На головну

Приклад розрахунку штучного освітлення приміщення з використанням люмінесцентних ламп

  1. C) дається приклад країни, успішно поєднати у своїй правовій системі ознаки романо-германський системи права із загальним правом.
  2. I. ПРИМІЩЕННЯ
  3. II. Випишіть з тексту приклади вживання в англійському реченні неособистих форм дієслова.
  4. II. Випишіть з тексту приклади вживання в англійському реченні неособистих форм дієслова.
  5. IV. Вимоги до організації здорового харчування та формування зразкового меню
  6. VI. Приблизний перелік питань до заліку.
  7. VI. Система освітлення вагона.

Розрахувати загальне рівномірне освітлення в приміщенні бухгалтерії. У приміщенні використовуються персональні електронно-обчислювальні машини (ПЕОМ).

Початкові дані:

- Довжина приміщення А = 7,2 м;

- Ширина приміщення В = 5,6 м;

- Висота приміщення Н = 3,2 м;

- Коефіцієнти відображення:

стелі ?n = 70%;

стін ?c = 50%;

робочої поверхні ?Р = 30%

1 Вибираємо джерело світла. Приймаємо найбільш економічні лампи білого світла типу ЛБ.

2 Вибираємо тип світильника. Приймаємо вбудовані світильники типу ЛВ003-2х40-001 з двома лампами ЛБ40с КСС типу Д.

3 Приймаємо свеc світильника hС = 0 м.

4 Приймаємо висоту робочої поверхні відповідно ОСТ 32.120-98 (табл. 7.14) hР = 0,8 м.

5 Визначаємо розрахункову висоту підвісу світильника НР за формулою (7.3):

HР = 3,2 - 0,8 = 2,4 м.

6 Визначаємо оптимальне відстань між рядами люмінесцентних світильників L за формулою (7.2), по табл. (7.12) для світильників з КСС типу Д приймаємо ? = 1,4:

L = 1,4 · 2,4 = 3,4 м.

7 Визначаємо число рядів світильників N за формулою (7.7):

N = 5,6 / 3,4 = 1,6.

приймаємо N = 2.

8 Вибираємо нормоване значення освітленості по ОСТ 32.120-98 (табл. 7.15). Для приміщень з використанням ПВЕМ приймаємо

ЕН = 400 лк.

9 Визначаємо площу приміщення за формулою (7.15):

S = 7,2 · 5,6 = 40,3 м2.

10 Вибираємо коефіцієнт запасу по табл. 7.16 К = 1,4.

11 Приймаємо коефіцієнт нерівномірного освітлення (див. П. 7.7) Z = 1,1.

12 Визначаємо індекс приміщення ? за формулою (7.14):

? = 40,3 / 2,4 (7,2 + 5,6) = 1,3.

13 Вибираємо коефіцієнт використання світлового потоку ? по табл. 7.17.

Для світильників з КСС типу Д при ?n = 0,7, ?c = 0,5, ?р = 0,3, індексі приміщення ? = 1,3 з урахуванням інтерполяції приймаємо ? = 0,59.

14 Визначаємо необхідний світловий потік одного ряду світильників по формулі (7.8):

F = 400 · 40,3 · 1,4 · 1,1 / 2 · 0,59 = 21 038 лм

15 Визначаємо число світильників в одному ряду за формулою (7.9). Світловий потік лампи ЛБ40-1 по табл. 7.2 Fл = 3200 лм. Світловий потік одного світильника з двома лампами ЛБ40-1

Fсв = 2 · Fл = 2 · 3200 = 6400 лм.

n = 21 038/6400 = 3,3 шт.

приймаємо n = 3.

16 Визначаємо фактичне значення освітленості Eфакт за формулою (7.12). Фактичне значення світлового потоку одного ряду світильників:

Fфакт = N Fсв= 3 · 6400 = 19 200 лм,

Eфакт = 400 · 19 200/21 038 = 365лк.

17 Визначаємо відхилення фактичної освітленості від нормованого значення ? за формулою (7.13):

? = 100 (365 - 400) / 400 = - 8,75%.

18 Фактичне значення освітленості менше нормованого значення на 8,75%, що задовольняє вимогам СНиП 23-05-95.

 
Автоматичні вимикачі (автомати) | Розрахунки необхідних параметрів і вибір апаратів захисту | Послідовність розрахунку і вибору номінальних струмів плавких вставок запобіжників | І вибору запобіжників | Приклад розрахунку і вибору автоматичних вимикачів | Вибір джерела світла | Вибір світлового приладу (світильника) | Визначення кількості та розміщення світильників | Вибір нормованого значення освітленості | Вибір потужності лампи |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати