Головна

MOV AL , 10101110 ;АЕН

OUT 1Fh , AL

a1 : ;ініціалізація І8253

MOV al, 00010000 ;10H

OUT 1BH, al

;запис конст 100 (64Н)

MOV al, 64H

OUT 18H, al

;очікування «Готов»

M1: IN al, 1EH

TEST al, 20H

JZ m1

;видача байта DA

MOV EX, 64H

m3: MOV AL, [SI]

INC SI

OUT 1CH, AL

;очікування сигналу АСКА (РС(6)=1)

M2: IN AL, 1EH

TEST AL, 40H

JZ m2

;перевірка Out0 (PC(4)=0)

IN AL, 1EH

TEST AL, 10H

JZ m3

;перезапуск СТ0

MOV AL, 10H

OUT 1BH, AL

MOV EX, 64H

;очікування STBB (PC(2)=1)

M4: IN AL, 1EH

TEST AL, 04H

JZ m4

;зчитування байта з PB

IN AL, 1DH

MOV AL, [DI]

INC DI

;перевірка Out0

IN AL, 1EH

TEST AL, 10H

JZ m4

;перевірка чи не вимкнена система

M5: IN AL, 1EH

TEST AL, 20H

JNZ m5

END

Питання до лабораторної роботи №5

  1. Архітектура системи. Особливості схемотехніки
  2. Внутрішній та зовнішній інтерфейси
  3. Відображення прийнятих та переданих даних
  4. Програмування МС І8255. Керуюче слово
  5. Програмування МС І8253. Керуюче слово
  6. Запис константи в лічильник
  7. Особливості формування апаратно програмних методів сигналу Gate Ст0
  8. Синхронізація процедур виведення - введення інформації
  9. Ідентифікація сигналів управління STB, ACK
  10. Динаміка лінії Out Ст0

Лабораторна робота №6. Паралельна передача даних в режимі 0

Функціональна схема

Рис. 11 Схема електричноа функціональна МПСУ

Умова

1. Побудувати МПСУ, паралельної передачі 100 байт даних (введення-виведення) по класичній схемі сигналів управління з апаратним підрахунком переданих даних.

2. Записати алгоритм управління з урахуванням схемотехніки МПСУ (алгоритм орієнтований на асемблерну реалізацію).

3. Записати програму управління на асемблері.

4. Реалізувати модель систему на екрані комп'ютера за допомогою мови програмування високого рівня або інших. Високий та низький рівні функціонування каналів системи. Показати за допомогою переключення кольорів на лініях моделі.

Опис об'єкта

Сигнал ГП-П відповідає за запуск системи (кнопка «Пуск» натиснута)

Сигнал ГП-І відповідає виключенню системи.

Алгоритм функціонування системи

1.Ініціалізація І8255-1.

2.Ініціалізація І8255-2.

3.Ініціалізація І8253 Сч0.

4. Запис константи в лічильник 0 (64h).

5. Очікування сигналу ГП-П.=1

6. Формування сигналу ГІ-П = 1.

7. Очікування сигналу ЗП-П.=1

8. Видача байта на канал РА(І8255-1).

9. Формування сигналу СТР-П =1.

10. Чекання скидання сигналу ЗП-П=0

11. Скидання сигналу СТР-П=0

12. Перевірка виходу Out Сч0, якщо Out Сч0 = 0, то перехід до пункту 7, інакше до п.13.

13. Перезапуск Сч0.

14. Скидання сигналу ГИ-П.

15. Чекання сигналу ГІ-І=1

16. Формування сигналу ГП- І = 1.

17. Формування сигналу ЗП- І = 1.

18. Чекання сигналу СТР- І =1

19. Зчитування байта з каналу РВ (18255-2).

20. Скидання сигналу ЗП- І =0

21. Чекання скидання сигналу СТР- І =0

22. Перевірка виходу Out Сч0, якщо Out Сч0 = 0, то перехід до пункту 17, інакше - п.23.

23 Перевірка чи не виключена система, якщо ні - то чекання, інакше - перехід до п. 24.

24. Кінець.

Програма управління на асемблері

Базові адреси:  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   Наступна

Лабораторна робота №1. Приклад МПСУ | Схема електрична структурна | Знайомство з середовищем DELPHI | Interface | НАЛАШТУВАННЯ DELPHI | ЗНАЙОМСТВО З КОМПОНЕНТАМИ | Proc ProcDelay | Mov al, 10000001b ; 81h | Out lFH,al | Mov al, 9АН ;10011010B |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати