На головну

Абсолютні показники статистики Держбюджету

  1. абсолютні величини
  2. абсолютні величини
  3. Абсолютні величини і показники в статистиці
  4. Абсолютні величини, їх значення в статистичному дослідженні
  5. Абсолютні значення ентропії
  6. Абсолютні і відносні показники зміни структури
  7. Абсолютні і відносні показники ринку нерухомості

Показники статистики державного бюджету поділяються на абсолютні та відносні показники. До абсолютних показників статистики державного бюджету відносять:

доходи- Обов'язкові безоплатні платежі, які надходять до бюджету. У складі доходів виділяють податкові та неподаткові надходження.

податки - Обов'язкові, безоплатні безповоротні платежі, які стягуються державними установами для державних потреб.

неподаткові надходження - Оплатне надходження (доходи від власності, надходження від випадкових продажів, касова прибуток відомчих установ) і деякі безоплатні надходження (приватні пожертвування, штрафи та ін.).

Офіційні трансферти - Безоплатні, безповоротні, необов'язкові надходження, які мають нерегулярний, одноразовий, добровільний характер у вигляді субвенцій, дарувань. Даний фінансовий потік надходить від інших установ державного управління або міжнародних організацій.

витрати- Це вся сукупність безповоротних платежів незалежно від їх цілей витрачання (поточних або капітальних). Трансфертні платежі іншим установам державного управління виділяються в окрему категорію.

чисте кредитування (Кредитування мінус погашення) - вся сукупність операцій установ державного управління з фінансовими вимогами по відношенню до інших секторів, які здійснюються з метою проведення державної політики. У цю категорію включається надання позичок і придбання акцій за вирахуванням сум повернутих кредитів, виручки від продажу акцій або повернення власного капіталу.

дефіцит- Підсумковий показник фінансової діяльності держави. Дефіцит з точки зору фінансування може бути визначений за формулою:

Д = ПД з + ОЛ ФС

де:

ПД з - запозичення (мінус) погашення боргу;

ОЛ ФС - зменшення залишків ліквідних фінансових коштів.

Фінансове становище країни прийнято вважати нормальним, якщо рівень бюджетного дефіциту по відношенню до ВВП не перевищує 3%.

профіцит:ПР = ПД з + ОЛ ФС

де:

ПД з - погашення боргу (мінус) запозичення;

ОЛ ФС - збільшення залишків ліквідних фінансових коштів.

Результатом накопичення бюджетного дефіциту є державний борг.

Державний борг- Неоплачена сума офіційно визнаних, прямих зобов'язань установ державного управління перед іншими секторами економіки та рештою світу. Дана заборгованість утворюється в результаті операцій між установами державного управління і секторами економіки в минулому. Вона може бути погашена за допомогою операцій цих установ в майбутньому періоді або переоформлена в безстроковий борг.

У державний борг не включаються:

1) внутрішні та міжструктурні борги різних підсекторів державного управління;

2) зобов'язання органів грошово-кредитного регулювання;

3) не обслуговуються борги, виплата відсотків по яким припинено на невизначений термін;

4) будь-яка поточна заборгованість по неоплаченим зобов'язаннями.

Мета статистики державного бюджету - Дати достовірну характеристику показників державного бюджету, ступінь ефективності фіскальної політики держави, для чого визначають:

1) загальну величину і структуру доходів і видатків державного бюджету;

2) розмір дефіциту або профіциту;

3) джерела фінансування бюджетного дефіциту;

4) розміри державного внутрішнього боргу.

В ході узагальнення та аналізу статистичних даних готується відповідна статистична інформація.

Основними напрямками статистичного аналізу державного бюджету є:

1) загальна величина доходів і видатків державного бюджету, розміру перевищення витрат над доходами (дефіцит) або доходів над витратами (профіцит);

2) розміри чистого кредитування (кредитування за вирахуванням погашень);

3) структура доходів державного бюджету;

4) структура витрат державного бюджету;

5) джерела фінансування бюджетного дефіциту (профіциту);

6) розмірів внутрішнього державного боргу.

Аналізується структура перерахованого вище і динаміка зміни протягом періодів часу. Крім того, статистика державного бюджету забезпечує інформацією розрахунки показників національних рахунків.

 




Вивчення природного руху та відтворення населення | Вивчення міграції (механічного руху) населення | Типи динаміки чисельності населення | Розрахунки перспективної чисельності населення | Трудові ресурси і зайнятість | Статистичний аналіз безробіття | Предмет і основні розділи статистики фінансів | Метод статистики фінансів і його особливості | Поняття фінансово-економічних розрахунків і їх місце в статистиці фінансів | Категорія бюджетної класифікації в статистиці державних фінансів. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати