На головну

Розділ дев'ятий ПОЛІТИЧНА

  1. PR як політична реклама
  2. XIII. 18. Політична глобалізація на рубежі 20-21 століть.
  3. А. Політична думка античності
  4. Арійська соціально-станова політична система
  5. БЕСІДА ДЕВ'ЯТА Світло в природі і в фотографії
  6. Бібліографічний список по всім главам
  7. біополітіческое парадигма

КАРТА АМЕРИКИЧим пояснюється політико-географічна роздробленість "з тимчасовою" Африки? Виявити основні форми зміни дер жавної території і кордонів у постколоніальний період.

2. Розкрийте зміст поняття "Африка - континент конфліктів".
Якого роду конфлікти переважали тут в останні десятиліття? чим
вони були викликані?

Використовуючи матеріали новітніх періодичних видань, склади ті зведення сучасних "гарячих точок" на політичній карті Африки. Визначте їх вплив на політичний та економічний розвиток афри Кансько країн.

У чому полягають сталися в останні десятиліття изме нения в політичній системі ПАР? Яке їхнє значення?

Складіть зведену таблицю територій Африки (континентальних і острівних), що не володіють політичною незалежністю (із зазначенням їм сучасного статусу).

Підготуйте порівняльний аналіз формування державних них кордонів країн одного політико-географічного субрегіону Африки.

Складіть порівняльну характеристику політико-географічно го положення двох африканських країн - внутриконтинентальной і маю щей вихід до моря.

Складіть порівняльну характеристику формування та роз витку двох - трьох столиць африканських держав. Виявити, в яких країнах столиці є найбільшими економічними центрами і в яких вони виконують в основному адміністративні, "столичні" функції.
Південно-Західна Азія | Південна Азія | Південно-Східна Азія | Східна Азія і азіатська частина Російської Федерації | ПРИМІТКИ | Сучасний політико-географічний образ регіону і його членування | Північна Африка | Західна Африка | Центральна (Екваторіальна) Африка | Східна Африка |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати