На головну

Класифікація умов праці за важкістю і напруженості трудового процесу

  1. I. Аналіз інженерно-геологічних умов території, оцінка перспективності її забудови
  2. I. Аналіз інженерно-геологічних умов території, оцінка перспективності її забудови
  3. I. У галузі продуктивності праці
  4. I. Класифікація комп'ютерів
  5. I. ГРОМАДСЬКЕ РОЗДІЛЕННЯ ПРАЦІ
  6. I.2.2) Класифікація юридичних норм.
  7. II. Зміни, що зазнають особистістю в міру розвитку процесу

Фахівцями з гігієни умови праці людини класифіковані за ступенем тяжкості і напруженості трудового процесу і за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища.

Критеріями віднесення праці до того чи іншого класу по тяжкості є:

- Величина зовнішньої механічної роботи, що виконується за зміну;

- Маса що піднімається і переміщуваного вантажу вручну;

- Кількість стереотипних робочих рухів за зміну;

- Величина сумарного зусилля, прикладеного за зміну для утримання вантажу;

- Зручність робочої пози;

- Кількість вимушених нахилів в зміну і кілометрів, які змушений проходити людина при виконанні роботи.

Праця за ступенем тяжкості трудового процесу підрозділяється на наступні класи: легкий (Оптимальні по фізичному навантаженні умови праці), середньої тяжкості (Допустимі умови праці) і важкий трьох ступенів (шкідливі умови праці) (рис.23) *.

 
 


Мал. 23. Класифікація умов праці за важкістю і напруженості

Критеріями віднесення праці до того чи іншого класу і ступеня напруженості є:

- ступінь інтелектуального навантаження, Що залежить від змісту і характеру виконуваної роботи, ступеня її складності;

- навантаження на аналізатори: Тривалість зосередженої уваги, кількість сигналів за годину роботи, число об'єктів одночасного спостереження; навантаження на зір, обумовлена ??в основному величиною мінімальних об'єктів розрізнення, тривалістю роботи за екранами моніторів;

- емоційне навантаження, Що залежить від ступеня відповідальності і значимості помилки, ступеня ризику для власного життя і безпеки інших людей;

- монотонність праці, Яка визначається тривалістю виконання простих або повторюваних операцій;

- режим роботи, Що характеризується тривалістю робочого дня і змінності роботи.

Праця за ступенем напруженості трудового процесу підрозділяється на наступні класи: оптимальний - 1-й клас, допустимий - 2-й клас, напружений- 3-й клас - праця трьох ступенів.

Комплексна оцінка стану умов праці на робочому місцівключає результати оцінок:

 класу (підкласу) умов праці, встановленого за результатами оцінки відповідності умов праці гігієнічним нормативам;

 класу умов праці по травмоопасності;

 забезпеченості працівників ЗІЗ.

За відповідності умов праці на робочому місці гігієнічним нормативам, невиявленими при оцінці травмоопасності робочого місця невідповідності вимогам охорони праці і відповідність робочого місця вимогам забезпеченості працівників ЗІЗ робоче місце визнається атестованим з комплексною оцінкою умов праці "відповідає державним нормативним вимогам охорони праці".

У разі невідповідності умов праці на робочому місці гігієнічним нормативам і (або) виявленні при оцінці травмоопасності робочого місця невідповідності робочого місця вимогам охорони праці, і (або) невідповідність вимогам забезпеченості працівників ЗІЗ робоче місце визнається атестованим з комплексною оцінкою умов праці "не відповідає державним нормативним вимогам охорони праці".

При віднесення умов праці на робочому місці до шкідливим впливам праці роботодавцем негайно розробляється і реалізується комплекс заходів, спрямованих на зниження рівня впливу небезпечних факторів виробничого середовища і трудового процесу або на зменшення часу їх впливу.

Трудова діяльність людини повинна здійснюватися в допустимих умовах виробничого середовища. Однак при виконанні деяких технологічних процесів в даний час технічно неможливо або економічно вкрай важко забезпечити неперевищення норм для ряду факторів виробничого середовища. Робота у шкідливих умовах повинна здійснюватися із застосуванням засобів індивідуального захисту і при скороченні часу дії шкідливих виробничих факторів (захист часом).

Робота в небезпечних (екстремальних) умовах праці (4-й клас) не допускається за винятком ліквідації аварій, проведення екстрених робіт для попередження аварійних ситуацій. Робота повинна проводитися із застосуванням засобів індивідуального захисту і при строгому дотриманні режимів, регламентованих для таких робіт.

документальне оформлення результатів атестації передбачає склад-ня протоколів вимірювань і обстежень, карт атестації та відомостей.

Матеріали атестації є документами суворої звітності і зберігаються протягом 45 років.

З результатами атестації робочих місць знайомляться (під розписку) працівники, зайняті на цих робочих місцях.

Державний контроль за якістю проведення атестації робочих місць за умовами праці покладено на органи Державної експертизи умов праці Російської Федерації.

порядок проведення сертифікації виробничих об'єктів на відповідність робіт з охорони праці державним нормативним вимогам визначено в Постанові Кабінету Міністрів України від 24.04. 2002 р №28 «Про створення системи сертифікації виробничих об'єктів на відповідність вимогам з охорони праці». Цією постановою затверджено правила сертифікації виробничих об'єктів на відповідність вимогам з охорони праці.

Базою для сертифікації виробничих об'єктів залишається атестація постійних робочих місць. Сертифікат підприємству видається після того, як пройдуть атестацію все робочі місця, що документально підтверджується висновками державних експертів з гігієнічних умов праці. При сертифікації, поряд з оцінкою робочих місць по гігієнічних факторів і факторів травмобезопасности, збираються відомості про наявність на підприємстві служби охорони праці, програмних заходів з охорони праці, навченості фахівців в цій області знань.

Контрольні питання

1. Що таке «атестація робочих місць за умовами праці»? Періодичність проведення атестації.

2. Який нормативний документ визначає порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці?

3. Цілі проведення атестації робочих місць за умовами праці.

4. Які заходи включає атестація робочих місць?

5. Класи умов праці за травмоопасності.

6. Критерії та класифікація умов праці за важкістю і напруженості трудового процесу.

7. Параметри виробничого середовища, що впливають на стан здоров'я людини. Їх класифікація.

8. Класи і ступеня шкідливості умов праці за факторами виробничого середовища.

9. Робота в небезпечних (екстремальних) умовах праці.

10. Комплексна оцінка стану умов праці на робочому місці

11. Результати проведення атестації, їх документальне оформлення, термін зберігання матеріалів атестації.

12. Яким органом здійснюється державний контроль за якістю проведення атестації робочих місць за умовами праці?

13. Поняття про сертифікацію виробничих об'єктів на відповідність робіт з охорони праці державним нормативним вимогам.

Виробничий травматизм
і професійні захворювання

Основні поняття і визначення

травма -порушення анатомічної цілісності тканин і органів тіла або фізіологічних функцій організму під впливом зовнішніх факторів, що супроводжується їх розладом (ГОСТ 12.0.002 - 80 ССБТ. Терміни та визначення).

травматизм - сукупність травм у певних груп населення (працівників, учнів і т.д.) за певний період часу.
Вимоги безпеки до виробничого обладнання | Небезпечні зони обладнання та засоби захисту | види уражень | Фактори, що впливають на результат поразки електричним струмом | Типи електричних мереж | Б. Однофазное дотик в мережах з ізольованою нейтраллю | Напруга дотику і крокова напруга | Класифікація приміщень по небезпеки поразки електричним струмом | Спеціальні засоби захисту | Перша допомога при ураженнях електричним струмом |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати