На головну

Класифікація і маркування ливарних сталей

  1. I. Класифікація комп'ютерів
  2. I.2.2) Класифікація юридичних норм.
  3. II. Класифікація документів
  4. II.3.2) Класифікація законів.
  5. ill. КЛАСИФІКАЦІЯ МАРШРУТІВ НА ГІРСЬКІ ВЕРШИНИ
  6. IV.2.1) Поняття і класифікація позовів приватного права.
  7. VII.1.1) Класифікація речей.

До ливарним сталей відносять залізовуглецевих сплави, що містять

до 2,14% С і інші елементи (Мn, Si, P, S, Cr, Ni, W, Mo, V і ін.), що потрапили в сталь з шихтових матеріалів або спеціально введені в неї в певних кількостях для додання сплаву необхідних експлуатаційних і технологічних властивостей.

Сталеві виливки за обсягом виробництва займають друге місце по

сле чавуну і застосовуються у всіх галузях машинобудування. З стали отли-

ють деталі, до яких висувають підвищені вимоги по міцності,

пластичності, надійності і довговічності в процесі експлуатації. У машинобудуванні для виготовлення сталевого фасонного лиття відповідно до ГОСТ 977 і ГОСТ 7832 застосовуються три групи ливарних сталей: нелегіровані (Вуглецеві), леговані, леговані зі спецсвойствамі.

Класифікація ливарних сталей

 ливарні стали  марки сталей  характеристика
1 2 3
 Конструкціонниенелегірованние  15Л, 20Л, 25Л, ЗОЛ, 35Л, 40Л, 45Л, 50Л
 Конструкціонниелегірованние  20ГЛ, 35ГЛ, 20ГСЛ, ЗОГСЛ, 20ПФЛ, 20ФЛ, ЗОХГСФЛ, 45ФЛ, 32Х06Л, 40ХЛ, 20ХМЛ, 20ХМФЛ, 20ГНМФЛ, 35ХМЛ, 30Х-НМЛ, 35ХГСЛ, 35НГМЛ, 20ДХЛ, 08ГДНФЛ, 13ХНДФТЛ, 12ДН2ФЛ, 12ДХ-Н1МФЛ, 23ХГС2МФЛ, 12Х7ГЗСЛ, 25Х2ГНМ-ФО, 27Х5ГСМЛ, 30ХЗСЗГМЛ, 03Н12Х5М-ЗТЛ, 03Н12Х5МЗТЮЛ
 Леговані зі спеціальними властивостями:
 мартенситного класу  20X13Л, 08X14НДЛ, 09Х16Н4БЛ, 09Х17НЗСЛ, 10Х12НДЛ  корозійностійкі
 20Х5МЛ, 20Х8ВЛ, 40Х9С2Л  жаростійкі
 20Х12ВНМФЛ  жароміцні
 85Х4М5Ф2В6Л (Р6М5Л)  швидкорізальної
 мартенситно-ферит-ного класу  15Х13Л  корозійностійкі
 ферритного класу  15Х24ТЛ  корозійностійкі
 аустенитно-мартенсит-ного класу  08Х15Н4ДМЛ, 08Х14Н7МЛ, 14Х18Н4Г4Л  корозійностійкі
 аустенитно-феритної-го класу  12Х25Н5ТМФЛ, 16Х18Н12С4ТЮЛ, 10Х18НЗГЗД2Л  корозійностійкі
 аустенітного класу  10Х18Н9Л, 12Х18Н9ТЛ, 10Х18Н11БЛ, 07Х17Н16ТЛ, 12Х18Н12МЗТЛ  корозійностійкі
 55Х18Г14С2ТЛ, 15Х23Н18Л, 20Х25Н19С2Л, 18Х25Н19СЛ, 45Х17Г1ЗНЗЮЛ  жаростійкі
 35Х18Н24С2Л, 31X19Н9МВБТЛ, 12Х18Н12БЛ, 08Х17Н34Б5ТЗЮ2РЛ, 15Х18Н22В6М2РЛ, 20Х21Н46В8РЛ  жароміцні
 11ОГ1ЗЛ, 110Г13Х2БРЛ, 11ОГ1ЗФТЛ  зносостійкі

Найбільш широко застосовуються для виливків вуглецеві нелегір-ванні стали (Близько 2/3 всіх сталевих виливків), їх стандартні марки позначаються літерою Л (Ливарна) і числом, що вказує середній вміст вуглецю в сотих частках відсотка; наприклад, 15Л, 25Л, З0Л, 45Л, 50Л, 55Л та ін. Цифра вказує вміст вуглецю в сотих частках відсотка, а літера Л вказує на приналежність до ливарним сталей. У цих сталях, як правило, міститься марганець в кількості 0,3 ... 0,9% і кремній - в кількості 0,2 ... 0,52%. Хром, нікель і мідь допускається в цих сталях в кількості не більше 0,3% кожного. Вміст сірки і фосфору обмежується значеннями 0,45% і 0,04% відповідно. Збільшення вмісту вуглецю в стали призводить до підвищення міцності і збільшення жидкотекучести.

Вуглецеві ливарні стали застосовуються зазвичай в нормалізованому, нормалізованому і відпущеному стані, в покращеному стані і після нормалізації, загартування і високого відпустки. В останньому випадку нормалізація виконує роль попередньої термообробки, метою якої є підготовка литої структури для остаточної термічної обробки.

Для виготовлення виливків застосовують леговані и леговані стали зі спеціальними властивостями (с. табл). Відлиття з легованих сталей із спеціальними властивостями (корозійну стійкість, жаростійкість, жароміцних, зносостійкість і кавитационной стійкістю) повинні задовольняти вимогам ГОСТ 2176-77.

Леговані ливарні стали позначають цифрами та літерами аналогічно деформується конструкційних сталей, за винятком того, що в кінці ливарної марки стоїть буква Л замість А, Ш, В, Д. Наприклад, сталь 30ХГСЛ аналогічна деформируемой стали 30ХГСА. Наприклад, позначення марки однієї з конструкцііонних сталей 20Х13Л: 0,20% вуглецю; 13% хрому; ливарна сталь.

У позначеннях марок ливарної хладостойкой і зносостійкого сталей, використовуваних для деталей машин і експлуатованих при температурі до -60 ° С, після літери Л (ливарна) ставиться літера С. наприклад, 15ЛС-0,15% Вуглецю; 30ХМЛС: 0,30% вуглецю; хром; молібден та ін. (ГОСТ 21357-75).

До групи легованих ливарних сталей входять марганцевисті (наприклад, 35ГЛ), марганцекремністие (наприклад, 20ГСЛ), хромисті (наприклад, 40ХЛ), хромонікелеві (наприклад, 35ХНЛ), хромомарганцекремністие (наприклад, ЗОХНМЛ), хромомарганцеванадіевие (наприклад, 23ХГС2МФЛ) і так звані мідисті (наприклад, 08ГДНФЛ і 12ДН2ФЛ), в які додатково спеціально введена мідь (Д) для забезпечення ефекту дисперсного зміцнення стали.

Для зручності вибору легованих ливарних сталей при виготовленні конкретних сталевихвиливків з заданим рівнем характеристик механічних властивостей все вони розбиті на групи відповідно до забезпечується ними величиною межі текучості s0,2, І позначаються після нормалізації і відпустки буквою К, А після гарту і відпустки - буквами КТ.

Відповідно до цього всі леговані ливарні стали розділені на дві групи:

стали, що забезпечують категорії міцності К в межах від К-25 до К-55, і стали;

-стали, що забезпечують категорії міцності КТ в межах від КТ-35 до КТ-120. Причому одні й ті ж стали можуть входити в обидві ці групи. Наприклад, сталь 08ГДНФЛ може забезпечувати категорію міцності К-30 і КТ-40.

Індекси «К» і «КТ» є умовними позначеннями категорії

міцності, наступне за ними число означає значення необхідної межі

плинності (кг / мм2). Індекс «К» присвоюється матеріалу в отожженном, нормалізованому стані; індекс «КТ» - після гарту і відпустки.

Точний хімічний склад сталей вказується в таблицях ГОСТ 977-88.

Можна відзначити, що в розроблених в 80-і роки ливарних високо-міцних економнолегованих сталях, що входять в ГОСТ 977, (наприклад, 15Х5ГСФЛ, 23ХГС2МФЛ, 25Х212ФЛ, 17Х5Г5С2МЛ и 30Х3С3ГМЛ вдалося отримати поряд з високим рівнем міцності властивостей також високі значення пластичності і в'язкості, які можна порівняти з аналогічними значеннями деформуються сталей.

Такі унікальні властивості в них вдалося отримати за рахунок зниження розвитку ліквационних процесів оптимізацією складу:

1) зниженням вмісту вуглецю;

2) зниженням кількості елементів, що утворюють стійкі хімічні сполуки у вигляді карбідів, нітридів, які ліквірующіх сильніше інших;

3) введенням в сталь елементів, що зменшують ликвацию (Ni, Si і ін). Високолеговані ливарні стали дозволяють перейти на виготовлення багатьох відповідальних навантажених деталей з кованого штампованого варіанту на ливарний.

До високолегованих ливарним сталей, представленим в ГОСТ 7832, входять корозійностійкі стали 20Х13Л, 10Х18Н9Л, 12Х18Н9ТЛ і ін., Жаростійкі і жароміцні стали 20Х20Н14С2Л, 20Х25Н19С2Л, 40Х24Н12СЛ і ін .; зносостійка сталь 110М13Л.

Для отримання якісних сталевих виливків необхідно враховувати особливості ливарних властивостей сталей на стадії конструювання литий деталі і при розробці технології її виготовлення. В технології лиття слід передбачати розташування виливки у формі і підведення металу таким чином, щоб виливок затвердевала послідовно. Скупчення металу в місцях сполучення стін неприпустимі, тому виливок повинен мати плавні переходи від потовщених місць до тонким або рівномірну товщину стінок.

2/1

 
Механічні властивості | Стаціонарні прилади для вимірювання твердості вдавленням при статичному навантаженні | Поняття про конструкційної міцності металів | Дефекти кристалічної будови | Основні типи діаграм стану | Зв'язок властивостей сплавів з типом діаграм стану | Перетворення в сталі при нагріванні | Види відпалу і нормалізація | Загартування і відпустку стали | Термомеханічна обробка стали |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати