На головну

Mov al, 10000001b ; 81h

Out 1Fh, al

; установка режиму роботи схеми I8253

Mov al, 00110000b ; 30h

Out 1Bh, al

; запис константи в Сч0

Mov al, 70h

Out 18h, al

Mov al, CBh

Out 18h,al

; перевірка сигналу "готовності"

label1:

In al,1Eh

Test al, 01Hx

Jz label1

label2:

; формуємо сигнал Gate Ст0

Mov al, 00001011b ;0Bh

Out 1Fh, al

; включення лінії

label6:mov al, 00001001b ;09h

Out 1Fh,al

; перезапуск Ст0

Mov al, 00110000b ; 30h

Out 1Bh, al

; чекання сигналу Out Сч0 (PC(1)=1)

label3:

In al, 1Eh

Test al, 02h

Jz label3

label4:

; виключити лінію

Mov al, 00001000b ; 08h

Out 1Fh,al

; перезапуск Ст0

Mov al, 00110000b ; 30h

Out 1Bh, al

; чекання сигналу Out Ст0 (перевірка РС(1))

label5:

In al, 1Eh

Test al, 02h

Jz label5

; Перевірка " чи не виключена система ?"

In al, Eh

Test al, 01h

Jnz label6

End

Питання до лабораторної роботи №3

  1. Архітектура системи управління
  2. Призначення МС І8253 з точки зору інтерфейсу
  3. Вибір портів МС І8255, МС І8253
  4. Програмування МС І8255. Керуюче слово
  5. Програмування МС І8253. Керуюче слово
  6. Запис константи витримки в лічильник
  7. Динаміка ліній інтерфейсу
  8. Динаміка ліній Out Ст0, Gate Ст0 в автоматичному режимі роботи
  9. Динаміка ліній Out Ст0 в залежності від кнопок Start, Stop
  10. Поведінка системи в автоматичному режимі роботи при маніпулюванням сигналом Gate Ст0

Лабораторна робота №4. Мікропроцесорна система управління на I8255 і I8253

Функціональна схема

Рис. 9 МПСУ на I8255 і I8253

Умова

1. Побудувати функціональну електричну схему мікропроцесорної системи керування ПЗО якої реалізовано на ВІСА I8255 і ВІС I8253.

2. Записати алгоритм керування з урахуванням схемотехніки МПСУ(алгоритм орієнтований на асемблерну реалізацію). Порти I8255 - РУС 1Fh, I8253 - РУС 1Bh. Витримка апаратна МС I8253.

3. Записати програму керування на асемблері.

4. Реалізувати систему на екрані комп'ютера за допомогою мови програмування Delphi. Високий і низький рівні функціонування системи показати за допомогою переключення кольорів на лініях об'єкта.

Опис об'єкта

Об'єкт має один елемент індикації, що відображає включений або виключений стан лінії "Керування". Кнопка Start відповідає запуску системи, тобто при натисканні Start на лінії "Готовності " з'являється високий рівень по який система починає функціонувати. При натисканні кнопки Stop на лінії "Готовності" з'являється низький рівень і система виключається. Лічильник 0 включає лінію «Управління», лічильник 1 виключає лінію «Управління».

Алгоритм функціонування системи

1.ІніціалізаціяI8255. Мол. тетрада КС - на введення,

ст. тетрада КС - на висновок.

2.Ініціалізація I8253. Установка режиму Лічильника 0.

3.Ініціалізація I8253. Установка режиму Лічильника 1.

4. Запис константи в Сч0 - СВ70h.

5. Запис константи в Сч1 - СВ70h.

6. Перевірка наявності сигналу "Готовності" (контроль PC(4)).

7. Запуск Лічильника 0 (формування сигналу високого рівня на лінії РС(0)).

8. Чекання сигналу Out Ст0 (контроль РС(6)=1).

9. Запуск Ст1(формування РС(1)=1). ; формування Gate1

10. Чекання сигналу Out Сч1 (контроль РС(5)=1).

11. Перезапуск Ст0 (запис керуючого слова режиму Ст0).

12. Чекання сигналу Out Ст0 (контроль РС(6)=1).

13. Перезапуск Ст1 (запис керуючого слова режиму Ст1).

14. Чекання сигналу Out Ст1 (контроль РС(5)=1).

15. Перевірка " чи не виключена система?" якщо ні, то відбувається перехід до пункту №11, інакше - до пункту №16.

16. Кінець

Програма керування на ассемблері

; установка режиму роботи схеми I8255  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   Наступна

Лабораторна робота №1. Приклад МПСУ | Схема електрична структурна | Знайомство з середовищем DELPHI | Interface | НАЛАШТУВАННЯ DELPHI | ЗНАЙОМСТВО З КОМПОНЕНТАМИ | MOV AL , 10101110 ;АЕН | OUT lFh, AL | Out lFH,al | Mov al, 9АН ;10011010B |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати