На головну

Out lFH,al

Mov al,30H ; ініціалізація РТ Ст0

Out lBH,al

Mov al, 0AН ;запис константи в Ст0

Out 18H,al

Mov al,40h ;програмне скидання SPI

Out 11H, al

Mov al, 01001101B ;4DH Встановлення режиму

Out 11H, al

Mov al, 00010011B ;13H Запис команди

Out 11H, al

Mov al,01H ; формування сигналу Gate Ст0

Out lFH,al

Ml:

in аl,11Н ;очікування сигнала «Готовність»

Test al,80H

Jz ml

M2:

Mov al, FFH ; вивід байта FFH в порт передатчика SPI

Out 10H, al

In al,1EH ;перевірка сигналу Out Сч0

Test al, 10H

Jz M2

Mov al,10H ;перезапуск лічильника 0

Out 1BН,аl

М3:

Mov al, 00H ;вивід байта 00H в порт передатчика SPI

Out 10H, al

In al, 1EH ;перевірка сигналу Out Сч0

Test al, 10H

Jz M3

Mov al, 10H ;перезапуск лічильника 0

Out 1BH, al

In al, 11H ;перевірка сигналу «Готовність»

Test al, 80H

Jnz M2

End

Питання до лабораторної роботи №7

  1. Архітектура системи. Особливості схемотехніки
  2. Базовий алгоритм управління
  3. Імітаційний метод управління
  4. Імітація витримки вкл./викл. стану лінії "Управління"
  5. Програмування МС І8251. Послідовність процедур
  6. Режими роботи SPI. Асинхронний, синхронний режими
  7. Особливості адресації портів управління, стану, передавача, приймача
  8. Управляюче слово ініціалізації МС І8251
  9. Динаміка ліній TxRDY і Out Ст0
  10. Алгоритм використання МС І8255 для послідовної передачі байтів в асинхронному режимі

Лабораторна робота №8. Мікропроцесорна система управління з складною логікою об'єкта

Функціональна схема

Рис. 13 Схема електричної функціональної МПСУ

Умова

Побудувати схему електричну функціональну МПСУ

Записати алгоритм управління з врахуванням схемотехніки МПСУ

Написати програму управління на асемблері. Порти: РУС I8255 - 1FH іI8253 - 1BH

Змоделювати функціонування системи на моніторі комп'ютера

Відобразити алгоритм функціонування

Опис об'єкта

Сигнал готовності формують датчики об'єкта: Д1 самостійно запускає систему (датчик являється ведучим), при відсутності сигналу Д1 систему запускають сумісно датчики Д2, Д3

Час очікування сигналу готовності задається Ст.1 I8253 (константа 0АН). По закінченню вказаного часу система вимикається (перехід на кінець).

Управління лінією Control виконується по мажоритарному принципу інформаційними сигналами ІД1, ІД2, ІД3 (2 з 3 вмикають лінію управління).

Час очікування ІД1, ІД2, ІД3 задається Ст.2 I8253 (константа 0АН). По закінченню вказаного часу система вимикається (перехід на кінець).

Витримка вмк./вимкн. стану лінії Control задається Ст.0 I8253 (константа 64Н)

Алгоритм функціонування системи

1. Ініціалізація I8255. режим 0.

2. Ініціалізація I8253. Установка режиму Ст 0.

3. Запис константи в Сч0 - 64h

4. Ініціалізація I8253. Установка режиму Ст 1.

5. Запис константи в Ст1 - 0Аh

6. Ініціалізація I8253. Установка режиму Ст 2.

7. Запис константи в Сч2 - 0Аh

8. Формування Gate0

9. Перевірка наявності сигналу готовності D1(якщо так - п. 14.1, інакше - п.10)

10. Перевірка наявності сигналу готовності D2 и D3 (якщо так - п. 14, інакше - п.11)

11. Декремент Ст1.

12. Перевірка Out1 Якщо Out1=0, то перехід до п.9, інакше п.13

13. Перехід на кінець (п.25)

14. Виділення Коду ІД1, ІД2, ІД3

14.1 . Порівняння з кодом 03Н (якщо так - п.18, інакше - п.14.2)

14.2. Порівняння з кодом 05Н (якщо так - п.18, інакше - п.14.3)

14.3 . Порівняння з кодом 06Н (якщо так - п.18, інакше - п.14.4)

14.4. Порівняння з кодом 07Н (якщо так - п.18, інакше - п.15.)

15. Декремент Ст.2

16. Перевірка Out2 (Out2 = 0 - п.14.1, інакше - п.17)

17. Перехід на кінець (п.25)

18. Включення лінії «Control»

19. Перезапуск Ст.0.

20. Очікування Out0 = 1

21. Виключення лінії «Control»

22. Перезапуск Ст.0

23. Очікування Out0 = 1

24. Перехід на п. 9

25. Кінець

Програма управління на асемблері

...

; установка режиму роботи МСI8255 (установка УС-I)

begin:  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   Наступна

Лабораторна робота №1. Приклад МПСУ | Схема електрична структурна | Знайомство з середовищем DELPHI | Interface | НАЛАШТУВАННЯ DELPHI | ЗНАЙОМСТВО З КОМПОНЕНТАМИ | Proc ProcDelay | Mov al, 10000001b ; 81h | Mov al, 10001000b ; 88h | MOV AL , 10101110 ;АЕН |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати