На головну

Послідовність виконання роботи

  1. IX. СИГНАЛИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ПІД ЧАС МАНЕВРОВОЇ РОБОТИ
  2. V. ПОСЛІДОВНІСТЬ ВИКОНАННЯ КУРСОВОГО ПРОЕКТУ
  3. Аварійно-рятувальні роботиу зоні НС
  4. Алгоритм виконання завдання
  5. Аналіз прийомів організації групової роботи школярів на уроці
  6. В основі роботи сучасних напівпровідникових приладів лежать явища, що відбуваються в області електричного контакту провідників і напівпровідників із різною провідністю.
  7. Взаємозв'язок фінансового й управлінського обліку та фінансової роботи і фінансового аналізу

1. Зібрати установку згідно рис. 1. При цьому щілину 2 розмістити на відстані ~ 0,2 м від лазера 1. Екран 3 встановити на протилежному кінці оптичної лави. Відстань між щілиною та екраном встановити =1,5-2,0 м.

2. Увімкнути блок живлення лазера в мережу 220 В. Після ~ 5 хв натиснути на блоці живлення кнопку "Випромінювання". При цьому появиться лазерний промінь. УВАГА! Із-за використання високої напруги в лазері (до 5000 В) слід бути гранично уважним при виконанні роботи: така напруга небезпечна для життя.

3. Отримати чітку дифракційну картину на екрані 3.

4. За допомогою мікрометричного гвинта поступово змінювати ширину щілини від 0,03 мм до 0,42 мм з кроком 0,03 мм. Для кожного значення виміряти ширину 2D головного максимуму. УВАГА! Слід дуже обережно працювати при показах барабана поблизу нуля і ні в якому разі не зводити його до нуля - це веде до виходу з ладу щілини.

5. Обчислити вирази та для відповідних значень , , та .

6. Результати вимірювань та обчислень записати в таблицю 1.

Таблиця 1

№ п/п L , м λ, нм , мм 2D, мм D, мм ·10-9, м2 ·10 -9 м2
    632,8          
       
...        
       

7. Побудувати графік залежності D= f( ).

8. Зменшити відстань L між щілиною та екраном наближено в два рази. Переконатися, що для нових значень D виконується співвідношення (3).

9. Проаналізувати отримані результати та зробити висновки.

Контрольні запитання

1. Як слід розуміти поняття корпускулярно-хвильовий дуалізм для мікрочастинок?

2. В чому полягає фізичний зміст співвідношення невизначеностей Гейзенберга?

3. Поясніть співвідношення невизначеностей Гейзенберга на прикладі руху фотонів крізь щілину.

4. Наведіть приклади фізичних явищ, які знаходять своє пояснення на основі співвідношення невизначеностей Гейзенберга.

5. Де використовуються хвильові властивості потоків мікрочастинок?

6. Чому для виконання даної роботи доцільно використати лазер?

   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   Наступна

Атом водню і його спектр випромінювання. Постулати Бора | Досліди Д. Франка і Г. Герца | Співвідношення невизначеностей Гейзенберга | Енергетичні рівні молекул. Спектри молекул | Спонтанне і вимушене випромінювання | Оптичні квантові генератори | Теоретичний відомості і опис установки | Послідовність виконання роботи | Теоретичні відомості та опис установки | Послідовність виконання роботи |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати