На головну

Види технологічних процесів

  1. Авторегресійні моделі в аналізі динаміки економічних процесів і їх прогнозуванні
  2. Актуальність і сутність процесів комерціалізації об'єктів інтелектуальної власності у фармації
  3. Взаємоузгодження й організація процесів у кар'єрі на основі графіків робіт
  4. Глобалізація економічних процесів і формування нової економіки
  5. Загальні принципи побудови обліку основних господарських процесів.
  6. Комплект технологічних документів

Технологічна підготовка виробництва- сукупність заходів, які забезпечують наявність на підприємстві повних комплектів конструкторської і технологічної документації і засобів технологічного оснащення, необхідних для здійснення заданого об'єму випуску продукції з встановленими техніко-економічними показниками [16].

Технологічні процеси можна поділити на одиничні і уніфіковані (рис.8.1).

Одиничний технологічний процес- це технологічний процес виготовлення або ремонту виробу одного найменування, типорозміру і виконання незалежно від типу виробництва [13].

Уніфікований технологічний процес- це технологічний процес, який відноситься до групи виробів і характеризується спільністю конструктивних і технологічних ознак. До уніфікованих належать типові і групові технологічні процеси.

Типовий технологічний процес- технологічний процес виготовлення групи виробів зі спільними конструктивними і технологічними ознаками [13].

Груповий технологічний процес- технологічний процес виготовлення групи виробів з різними конструктивними, але спільними технологічними ознаками [13].

Рисунок 8.1 - Класифікація технологічних процесів за уніфікацією

Робочий технологічний процес- технологічний процес, який виконують за робочою технологічною і (або) конструкторською документацією.

Перспективний технологічний процес- це технологічний процес, який розроблено з використанням сучасних перспективних досягнень науки і техніки, методи і засоби виконання якого повністю або частково належить освоїти на підприємстві.

Проектний технологічний процес- це технологічний процес, який виконують за попереднім проектом технологічної документації.

Тимчасовий технологічний процес- це технологічний процес, який застосовують на підприємстві впродовж обмеженого періоду часу до заміни на більш сучасний.

Стандартний технологічний процес- це технологічний процес, який установлений стандартом.

Комплексний технологічний процес- це технологічний процес, який включає всі операції (технологічні, операції переміщення, контролю і т.д), які потрібні для виготовлення деталі.

   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   Наступна

Похибка від розмірного спрацювання інструмента | Інші елементарні похибки обробки | Розрахунково-аналітичний метод визначення точності обробки | Керування точністю обробки | Параметри шорсткості поверхонь виробів. Вплив шорсткості на експлуатаційні властивості деталі | Причини виникнення шорсткості | Керування фізико-хімічним станом поверхневого шару виробів | Визначення припусків на механічну обробку | Керування собівартістю | Норми часу. Структура операції |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати