Головна

Основні написи

  1. B. Основні ефекти
  2. I. Основні завдання
  3. I. Основні завдання ЗОВНІШНЬОЇ ПОЛІТИКИ
  4. I. Основні лінії зв'язку педагогіки з соціологією. Мікро- та макроанализ 1 сторінка
  5. I. Основні лінії зв'язку педагогіки з соціологією. Мікро- та макроанализ 2 сторінка
  6. I. Основні лінії зв'язку педагогіки з соціологією. Мікро- та макроанализ 3 сторінка
  7. I. Основні лінії зв'язку педагогіки з соціологією. Мікро- та макроанализ 4 сторінка

ГОСТ 21.101-97 СПДС встановлює єдині форми, розміри і порядок заповнення основних написів на будівельних кресленнях і текстових документів.

Основні написи, що застосовуються на аркушах основних комплектів робочих креслень та основних кресленнях проектної документації, виконують за формою 3; на першому аркуші креслень будівельних виробів - за формою 4; на перших аркушах текстових документів і ескізних креслень загальних видів нетипових виробів - за формою 5; на наступних аркушах креслень будівельних виробів, текстових документів і ескізних креслень загальних видів - за формою 6 відповідно до рис. 45.

Форма 3 - Для листів основних комплектів робочих креслень;

основних креслень розділів проектної документації;

графічних документів з інженерних вишукувань

Форма 4 - Для креслень будівельних виробів (перший лист)

Форма 5 Для всіх видів текстових документів (перші листи)

Форма 6 - Для креслень будівельних виробів і всіх видів текстових документів (наступні аркуші)

Малюнок 45 - Основні написи для будівельних креслень

У графах основного напису (номери граф вказані в дужках) наводять:

а) у графі 1 - позначення документа, в тому числі розділу проекту, основного проекту робочих креслень, креслення вироби, текстового документа та ін.

У навчальних цілях графа може заповнюватися наступним чином:

КГР2 АР 07-06 ПГЗ-07-01 ІГ, де:

 КМД

КДР 2 - Порядковий номер розрахунково-графічної роботи:

АР; КМД - марка основного комплекту робочих креслень

(АР - архітектурні рішення,

 КМД - конструкції металеві деталювальні);

07 - рік здачі даного документа;

06 - номер індивідуального варіанту;

ПГЗ-07-01- індекс групи;

ІГ ( «Інженерна кафедра») - найменування кафедри, на якій був розроблений даний документ.

б) у графі 2 - найменування підприємства, житлово-цивільного комплексу або іншого об'єкта будівництва, до складу якого входить будинок (споруду), або найменування мікрорайону. На навчальних кресленнях цю графу допускається не заповнювати:

в) у графі 3 - найменування будівлі (споруди);

г) у графі 4 - найменування зображень, поміщених на даному аркуші, в точній відповідності з найменуванням на кресленні;

д) в графі 5 - найменування виробу і / або найменування документа;

е) в графі 6 - умовне позначення стадії проектування:

П - для проектної документації;

Р - для робочої документації;

У - навчальна стадія документа.

ж) в графі 7 - порядковий номер аркуша або сторінки текстового документа при двостороннього друку. На документах, що складаються з одного аркуша, графу не заповнюють.

і) в графі 8 - загальна кількість аркушів документа. Графу заповнюють тільки на першому аркуші.

к) в графі 9 - найменування або розпізнавальний індекс організації, який розробив документ;

л) в графі 10 - характер виконаної роботи (розробив, перевірив, нормоконтроль). Залежно від стадії проектування, складності і значущості документа допускається вільні рядки заповнювати на розсуд керівництва організації.

м) в графах 11-13 - прізвища та підписи осіб, зазначених у графі 10 і дату підписання.

н) в графі 23 - позначення матеріалу деталі (графу заповнюють тільки на кресленнях деталей).

о) в графі 24 - масу виробу, зображеного на кресленні, в кілограмах без вказівки одиниці виміру. Масу вироби в інших одиницях виміру наводять із зазначенням одиниці виміру.

п) у графі 25 - масштаб (проставляють у відповідності з ГОСТ 2.302).

 
з'єднання болтом | з'єднання трубопроводів | Сполучні елементи труб | Робочі креслення деталей | ескізування | Креслення загального вигляду | складальні креслення | Специфікація. Нанесення позицій складових частин складальної одиниці | Читання і деталювання складальних креслень | конструкційні матеріали |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати