На головну

Паралельно-потокові методи організації робіт

  1. I. Завдання семіотики і передумови, необхідні для її розробки
  2. I. ПРИЙОМИ ИЗМЕРЕНИЙ І СТАТИСТИЧНІ СПОСОБИ ОБРОБКИ ЇХ РЕЗУЛЬТАТІВ В психологічних дослідженнях
  3. I. Роботи Г. П. Щедровицького
  4. I. Розрахунок базової заробітної плати
  5. I. Мета роботи
  6. I. Мета роботи
  7. I. Мета роботи

У ряді випадків виникає необхідність скоротити тривалість будівництва, розраховану по одному з раніше зазначених методів. Досягти скорочення термінів можна поруч прийомів:

а) збільшення чисельного складу бригад;

б) введення додаткових бригад.

У цьому випадку метод організації робіт називається паралельно-потоковим.

Застосування ППМОР має бути ретельно обґрунтоване, тому що іноді введення додаткових бригад може призвести не до скорочення термінів будівництва, а до їх збільшення. Це обумовлено тим, що, так само як і в індивідуальних потоках, необхідно дотримуватися умова: в кожен момент часу на одному фронті повинна працювати тільки одна бригада.

Метод ППОР розраховується на основі методу критичних робіт. При цьому необхідно вирішити 2 завдання:

1) скільки і на яких видах робіт ввести додаткові бригади;

2) розподілити роботу між бригадами, тобто скласти розклад робіт.

При вирішенні першого завдання можна використовувати кілька підходів:

а) ввести додаткові бригади на види робіт, які мають максимальні тривалості.


Рис.25. Приклад рішення задачі 1 першим методом

б) додаткові бригади ввести на роботи, максимальна тривалість яких лежить на критичному шляху.

нехай Б2 = 0,5Б1; В2 = В1; Г2 = Г1.

Індекси бригад: Б1, В1, Г1 - Основні бригади;

Б2, В2, Г2 - Додаткові (залучаємо) бригади.

З урахуванням прийнятих припущень складемо матрицю можливостей:

Рис.26. матриця можливостей

Рис.27. Розклад робіт

Перша спроба завантаження бригад показала, що скорочення термінів ми не отримали, тому що Б2 прийнята малопотужної.

Основні етапи розвитку будівельного виробництва в нашій країні | Моделі і їх використання в організації будівельного виробництва | МЕТОДИ ОРГАНІЗАЦІЇ РОБІТ (МОР) | Паралельний метод організації робіт | Поточний метод організації робіт | Потокові методи організації робіт | сходяться потоки | МЕТОДИ ОРГАНІЗАЦІЇ РОБІТ (МОР) | Розрахунок неритмічних потік з безперервним використанням ресурсів | Розрахунок неритмичного потоку з безперервним освоєнням фронтів |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати