На головну

Індивідуальні завдання до лабораторної роботи

  1. I. Аналіз завдання
  2. I. Завдання для повторення вивченого матеріалу
  3. I. Завдання для роздумів, дискусії
  4. I. Завдання на аналіз тексту нормативного акта
  5. II. Завдання для міркування
  6. II. Завдання для міркування
  7. II. Завдання для міркування

Варіант 1.

Написати shell-процедуру, яка:

· Вводить передане в якості 1-го параметра кількість символьних рядків;

· В кожній введеної рядку шукає підрядок, передану в якості другого параметра;

· Замінює кожну знайдену підрядок на рядок, передану в якості третьої параметра;

· Виводить на екран кожну введену рядок і відповідну їй новий рядок.

Варіант 2.

Написати shell-процедуру, яка:

· Вводить 2 символьні рядки;

· В кожній введеної рядку шукає підрядок, передану в якості параметра;

· Замінює кожну знайдену підрядок на пробіл;

· Утворює з отриманих рядків третій рядок так, щоб в ній чергувалися слова з першої і другої рядків;

· Виводить на екран введені рядки і новий рядок.

Варіант 3.

Написати shell-процедуру, яка:

· Вводить символьну рядок;

· У введеної рядку шукає підрядок, передану в якості першого параметра;

· Вставляє після кожної такої подстроки символ, який передається в якості другого параметра;

· Видаляє з отриманого рядка символ, який передається в якості третьої параметра;

· Виводить на екран введену і новий рядок.

Варіант 4.

Написати shell-процедуру, яка:

· Вводить символьну рядок;

· Перевіряє введену рядок на збіг з рядком, переданої в якості 1-го параметра;

· Якщо рядки збігаються, то видає на екран запрошення про необхідність повторного введення;

· Якщо не збігаються, то порівнює довжину введеного рядка з довжиною 2-го параметра, і, в разі їх рівності, виводить на екран введений рядок в зворотному порядку складових її символів;

Варіант 5.

Написати shell-процедуру, яка:

· Вводить символьну рядок;

· Перевіряє введену рядок на збіг з рядками, що містяться в файлі, ім'я якого передається в якості 1-го параметра;

· Для всіх запропонованих варіантів замінює відповідні рядки в файлі на рядок, передану в якості 2-го параметра;

· Виводить на екран старе і нове вміст файлу, а також число запропонованих варіантів;

Варіант 6.

Написати shell-процедуру, яка:

· Вводить символьну рядок, що містить маршрутне ім'я деякого файлу; перевіряє введене маршрутне ім'я, якщо воно починається з символу /, на збіг його першої частини з маршрутним ім'ям домашнього каталогу користувача;

· Якщо введене маршрутне ім'я містить маршрутне ім'я домашнього каталогу або є відносним, то перевіряє існування зазначеного файлу, в іншому випадку виводить на екран повідомлення про помилку;

· Якщо файл існує, то виводить на екран його вміст;

· Якщо файл не існує, то створює його і записує в нього рядок, передану в якості параметра;

Варіант 7.

Написати shell-процедуру, яка:

· Вводить символьну рядок, що містить ім'я деякого файлу;

· Перевіряє наявність файлу в домашньому каталозі або в одному з підкаталогів;

· Якщо файл існує, то виводить на екран його вміст;

· Якщо файл не існує, то створює його і записує в нього з консолі деякий текст;

· Встановлює для файлу права доступу, що передаються в якості параметра.

Варіант 8.

Написати shell-процедуру, яка:

· Вводить символьну рядок, що містить текст деякого повідомлення;

· Перевіряє наявність в своїй поштовій скриньці такого ж сполучення;

· Якщо в поштовій скриньці є введене повідомлення, то виводить його на екран і посилає на термінали всім користувачам, в даний момент працюють в системі з числа тих, чиї імена передаються в якості параметрів;

· Всім іншим користувачам, чиї імена передаються в якості параметрів, розсилає введене повідомлення поштою;

Варіант 9.

Написати shell-процедуру, яка:

· Вводить символьну рядок, що містить текст деякого повідомлення;

· Перевіряє реєстрацію в системі користувачів, чиї імена передані другим і наступними параметрами;

· Всім користувачам, чиї імена передаються в якості другого і наступних параметрів і працюють в системі протягом заданого першим параметром часу, розсилає введене повідомлення поштою;

· Всім іншим користувачам, які працюють в даний момент в системі, розсилає прямі повідомлення, що містять введену символьний рядок.

Варіант 10.

Написати shell-процедуру, яка:

· Перевіряє свою поштову скриньку на наявність в ньому повідомлень;

· Знаходить в поштовій скриньці однакові по тексту повідомлення;

· Всім користувачам, що надіслали більше одного повідомлення з однаковим текстом, розсилає поштою повідомлення, текст якого міститься в файлі, ім'я якого передається в якості параметра.

Варіант 11.

Написати shell-процедуру, яка:

· Видаляє із заданого першим параметром каталогу і всіх підкаталогів файли, дата останньої модифікації яких передує поточну дату мінус число днів, передане в якості другого параметра;

· Змінює дату останньої модифікації всіх інших файлів зазначеного каталогу на поточну без зміни вмісту файлів.

Варіант 12.

Написати shell-процедуру, яка:

· Виводить на екран список всіх користувачів системи, включених в задану першим параметром групу користувачів;

· Для кожного із заданих третім і наступними параметрами імен користувачів виводить на екран права доступу до заданого другим параметром файлу.

Варіант 13.

Написати shell-процедуру, яка:

· Всім користувачам, які працюють в даний момент в системі, імена яких задаються третім і наступними параметрами, розсилає повідомлення з файлу, ім'я якого передається другим параметром;

· Повторює повідомлення з періодичністю, що задається першим параметром;

· Припиняє видачу повідомлень при введенні слова quit.

Варіант 14.

Написати shell-процедуру, яка:

· Всім користувачам, не включених до задану першим параметром групу, надсилає поштою повідомлення про поточний час і дату;

· Всім користувачам, включеним в задану першим параметром групу, надсилає поштою повідомлення Нарру New Year !.

Варіант 15.

Написати shell-процедуру, яка:

· Вводить з терміналу деяке ціле число;

· Всім користувачам, які працюють в даний момент в системі, посилає повідомлення про кількість породжених ними процесів;

· Тим користувачам, у яких число процесів більше введеного числа, посилає друге повідомлення з попередженням.

Варіант 16.

Написати shell-процедуру, яка:

· Вводить з терміналу деяке ціле число;

· Всім користувачам, які працюють в даний момент в системі, посилає повідомлення про середню кількість процесів у кожного користувача;

· Тим користувачам, у яких число процесів більше середнього, посилає друге повідомлення з попередженням, якщо число процесів у них відрізняється від середнього більше, ніж введене ціле число.

Варіант 17.

Написати shell-процедуру, яка:

· Всі поштові повідомлення, отримані від заданого першим параметром користувача, посилає працюючим в даний момент в системі користувачам;

· Якщо в системі працює користувач, який надіслав дане повідомлення, то цього користувачеві посилає повідомлення, що вводиться з терміналу.

Варіант 18.

Написати shell-процедуру, яка:

· Всім користувачам, у яких є більше 1 призупиненого процесу, посилає на термінал попереджувальне повідомлення;

· Якщо користувач, який отримав попереджувальне повідомлення, протягом 2 хвилин не відповість і не зменшить число припинених процесів, то його ім'я записується в заданий файл.

Варіант 19.

Написати shell-процедуру, яка:

· Періодично перевіряє вміст деякого файлу, що зберігає імена користувачів, які працювали в системі в заданий інтервал часу;

· Якщо у файлі ім'я користувача зустрічається більше 2-х разів, то такому користувачеві видається деякий повідомлення, текст якого передається в якості другого параметра;

· Якщо необхідний користувач в даний момент не працює в системі, то йому передається повідомлення поштою.

Варіант 20.

Написати shell-процедуру, яка:

· У заданому першим параметром каталозі знаходить все прості файли, число посилань на які максимально, і видаляє їх;

· Видаляє всі порожні каталоги;

· Видає на екран повідомлення про кожному віддаленому файлі і каталозі.

Варіант 21.

Написати shell-процедуру, яка:

· У заданому першим параметром каталозі знаходить все підкаталоги, число простих файлів в яких більше заданого другим параметром числа

· Видаляє знайдені підкаталоги;

· Видає на екран повідомлення про кожному віддаленому каталозі.

Варіант 22.

Написати shell-процедуру, яка:

· У заданому першим параметром каталозі знаходить все прості файли, в яких міститься задана другим параметром символьний рядок;

· У знайдених файлах видаляє всі повторювані рядки;

· Виводить на екран імена всіх знайдених файлів;

Варіант 23.

Написати shell-процедуру, яка:

· У каталозі, ім'я якого передається першим параметром, знаходить все прості файли розміром більше заданого другим параметром;

· Створює в зазначеному каталозі 3 нових каталогу;

· Поміщає в створені каталоги файли з вихідного каталогу: в перший - файли, що містять один рядок із заданим словом, у другій - файли з двома такими рядками, в третій - з трьома;

· Імена всіх файлів, які не включені в нові каталоги, виводить на екран

Варіант 24.

Написати shell-процедуру, яка:

· У заданому першим параметром каталозі знаходить все прості файли, в яких містяться задані другим і третім параметрами символьні рядки;

· У знайдених файлах видаляє всі повторювані рядки;

· Виводить на екран імена всіх отриманих файлів;

Варіант 25.

Написати shell-процедуру, яка:

· Знаходить в поточному каталозі всі файли, імена яких вводяться при роботі процедури за запитом, виведеному на екран;

· У кожному знайденому файлі шукає рядок, що містить слово, передане першим параметром;

· Якщо такий рядок є в файлі, то на екран виводиться її номер (або номери, якщо таких рядків декілька);

· При відсутності в файлі таких рядків виводить відповідне повідомлення

Варіант 26.

Написати shell-процедуру, яка:

· Обчислює значення арифметичного виразу, заданого першими 7 параметрами;

· Порівнює отримане значення з числом, що вводиться при виконанні процедури;

· При збігу результатів порівняння виводить на екран заданий вираз і його значення

Варіант 27.

Написати shell-процедуру, яка:

· У заданому першим параметром файлі знаходить все рядки-омоніми;

· Виводить на екран знайдені рядки;

· Підраховує в кожному рядку число символів, які збігаються із заданим другим параметром символом, і виводить його на екран

Варіант 28.

Написати shell-процедуру, яка:

· Визначає висоту поддерева каталогів, починаючи від каталогу, переданого в якості першого параметра;

· Виводить на екран повне маршрутне ім'я каталогу, останнього в галузі поддерева максимальної довжини

Варіант 29.

Написати shell-процедуру, яка:

· Серед користувачів, що працюють в даний момент часу в системі, знаходить користувачів, імена яких містяться в файлі, переданому в якості першого параметра;

· Виводить на екран знайдені імена користувачів;

· Тим користувачам, імена яких вводяться при виконанні процедури, передає повідомлення, текст якого міститься в файлі (ім'я файлу передається в якості другого параметра)

Варіант 30.

Написати shell-процедуру, яка:

· Читає вміст першого файлу, переданого в якості першого параметра;

· Виводить на екран кожні n секунд banner, текст якого міститься в другому файлі, ім'я якого задається другим параметром;

· Чергове значення n міститься в черговий рядку першого файлу

Варіант 31.

Написати shell-процедуру, яка:

· Читає вміст першого файлу, переданого в якості першого параметра;

· Читає вміст другого файлу, переданого в якості другого параметра;

· Знаходить в першому файлі рядок, що містить заданий третім параметром слово;

· Вставляє вміст другого файлу після знайденої рядки першого файлу;

· Виводить на екран вміст отриманого файлу

Варіант 32.

Написати shell-процедуру, яка:

· Читає вміст першого файлу, переданого в якості першого параметра;

· Читає вміст другого файлу, переданого в якості другого параметра;

· Якщо число рядків в першому і другому файлах однакове, то виводить на екран кожні 5 секунд по черзі рядки з першого і другого файлів

Варіант 33.

Написати shell-процедуру, яка:

· Читає вміст першого файлу, переданого в якості першого параметра;

· Читає вміст другого файлу, переданого в якості другого параметра;

· Виводить на екран кожні 7 секунд по черзі 2 рядки з першого і 1 рядок з другого файлу, переміщаючись по файлах циклічно

Варіант 34.

Написати shell-процедуру, яка:

· Вводить символьний рядок, що містить деяке ціле число;

· Читає вміст файлу, що передається в якості першого параметра;

· Виводить на екран кожні 6 секунд по черзі 2 рядки з файлу і 1 введений рядок, переміщаючись по файлу циклічно

Варіант 35.

Написати shell-процедуру, яка:

· Вводить символьний рядок;

· Читає вміст файлу, що передається в якості першого параметра;

· Виводить на екран кожні 6 секунд по черзі 2 рядки з файлу і 1 введений рядок, переміщаючись по файлу циклічно

Варіант 36.

Написати shell-процедуру, яка:

· Вводить символьний рядок, що містить два цілих числа m і n, розділених пробілами;

· Читає вміст файлу, що передається в якості першого параметра;

· Виводить на екран кожні 5 секунд по черзі m рядків з файлу і n рядків "Будь здоровий"

Варіант 37.

Написати shell-процедуру, яка:

· Вводить символьний рядок, що містить два цілих числа m і n, розділених пробілами;

· Читає вміст файлу, що передається в якості першого параметра;

· Виводить на екран кожні m секунд по черзі n рядків з файлу і порожній рядок

Варіант 38.

Написати shell-процедуру, яка:

· Вводить символьний рядок, що містить три цілих числа k, m і n, розділених пробілами;

· Читає вміст файлу, що передається в якості першого параметра;

· Виводить на екран кожні m секунд по черзі m рядків з файлу і n порожніх рядків

Варіант 39.

Написати shell-процедуру, яка:

· Читає вміст файлу, що передається в якості першого параметра;

· Записує через кожні 5 секунд в файл, ім'я якого передається в якості другого параметра, поперемінно рядки з першого файлу і поточний час і дату;

· Виводить на екран кожні 7 секунд поточний зміст другого файлу;

· При введенні з клавіатури слова quit видаляє другий файл і завершує роботу

Варіант 40.

Написати shell-процедуру, яка:

· Читає вміст файлу, що передається в якості першого параметра;

· Створює новий файл, ім'я якого передається в якості другого параметра;

· Виводить на екран кожні 7 секунд черговий рядок першого файлу;

· Сортує всі виведені на екран рядки першого файлу по довжині і записує їх у новий файл;

· При введенні з клавіатури слова quit видаляє новий файл і завершує роботу

Варіант 41.

Написати shell-процедуру, яка:

· Читає вміст файлу, ім'я якого вводиться при виконанні процедури;

· Створює новий файл, ім'я якого передається в якості параметра;

· Виводить на екран кожні 6 секунд чергові 2 рядки файлу;

· Сортує виведені на екран рядки по довжині і записує їх у новий файл;

· При введенні з клавіатури слова end видаляє другий файл і завершує роботу

Варіант 42.

Написати shell-процедуру, яка:

· Читає вміст файлу, що передається в якості першого параметра;

· Створює новий файл, ім'я якого передається в якості другого параметра;

· Записує в новий файл рядки першого файлу в зворотному порядку, вставляючи після кожного слова фразу "THAT IS ALL" стільки разів, скільки задано третім параметром

Варіант 43.

Написати shell-процедуру, яка:

· Читає вміст файлу, що передається в якості першого параметра;

· Створює в поточному каталозі ланцюжок підкаталогів з відносним маршрутним ім'ям, що повторює повне маршрутне ім'я поточного каталогу;

· Створює в останньому підкаталозі новий файл, ім'я якого передається в якості другого параметра;

· Записує в новий файл рядки першого файлу в зворотному порядку, вставляючи після кожного слова фразу "THAT IS ALL" стільки разів, скільки задано третім параметром

Варіант 44.

Написати shell-процедуру, яка:

· Читає вміст файлу, що передається в якості першого параметра;

· Створює в поточному каталозі ланцюжок підкаталогів з відносним маршрутним ім'ям, що повторює повне маршрутне ім'я поточного каталогу;

· Створює в останньому підкаталозі новий файл, ім'я якого передається в якості другого параметра;

· Записує в новий файл рядки першого файлу в зворотному порядку, вставляючи після кожного слова фразу "THAT IS ALL" стільки разів, скільки задано третім параметром

Варіант 45.

Написати shell-процедуру, яка:

· Читає вміст файлу, що передається в якості першого параметра (в файлі в кожному рядку представлено одне ціле число);

· Перевіряє правильність формату вмісту файлу, при помилках виводить відповідні повідомлення і завершує роботу;

· Підраховує суму всіх розміщених у файлі чисел;

· Виводить на екран отриману суму

Варіант 46.

Написати shell-процедуру, яка:

· Читає вміст файлу, що передається в якості першого параметра (в файлі в кожному рядку представлено по два цілих числа, розділених пробілами);

· Перевіряє правильність формату вмісту файлу, при помилках виводить відповідні повідомлення і завершує роботу;

· Підраховує суму чисел в кожному рядку файлу;

· Сортує отримані суми по спадаючій і виводить їх на екран

Варіант 47.

Написати shell-процедуру, яка:

· Читає вміст двох файлів, що передаються в якості перших параметрів (в файлах в кожному рядку представлено по одному цілому числу);

· Перевіряє правильність формату вмісту файлів, при помилках виводить відповідні повідомлення і завершує роботу;

· Вибирає однакові числа в першому і другому файлах;

· Сортує отримані числа по зростанню і виводить їх на екран

Варіант 48.

Написати shell-процедуру, яка:

· Читає вміст двох файлів, що передаються в якості перших параметрів (в файлах в кожному рядку представлено по одному цілому числу);

· Перевіряє правильність формату вмісту файлів, при помилках виводить відповідні повідомлення і завершує роботу;

· Підсумовує числа з першого і другого файлів, розташовані в рядках з однаковим номером;

· Сортує отримані суми по зростанню і виводить їх на екран

Варіант 49.

Написати shell-процедуру, яка:

· Читає вміст двох файлів, що передаються в якості перших параметрів (в файлах в кожному рядку представлено не більше, ніж по три цілих числа, розділених пробілами);

· Перевіряє правильність формату вмісту файлів, при помилках виводить відповідні повідомлення і завершує роботу;

· Обчислює суми чисел в кожному рядку;

· Сортує отримані позитивні суми по зростанню і виводить їх на екран

Варіант 50.

Написати shell-процедуру, яка:

· Читає вміст трьох файлів, переданих в якості перших параметрів (в файлах в кожному рядку представлено не більше, ніж по чотири цілих числа, розділених пробілами);

· Перевіряє правильність формату вмісту файлів, при помилках виводить відповідні повідомлення і завершує роботу;

· Обчислює твори чисел в кожному рядку;

· Сортує отримані твори по зростанню і виводить їх на екран

Варіант 51.

Написати shell-процедуру, яка:

· Вводить передане в якості 1-го параметра кількість символьних рядків;

· В кожній введеної рядку шукає слово, передану в якості другого параметра;

· Замінює кожну знайдену підрядок на порожній рядок;

· Виводить на екран кожну введену рядок і її номер.

Варіант 52.

Написати shell-процедуру, яка:

· Вводить 3 символьні рядки;

· В кожній введеної рядку шукає підрядок, передану в якості параметра;

· Замінює кожну знайдену підрядок на пробіл;

· Утворює з отриманих рядків четвертий рядок так, щоб в ній чергувалися слова з першої, другої і третьої рядків;

· Виводить на екран введені рядки і новий рядок.

Варіант 53.

Написати shell-процедуру, яка:

· Вводить символьну рядок;

· У введеної рядку шукає підрядок, передану в якості першого параметра;

· Вставляє перед кожної такої підрядком групу символів, переданих в якості другого параметра;

· Видаляє з отриманого рядка групу символів, переданих в якості третьої параметра;

· Виводить на екран введену і новий рядок.

Варіант 54.

Написати shell-процедуру, яка:

· Вводить символьну рядок;

· Перевіряє введену рядок на розбіжність з рядком, переданої в якості 1-го параметра;

· Якщо рядки не збігаються, то видає на екран запрошення про необхідність повторного введення;

· Якщо збігаються, то порівнює довжину введеного рядка з довжиною 2-го параметра, і, в разі їх рівності, виводить на екран введений рядок.

Варіант 55.

Написати shell-процедуру, яка:

· Вводить символьну рядок;

· Перевіряє введену рядок на розбіжність з рядками, що містяться в файлі, ім'я якого передається в якості 1-го параметра;

· Для всіх знайдених розбіжностей замінює відповідні рядки в файлі на порожні рядки;

· Виводить на екран старе і нове вміст файлу, а також число знайдених розбіжностей;

Варіант 56.

Написати shell-процедуру, яка:

· Вводить символьну рядок, що містить маршрутне ім'я деякого файлу; перевіряє введене маршрутне ім'я, якщо воно починається з символу /, на збіг його першої частини з маршрутним ім'ям домашнього каталогу користувача;

· Якщо введене маршрутне ім'я містить маршрутне ім'я домашнього каталогу або є відносним, то перевіряє існування зазначеного першим параметром файлу, в іншому випадку виводить на екран повідомлення про помилку;

· Якщо файл існує, то виводить на екран його вміст в зворотному порядку;

· Якщо файл не існує, то створює його і записує в нього рядок, передану в якості параметра в зворотному порядку;

Варіант 57.

Написати shell-процедуру, яка:

· Вводить символьну рядок, що містить ім'я деякого каталогу;

· Перевіряє наявність каталогу в домашньому каталозі або в одному з підкаталогів;

· Якщо каталог існує, то виводить на екран його вміст;

· Якщо каталог не існує, то створює його;

· Встановлює для каталогу права доступу, відповідні правам доступу до зазначеного каталогу.

Варіант 58.

Написати shell-процедуру, яка:

· Вводить символьну рядок, що містить текст деякого повідомлення;

· Перевіряє наявність в своїй поштовій скриньці хоча б одного повідомлення того ж автора;

· Якщо в поштовій скриньці є такі повідомлення, то виводить їх на екран і посилає ці повідомлення на термінали всім користувачам, в даний момент працюють в системі з числа тих, чиї імена передаються в якості параметрів;

Варіант 59.

Написати shell-процедуру, яка:

· Вводить символьну рядок, що містить ім'я файлу з текстом деякого повідомлення;

· Всім користувачам, чиї імена передаються в якості другого і наступних параметрів і працюють в системі протягом заданого першим параметром часу, розсилає введене повідомлення поштою;

· Всім іншим користувачам, які працюють в даний момент в системі, розсилає прямі повідомлення, що містять введену символьний рядок.

Варіант 60.

Написати shell-процедуру, яка:

· Перевіряє свою поштову скриньку на відсутність в ньому повідомлень;

· Створює деяке повідомлення, текст якого поміщає в файл, ім'я якого передається в якості першого параметра;

· Всім користувачам, які працюють в системі, розсилає поштою повідомлення, текст якого міститься в файлі, ім'я якого передається в якості другого параметра.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ
Методика виконання. | Управління файлами. | Методика виконання. | Управління правами доступу до файлів і каталогів. | Методика виконання. | Текстовий редактор vi ОС UBUNTU. | Методика виконання | Введення в shell-програмування. | Методика виконання. | Управління процесами. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати