На головну

ОСОБЛИВОСТІ КЛАСИЧНОЇ НАУКИ

  1. I. Особливості римської культури н основні етапи її розвитку
  2. II. особливості вживання
  3. II.6.3) Особливості категорії юридичної особи.
  4. III. Психічні властивості особистості - типові для даної людини особливості його психіки, особливості реалізації його психічних процесів.
  5. III. Структура і особливості багаторічної підготовки спортсменів
  6. III.4.1) Загальні особливості зобов'язання відповідальності.
  7. V. Особливості укладення контракту на виконання робіт

Поняття «класична наука» охоплює період розвитку науки з XVII в. по 20-ті роки XX ст., тобто до часу появи квантово-релятивістської картини світу. Зрозуміло, наука XIX ст. досить сильно відрізняється від науки XVIII ст., яку тільки й можна вважати по-справжньому класичною наукою. Проте, оскільки в науці XIX ст. як і раніше діють гносеологічні уявлення науки XVIII ст., ми об'єднуємо їх в єдине поняття - класична наука. Цей етап науки характеризується цілим рядом специфічних особливостей.

1. Прагнення до завершеної системи знань, що фіксує істину в остаточному вигляді. Це пов'язано з орієнтацією на класичну механіку, що представляє світ у вигляді гігантського механізму, чітко функціонуючого на основі вічних і незмінних законів механіки. Тому механіка розглядалася і як універсальний метод пізнання навколишніх .явленій, в результаті давав систематизоване істинне знання, і як еталон будь-якої науки взагалі.

Ця орієнтація на механіку приводила до механістичності і метафизичности не тільки класичної науки, а й класичного світогляду, а також виявлялася в цілому ряді приватних установок:

- Однозначність в тлумаченні подій, виключення з результатів пізнання випадковості і ймовірності, які розцінювалися як показники неповноти знання;

- Виключення з контексту науки характеристик дослідника, відмова від урахування особливостей (способів, засобів, умов) проведення спостереження і експерименту;

- Субстанціональність - пошук праоснови світу;

- Оцінка наявного наукового знання як абсолютно достовірного і істинного;

- Осмислення природи пізнавальної діяльності як дзеркального відображення дійсності.

2. Розгляд природи як з століття в століття незмінного, завжди тотожного самому собі, що не розвивається цілого. Даний методологічний підхід породив такі специфічні для класичної науки дослідні установки, як статизм, елементарізм і антіеволюціонізм. Зусилля вчених були спрямовані в основному на виділення і визначення простих елементів складних структур (елементарізм) при свідомому ігноруванні тих зв'язків і відношенні, які притаманні цим структурам як динамічним цілісності (статизм). Тлумачення явищ дійсності тому було в повній мірі метафізичним, позбавленим уявлень про їх мінливості, розвитку, історичності (антіеволюціонізм).

3. Зведення самого Життя і вічно живого на положення нікчемною подробиці Космосу, відмова від визнання їх якісної специфіки в світі-механізмі, чітко функціонує за законами, відкритим Ньютоном. У цьому абсолютно передбачуваному світі (ідею загального і повного детермінізму найбільш точно висловив Лаплас: якби було відомо положення всіх частин і елементів світу і сили, що діють на них, якби знайшовся розум, який об'єднав ці дані в одній формулі, не залишилося б нічого незрозумілого в природі, було б відкрито не тільки минуле, а й майбутнє) не було місця життя, організм розумівся як механізм. Здавалося, чим далі йшов хід людської думки, то все більше і яскравіше виступав такий чужий живому, людської особистості і її життя, стихійно незрозумілий людині Космос. Тлінність і нікчемність життя, її випадковість в Космосі, здавалося, все більш підтверджувалися успіхами точного знання.

Лише одна релігія продовжувала відводити людині особливе місце в світі. Притаманне християнства різкий поділ духовного і матеріального і упор на перевагу духовного нині отримали протилежну оцінку: світ фізичний все більш представлявся основним осередком людської діяльності. Християнське протиставлення духу і матерії поступово перетворювалося в властиве класичному мислення протиставлення розуму і матерії, людини і Космосу.

4. Наука витіснила релігію як інтелектуального авторитету. Людський розум і практичне перетворення природи як результат його діяльності повністю витіснили теологічну доктрину і Святе Письмо в якості головних джерел пізнання Всесвіту. Віра і розум були остаточно розведені в різні боки. Місце релігійних поглядів зайняли раціоналізм, який висунув концепцію людини як вищої, або остаточної, форми розуму, ніж дав життя світському гуманізму; і емпіризм, який висунув концепцію матеріального світу як найважливішої і єдиної реальності, ніж заклав основи наукового матеріалізму.

Претендуючи на провідне місце в світогляді, наука, тим не менш, залишала місце релігії і філософії. Світогляд модернізованого суспільства залишало людині право вибору віри, переконань і життєвого шляху. Правда, чим більше практичних результатів давала наука, тим міцнішими ставали її позиції, тим ширше поширювалося переконання, що тільки наука здатна забезпечити краще майбутнє людства. Тому релігія і метафізична філософія продовжували повільно, але вірно йти на спад. Знаком цього стала знаменита позитивістська концепція Конта про трьох періодах у розвитку знань - релігійному, метафізичному і науковому, послідовно змінювали один одного. Заяви науки про твердий знанні світу представлялися не просто правдоподібними, здавалося чи доречним ставити їх під сумнів. З огляду на неперевершеною пізнавальної дієвості науки, а також з огляду на найсуворішій безособової точності її побудов, релігія і філософія були змушені погоджувати свої позиції з наукою. Саме в науці сучасне мислення знайшло найбільш реалістичну і стійку картину світу.

Специфіка наукових революцій | ПРОБЛЕМА ПОЧАТКУ НАУКИ | НАУКОВІ ЗНАННЯ НА ДРЕВНЬОМУ СХОДІ | ПОЧАТОК НАУКИ. АНТИЧНА НАУКА | ПЕРШІ НАУКОВІ ПРОГРАМИ АНТИЧНОСТІ | Основні риси середньовічного МИРОВОЗЗРЕНИЯ | НАУКА І НАУКОВЕ ПІЗНАННЯ в середніх СТОЛІТТЯ | РЕВОЛЮЦІЯ В світогляді В ЕПОХУ ВІДРОДЖЕННЯ | Галілей І ЙОГО РОЛЬ В ВИНИКНЕННЯ СУЧАСНОЇ НАУКИ | ОСНОВНІ АСПЕКТИ НАУКОВОЇ РЕВОЛЮЦІЇ |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати