі в капітелях грецького коринфського і римського композитного ордерів (рис.1).

Рис.1

Акведук (лат. Aqua - вода, duco - веду) - міст для пропуску води по жолобу або трубам .

Акрополь(грецьк. Acros - верхній, polis- місто) міська фортеця в Древньої Греції.

Антаблемент- верхнє членування ордерної системи над колонами (рис.2)

Рис.2:

1- архітрав,

2 - фриз,

3 - карниз.

Античний- висхідний до греко-римської древності.

Анфілада- ряд приміщень, що з'єднані дверними отворами , які розташовані на однієї осі.

Апсида(грецьк. Apsis - склепіння, арка) - виступ вівтарної частини храму у вигляді півкола, овалу, багатокутника, який перекритий півкуполом (рис.3)


Рис.3

Арка(лат. Arcus - дуга) - криволінійне перекриття пролому в стіні або простору між опорами (рис.4)

Рис. 4 Типи арок: 1 - півциркулярна або кругова, 2 - полога, 3 - припіднята , 4 - підково- образна, 5 - стрілчаста, 6 - стрілчаста зжата, 7 - кругова плоска (лучкова), 8 - трьох центрова (коробова), 9, 10 - трьохшарові, 11 -стрілчаста зубчата, 12 - килевидна.

Аркада- ряд однакових за розміром і формою арок, які зв'язані між собою (рис.5)


Рис. 5 а - арки, які спираються на стовпи або колони, б - в сукупності з накладним ордером (ордерна аркада).

Аркатура -прикраса стіни у вигляді ряду декоративних арок.

Архівольт -профіль, який обрамляє арку.

Архітрав -нижня з трьох горизонтальних частин антаблементу, яка лежить на капітелях колон.

Астрагал -(грецьк. Asnragalos) - архітектурний профіль зазвичай у вигляді нитки бус або з'єднання валика з полицею (рис.6).

Атлант- опора у вигляді чоловічої фігури.

Атріум - замкнений дворик - центральне приміщення античного житлового будинку з невеликим отвором в даху і басейном посередині (рис.7).


Рис. 7

Аттик- стінка під вінчаючим карнизом.

База- основа, нижній елемент колони, пілястри, п'єдесталу (рис. 8).

Рис. 8 1 - тосканська, 2 - римсько-дорична,

3 - іонічна, 4 - коринфська.

Базиліка - прямокутний в плані будинок, який складаєтьсяз трьох або п'яти нефів, відокремлених один від одного рядами колон. Середній неф вище бокових, і стіни його мають вікна (рис.9).

Рис.9

Балюстрада -обгороджуюча конструкція з фігурно виточених стовпиків (балясин).

Баптистерій -центральна будівля, крита куполом, з басейном для хрещення посередині.

Барабан- циліндрична або багатогранна стіна, яка несе купол.

Бароко -стиль в архітектурі, у перекладі з італійського «примхливий»; характеризується просторовим розмахом, динамікою, декоративною розкішшю.

Вал- випуклий архітектурний профіль (див. архітектурні профілі), який у поперечному розрізі є півкруг або чверть круга.

Волюти - декоративні завитки, які підтримують абаку, є головним пластичним мотивом капітелей іонічного, коринфського і композитного ордерів.

Викружка- вгнутий архітектурний профіль (див. архітектурні профілі),який в розрізі є частина кола, овалу або еліпсу.

Герми -людські голови або бюсти на фасадах будинків, які встановлені на квадратних підставках. В античні часи називали так й квадратний стовп, завершений бюстом.

Глава- купол, який вінчає будинок християнського храму.

Гурт - пояс, тяга. В готичній архітектурі нервюра - ребро арки, яка створює склепіння (рис.10)

Рис. 10

Гусьок -архітектурний облом (див. архітектурні профілі)з двох дуг, повернутих в протилежні сторони, верхня частина вгнута.

Диптер- античний храм, оточений подвійним рядом колон.

Закомари -в древньоруській архітектурі півкруглі фронтони при циліндричних склепіннях.

Замковий камінь (ключ) - середній і вищій з клинообразних камінів, що складають арку або склепіння (рис.4,5)

Запад -простір, який утворюється на плані будинку, при віднесені частини зовнішньої стіни вглибину від лінії фасаду.

Золотий переріз- ділення відрізка так, щоб більша частина відносилася до меншої, як весь відрізок - до більшої.

Зофор -прикрашена барельєфами кам'яна стрічка (фріз) над балкою, яка перекриває проліт між колонами (архітрав).

Імпост -горизонтальний архітектурний елемент, на який спирається арка, що стоїть на стіні або колоні (рис.5)

Інтерколумний- відстань між колонами в світу.

Інтер'єр- функціональне і естетично організований простір в середині будинку, що утворюється огороджуючими поверхнями, меблями, освітлювальною арматурою, обладнанням.

Каблучок- архітектурний облом (див. архітектурні профілі)з двох дуг, що звернені у протилежні сторони, верхня частина випукла.

Каннелюри -вертикальні жолобки на стволі колони (рис.11-1)

Капітель -верхня частина колони, яка є визначним елементом стилю (рис.11)

Капітель в грецьких ордерах: дорична

1 - дорична

2 - іонічна


3 - коринфська


в римських ордерах:

4 - тосканська


5 - композитна

6 - візантійська

7 - романська


8 - готична


9 - - ренесансна

Рис.11 Капітель в грецьких ордерах:1 - дорична, 2 - іонічна, 3 - коринфська; в римських ордерах: 4 - тосканська, 5 - композитна, 6 - візантійська, 7 - романська, 8 - готична, 9 - ренесансна.

Каріатиди -опори у вигляді жіночих фігур.

Карниз -горизонтальна частина, яка завершуєантаблемент.

Квадри -товсті кам'яні плити прямокутної або квадратної форми.

Кесони -заглиблення на стелі або в середині склепіння.

Кладка -спосіб зведення конструкцій з об'ємних елементів.

Колона -круглий опорний стовп (рис.12)


Рис.12

Колонада -ряд колон, які з'єднані горизонтальним перекриттям.

Консоль -конструкція, жорстко закріплена одним кінцем при вільному іншому, або частина конструкції, що виступає за опору.

Контрфорс -підпорка, стовповидний виступ стіни , який завершує її будову (рис.13)

Конха -півсклепіння, півкупол.

Рис.13  34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   Наступна

Вікна і двері | Сходи, пандуси, ескалатори | Спеціальні елементи будинків | Декоративні елементи будинків | Декоративні елементи в дерев'яному зодчестві | Декоративна штукатурка, лицювальна цегла | Керамічні матеріали й вироби | Лицювальні матеріали на основі скла | Полімерні лицювальні матеріали | АРХІТЕКТУРНО - ОБ'ЄМНЕ ПРОЕКТУВАННЯ |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати