На головну

І перетворення політичної карти світу

  1. I. Складання карти
  2. II. Побудова карти гідроізогіпс
  3. А. Особливості старокитайської політичної думки
  4. Адміністративні перетворення в Сіньцзяні в 80-90-і рр. ХІХ ст.
  5. Аналіз лінійних ланцюгів гармонійного струму з використанням комплексного перетворення (методом комплексних амплітуд)
  6. Аналітичного перетворення.
  7. У розвитку суспільно-політичного життя все чіткіше

4.3.1. Основний зміст і передумови Великих географічних відкриттів

Великі географічні відкриття (ВГО)- Один з найважливіших рубежів в історії людства, який визначив багато глибокі перетворення в соціально-економічному і політичному житті країн Європи, Америки та інших регіонів світу.

Під ВГО, в широкому сенсі цього поняття, мається на увазі весь комплекс найбільш значних відкриттів на суші і на морі, скоєних протягом майже всієї писемної історії людства.

Але "традиційні" (у вузькому розумінні) ВГО ототожнюють тільки з відкриттями в т. Н. "Епоху ВГО", т. Е. В період з середини XV ст. до середини XVII ст. (І в цьому трактуванні вони розглядаються в даному розділі).

Епоха ВГО ділиться на два періоди:

- перший- Іспано-португальська період (кінець XV - се
редіна XVI ст., починаючи з першої експедиції X. Колумба (1492 г.)
до іспанської експедиції Р. Л. Вільяловоса (1542-1543 рр.);

- другий період- Переважно російських і голландських
відкриттів (середина XVI - середина XVII ст.), до якого відно
жать: відкриття росіянами всієї Північної Азії - від походу Єрма
ка до плавання Попова-Дежньова (1648 р); англійські і француз
ські відкриття в Північній Америці; голландські тихоокеанські
експедиції і відкриття Австралії.


 
 

_88____________ ГЛАВА IV. ПОЛІТИКО-географічні ІСТОРІЯ ЛЮДСТВА

При всіх істотних відмінностях цих періодів і численних експедицій епохи ВГО вони мали багато загальних рис. Це перш за все соціально-економічні передумови:

розвиток в країнах Європи товарного виробництва; недолік в цих країнах дорогоцінних металів і пов'язані з цим пошуки нових земель, багатих золотом, сріблом і коштовним камінням, прянощами, слоновою кісткою і т. п .; пошуки нових торгових шляхів з Європи до Індії та інші країни Сходу, обумовлені прагненням європейських купців позбутися арабських та інших посередників і встановити прямі торговельні відносини з азіатськими країнами (нагадаємо, що турецьке завоювання в середині XVII ст. закрило традиційний торговий шлях на схід через Малу Азію і Сирію).

ВГО стали можливими завдяки чудовим досягненням науки і техніки:винаходу в XV в. в Португалії каравели - легкого і швидкохідного, маневреного, з невеликим водотоннажністю, парусного судна, досить надійного для океанського плавання; удосконалення італійцями компаса; створення морських географічних карт і ін.

ВГО почалися не відразу. Дальні океанічні плавання і сухопутні подорожі робилися в історії людства при наявності певних політичних, економічних і науково-технічних передумов.

Передумови великих відкриттів досить повно висвітлені і в науковій, і в навчальній літературі. Тому в даному посібнику ми коротко зупинимося на тих складових частинах географічного знання напередодні ВГО, які сприяли здійсненню планів досягнення країн Сходу європейцями (і, отже, для далекосяжних змін у світі, пов'язаних з цими досягненнями).

В цьому відношенні важливим моментом було злиття трьох потоків в розвитку географічного знання.

По-перше, - це відродження землеведческіх ідей античності, особливо тих з них, які відносяться до уявлень про кулястість Землі, про можливість досягнення Індії західним шляхом.

По-друге, в 40-х рр. XV ст. з'являється книгодрукування, і, завдяки цьому, в Європі поширюються страноведческие твори, де описуються багаті золотом і дорогоцінним камінням та прянощами країни Сходу - Індія, Китай, Цейлон, Чіпанго (Японія) та інші.


4.3. Великі геогрофіческіе відкриття

По-третє, з'являються картографічні твори, що показують можливі шляхи до країн Сходу. Однією з перших карт, де показано взаємне розташування Європи і Азії через океан, є карта флорентійського астронома і географа Паоло дель Поццо Тосканеллі, складена, як припускають, в 70-х рр. XV ст. (Цією картою, очевидно, користувався під час своєї першої експедиції X. Колумб).

4.3.2. Перший період ВГО

Отже, перший період ВГО - це перш за все і головним чином видатні португальські та іспанські експедиції і вчинені ними географічні відкриття в багатьох регіонах світу.

Не зупиняючись на цих (і інших) експедиціях детально, виділимо, на наш погляд, найбільш важливі.

- Перша (1492-1493 рр.), Друга (1493-1496 рр.), Третя
(1498-1500 рр.) І четверта (1502-1504 рр.) Експедиції Христо
фора Колумба (Іспанія). 12 жовтня 1492 року був відзначений один
з Багамських островів (Сан-Сальвадор або Гуанахани; нині -
Уотлінг); цей день відзначається як день відкриття Колумбом
Америки. 1 серпня 1498 року відбулося відкриття Колумбом Пд
ної Америки. ( "Земля Граса" - район дельти Оріноко і сусід
них територій.)

Існує думка шведського картографа Пера Ліллестрема (його призводить Тур Хейєрдал) про те, що X. Колумб, як свідчать розповіді його сина Фердинанда і біографа Лао Каса-са, говорив про свою подорож з Португалії на північний захід Атлантики ще раніше, в 1477 році , коли (і на цей рахунок існують певні документи) з Лісабона була організована португальско-датська експедиція, картографом якої, за припущенням Т. Хейєрдала, був Колумб. Ця експедиція досягла узбережжя Нового Світу в Девисов протоці, Вінланді (де були давні поселення вікінгів), а також Гренландії. Вважається цілком можливим, що в розпорядженні цієї експедиції була карта із зображенням заморських земель і що Колумб використав її в ході своєї першої подорожі 1492 року, коли знову вирушив на захід, прагнучи дістатися до Південної Індії 15.

- Португальська експедиція Васко да Гами (1497-1499 рр):
відкриття морського шляху до Індії навколо Африки (прибуття в
Індію 20 травня 1498 г.).ГЛАВА IV. ПОЛІТИКО-географічні ІСТОРІЯ ЛЮДСТВА


4.3. Великі географічні відкриття
-  1500 г. (22 квітня) - відкриття португальцями Бразилії
(Експедиція Педру Кабрала).

- 1501-1502 рр. - Португальська експедиція Гонсалу Куельо -
Амеріго Веспуччі до берегів Бразилії.

- 1497-1498 рр. - Англійська заокеанська експедиція Джо
на Кабота: вторинне (після вікінгів) відкриття Північно-Вистачає
ної Америки (плавання вікінгів, або норманів, до цього регіону
Америки відбулося, імовірно, в 1004 рік).

- 1505-1544 рр. - Португальські експедиції в Африку, в Ін
донезію, до берегів Австралії і Нової Гвінеї, в Східну Азію.

- 1510 г. - початок створення перших іспанських колоній в
Америці.

- 1513 г. - похід іспанського загону на чолі з Васко Нунье-
сом Бальбоа через Панамський перешийок і вихід його (29 вересня)
до "Південного моря" (Тихого океану).

- 1519-1522 рр. - Перше (іспанське) навколосвітню путеше
ність під керівництвом Феранана Магеллана (загинув в 1521 р на
Філіппінських островах); завершив подорож один з п'яти
кораблів - "Вікторія" (капітан Хуан Себастьян Елькано).

- 1519-1539 рр. - Відкриття і завоювання іспанцями Мексики.

- 1524-1553 рр. - Відкриття іспанцями Перу, Чилі та річки
Амазонки.

- 1541-1542 рр. - Іспанська експедиція в Південну Амері
ку під керівництвом Франсіску Орельяни (перший перетин
материка із заходу на схід, від океану до океану).

- 1528-1543 рр. - Походи іспанських конкістадорів в Се
вірною Америці (Флорида; басейни Міссісіпі, Ріо-Гранде; Ка
ліфорнія).

- 1534-1536 рр. - Французька експедиція Жака Картьє:
відкриття французами річки Святого Лаврентія і спроба коло
нізації Канади.

- 1520-1537 рр. - Іспанські плавання і відкриття в Тихому
океані.

- 1542-1547 рр. - Іспанська експедиція Руя Лопеса
Вільяловоса: відкриття Нової Гвінеї.

Цей перелік добре показує, що в ході географічних відкриттів (і завоювань заморських країн) в XV-XVI ст. провідну роль грали аж ніяк не Венеція і не Генуя, т. е. ті країни, які раніше були найбільш активними в зносинах зі Сходом (черга Голландії, Франції та Англії настав пізніше), а пріат-


лантіческіе пиренейские країни, що досягли успіхів на той час в кораблебудуванні і мореплавання, і, так як торговельні зв'язки потрібно було налагоджувати в західному напрямку, обстановка була більш сприятлива для Португалії та Іспанії, ніж для "володарок Середзем'я", як називали Венецію і Геную.

Напрямки морських експедицій Португалії та Іспанії і пішли за цим колоніальні завоювання в тих чи інших частинах земної кулі багато в чому визначалися т. Н. "Першим розділом світу".

Справа в тому, що звістка про відкриття Колумбом в 1492 р "Західної Індії" ( "Вест-Індії") стривожила португальців, так як, на їхню думку, були порушені права, надані Португалії римськими папами в 1452-1456 рр., - володіти землями, відкритими на південь і схід від мису Бохадор, на атлантичному узбережжі Африки, "аж до індійців".

Вирішити суперечку, що виникла між двома піренейськими державами, міг лише глава католицької церкви, що і зробив папа Олександр VI Борджія в свій буллі "Jnter cetera" 3. травня 1493 р зробивши, таким чином, перший розділ світу. Кастилії були надані права на землі, які вона відкрила або відкриє в майбутньому, - "землі, що лежать проти західних частин на океані" і не належать будь-які християнському государю. Це означало, що Кастилія на заході отримала такі ж права, які мала Португалія на півдні і сході.

Це папське рішення і його нова булла від 4 травня того ж року лягли в основу іспано-португальських переговорів; вони закінчилися Тордесільяський договором від 7 червня 1494 року, згідно з яким лінія розмежування між сферами впливу двох країн в Атлантичному океані була відсунута далі на захід від островів Зеленого мису, на користь Португалії (остання могла тепер "законно" опанувати Бразилією).

"На думку багатьох істориків, Португалія та Кастилія ставили перед собою чітку мету - дійсно розділити між собою земну кулю, не дивлячись на те, що в папській буллі 1493 року і в договорі 1494 р вказувалася тільки одна, атлантична, демаркаційна лінія". Але вже в 1495 р висловлювалося протилежної думки, ймовірно, більш відповідне справжнім намірам сторін: лінія встановлюється лише для того, щоб кастильские суду мали право здійснювати відкриття в західному напрямку, а португальські - в східному від "папського мері-ГЛАВА IV. ПОЛІТИКО-географічні ІСТОРІЯ ЛЮДСТВА


4.3. Великі географічні відкриття
діана ". Іншими словами, метою демаркації було розділити земну кулю, а лише вказати суперничають морським державам різні шляхи відкриттів нових земель"16.

4.3.3. Другий період ВГО

Протягом цього періоду (середина XVI-середина XVII ст.), Поряд з продовженням морської і колоніальної експансії Іспанії і Португалії, під впливом успіхів цих держав і в інших приатлантических країнах посилюється тяга до пошуків морських шляхів в Азію і до захоплення колоній. Це стосується насамперед до Англії, Франції та Нідерландів. Одночасно відбувається швидке розширення території Російської держави, пов'язане з численними походами російських землепроходцев і мореплавців в Північній Азії.

Відзначимо найбільш істотні, на нашу думку, події цього періоду.

- Перші пошуки Північно-Східного проходу, т. Е. Морського шляху із Західної Європи в Східну Азію в обхід Північної Європи і Азії: англійські експедиції Х'ю Віллоубі - Річарда Ченслора (1553-1554), Стівена Барроу (1556 г.); голландські експедиції Віллема Баренца (1594-1597 рр.).

- 1577-1580 рр. - Друге (після іспанського корабля "Вік
торію ") кругосвітнє плавання Френсіса Дрейка (Англія) на
судні "Золота лань".

- 1582-1585 рр. - Похід Єрмака Тимофійовича через Серед
ний Урал на Тобол, Іртиш і Об.

- 1586-1642 рр. - Остаточне приєднання Західної
Сибіру до Російської держави (в 1615-1625 рр. - Відкриття
російськими морського проходу на північ від Таймиру).

- 1630-1650-і рр. - Походи руських до Охотського моря, в
басейни Лени, Амура і інших річок Північно-Східної Азії, від
криття Камчатки і інших географічних об'єктів (Іван Мос-
квітін, Михайло Стадухин, Ілля Перфильев, Іван Ребров, Василь
Поярков, Володимир Атласов, Єрофій Хабаров і ін.).

- 1648 г. - експедиція Семена Івановича Дежньова - Федота
Алексєєва Попова: відкриття проходу з Льодовитого в Тихий оці
ан, перше плавання в Чукотському морі і в водах північної частини
Тихого океану, відкриття Чукотського півострова і інших об'єктах
тов Північно-Східної Азії.


- Пошуки Північно-Західного проходу, т. Е. Морського шляху в
Східну Азію, в обхід Америки з півночі (з Атлантичного
океану в Тихий): англійські експедиції Мартіна Фробишера
(1576-1578 рр.), Джона Девіса (1585-1587 рр.), Генрі Гудзона
(1607-1610 рр.).

- 1612-1632 рр. - Англійські експедиції в Північній Америці.

- 1610-1620-і рр. - Відкриття французами Великих озер.

- 1642-1644 рр. - Голландські експедиції Абела Тасмана: від
криття Новозеландія, Тасманії, деяких берегів Австралії,
островів Океанії та Південно-Східної Азії. Так, протягом усього
лише півтора століття людство в особі невеликої групи
країн Західної Європи і Російської держави, видатних їх
представників відкривало і починало вивчення здебільшого
суші і акваторій Світового океану, включаючи їх в світовий процес
політичного і соціально-економічного розвитку.

4.3.4. Значення ВГО і їх наслідки

ВГО з'явилися (в своїй сукупності) подією всесвітньо-історичного значення, так як в результаті їх були:

- З'ясовані контури населених материків (крім північних
і північно-західних берегів Північної Америки і східних бере
гов Австралії);

- В тій чи іншій мірі досліджена велика частина зем
ної поверхні (невивченими залишалися багато внутрішні
райони Америки, Африки і вся Внутрішня Австралія);

- Накопичені великі відомості з історії, біології, пов
монографії та іншим областям знання;

- Європейцями вперше "пізнані" маїс, томати, тютюн і дру
Гії сільськогосподарські культури Нового Світу, які за
тим набули поширення і в країнах Європи.

ВГО - вельми важлива грань в соціально-економічному розвитку людства: з цього часу почалися європейська колоніальна експансія і масштабна работоргівля, переселенські руху з Європи за океан, поширення міжнародних господарських зв'язків на весь світ, т. Е. Було покладено початок ери світової торгівлі і світового капіталістичного господарства.

Португалія і Іспанія з'явилися піонерами не тільки в пошуках морських шляхів до країн Сходу, а й в політико-територіальний поділ світу, в створенні перших колоніальних імперій.


 
 


_94____________ ГЛАВА IV. ПОЛІТИКО-географічні ІСТОРІЯ ЛЮДСТВА

В кінці XVв. коли португальці почали борознити води Індійського океану, щоб завоювати морські шляхи в азіатські країни, вони виявили, що цей океан - "океан арабів". Уздовж східного узбережжя Африки в той час розташовувалися міста-держави, керовані мусульманськими султанами, що змагаються між собою, але вся торгівля в цих містах контролювалася арабськими мореплавцями і торговцями. Вони підпорядкували собі всі торгові перевезення від Червоного моря до Південно-Китайського і відчували себе впевнено на всіх морських дорогах в Індійському океані. Але пройшло не так багато часу, і цей океан став "португальським".

Після експедицій Б. Диаша і, особливо, Васко да Гами португальці продовжували "штурмувати" простори Індійського океану: в 1509 році вони висадилися на Малаккській півострові, в 1512 р досягли Моллукскіх островів ( "островів прянощів"), а 1543 р підійшли до берегів Японії. Міста Гоа в Індії і Макао в Китаї стали португальської власністю, основними торговими пунктами в Азії. Саме тут на складах зберігалися в очікуванні відправки прянощі, шовку, слонова кістка і інші товари.

Таким чином, в XVIв. Португалія,тримала в своїх руках "ключ до східного мореплавання", стала найсильнішою морською державою, захопивши монополію торгівлі з Південною і Східною Азією і утримуючи її 90 років - аж до розгрому "Непереможної Армади" у 1588 році

Ядром португальських колоніальних захоплень стали Мовляв-лукскіе острова. Крім вищеназваних азіатських володінь, Португалія захопила ряд пунктів на східному і західному узбережжях Африки (Мозамбік, острови Зеленого мису, узбережжі Гвінейської затоки і ін.), Де згодом сформувалися великі і малі португальські колонії. Одночасно почалося захоплення східної частини Південної Америки, основи майбутньої найбільшої португальської колонії - Бразилії.

Велика частина колоніальної імперії Іспаніїбула зосереджена в Америці. До середини XVII ст. смуга іспанських володінь простяглася по північному і західному узбережжях Південної Америки і по Анд - від Венесуели до середньої частини Чилі, звідти - до Ла-Платі. Іспанії належали також Мексика, Центральна Америка, південне узбережжя Мексиканської затоки, Флорида, Куба і Гаїті.

У Тихому океані Іспанія опанувала Філіппінськими та Маріанські острови. У 1581р. Португалія була приєднана


до Іспанії, і іспанський король Філіп IIстав володарем "обох Індій". (Нагадаємо, що в ті часи Іспанія, крім названих заморських, мала володіння і в Європі: Нідерланди з сучасної Бельгією, південну частину Італії, Мілан.) (Рис. 4.2 і 4.3)

У перший період ВГО головні траси міжнародної торгівлі перемістилися з Середземного моря в Атлантичний океан, і на цих шляхах панували Португалія та Іспанія. Але основними виробниками промислових товарів були


 
 


не оці держави, а Нідерланди, Англія та Франція, чия буржуазія особливо швидко багатіла: вона "перекачувала" до себе американське золото і срібло, що надходило в пиренейские держави із захоплених ними країн Нового Світу, і таким чином поступово витісняла Португалію та Іспанію з морських магістралей і з їх заморських колоній.


4. 3. Великі географічні відкриття

 Розгром Англією "Непереможної Армади" (1588 г.), найбільшого морського флоту єдиного іспано-португальського держави, означав нищівного удару по могутності піренейських держав на морях і в захоплених ними країнах.

Користуючись її ослабленням, швидко розвиваються Нідерланди протягом першої половини XVIIв. віднімають у іспано-португальської держави більшу частину колоній в Азії, що належать власне Португалії, захоплюють Цейлон, ряд пунктів на узбережжі Індії, Моллукскіе і ряд островів Зондських, і острів Ява стає головним центром колоніальної імперії Нідерландів (на його "базі" формується величезна Нідерландська Ост -Індія - майбутня Індонезія).

Таким чином, в цьому регіоні світу стався своєрідний "переділ сфери впливу", і голландці оволоділи португальськими позиціями в Азії.

Але на цьому вони не зупинилися.

Прагнучи створити свої опорні пункти на узбережжі Африки, вони захоплюють у португальців деякі їх прибережні африканські володіння, а в середині XVII ст. засновують колонію біля мису Доброї Надії - так було закладено фундамент майбутньої Капській колонії.

Крім цих володінь, Нідерланди захопили ряд територій в Америці - Сурінам, або Нідерландську Гвіани, Кюрасао і інші острови у Вест-Індії.

Чималий інтерес представляють і сторінки голландської колонізації Північної Америки. Звернемо увагу на те, що історія заселення майбутніх Сполучених Штатів починається не з батьків-пілігримів. Ще в 1513 р іспанці висадилися у Флориді і дійшли майже до Каліфорнії. А на північно-східних берегах Північної Америки першими з'явилися голландці. У 1614 р вони створюють Новонідерландскую Компанію, якій належать постійні поселення біля Джеймстауну в Вірджинії. У 1624 р голландські і валлонські поселенці відкривають на південному краю острова Манхеттен торговельну фірму Новий Амстердам, а в 1626 р Петер Мінуїт купує весь острів у індіанців за 60 флоринів. У 1621 р переселенці з Нідерландів закладають на річці Гудзон Форт Оранж (нинішній Олбані, штат Нью-Йорк), а через рік - Форт Нассау, в нинішньому штаті Делавер.

У 1664 р Новий Амстердам перейменовують в Нью-Йорк -в честь герцога Йоркського, брата англійського короля. Це відбувається тому, що цю колонію Нідерландів захоплює Англія.

7 - 2461ГЛАВА IV. ПОЛІТИКО-географічні ІСТОРІЯ ЛЮДСТВА


4. 4. Новий етап (середина XVII - початок XX
 В її руки переходить весь берег між Флоридою і річкою Святого Лаврентія, яку англійці спочатку охрестили Вірджинією.

Починаючи з 1607, з створення першої англійської переселенської колонії Джеймстаун, витісняючи голландців і шведів (також мали тут поселення), Англія засновує на атлантичному узбережжі Північної Америки 13 колоній, успішно розвиваються завдяки сільському господарству і торгівлі між Європою, Африкою та Америкою.

В епоху ВГО відбуваються грандіозні зміни на політичній карті Східної Європи і Північної Азії,де в XVI ст. швидко розширюється Російське держава,в зв'язку з приєднанням Казанського й Астраханського ханств. Потім, протягом усього лише 60 років після початку підкорення Сибіру, ??росіяни люди вийшли до Охотського моря і північно-східного краю Євразії. Таким чином, до середини XVII ст. територія держави включала якнайширші землі за Уралом аж до Тихого океану. Утворилося найбільше за територією держава в світі.
Яким чином змінилися три основні просторові струк тури суспільно-політичного життя Росії в 1990-і рр.? Які факто ри зумовили ці зміни? | Використовуючи відповідні кількісні показники, рассчи Тайт індекс компактності території 3-4 країн, що мають різні форми державної території. | Від Ф. Ратцель до X. Маккіндер | Німецька геополітика. Концепція К. Хаусхофера | Деякі теорії американської геополітики | В ідеології російського євразійства | Сучасне розуміння геополітики | ПРИМІТКИ | Етапи формування політичної карти світу | Старовинні етап (до V ст. Н. Е.) |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати