На головну

Необхідність врахування індивідуальних, вікових та статевих особливостей при вихованні дітей

  1. I. Аліменти на користь неповнолітніх дітей.
  2. I. Методика бухгалтерського обліку
  3. I.I.I. Необхідність вивчення психології і педагогіки: в пошуках cмисла. Об'єкт і предмет психології.
  4. А) Необхідність пожежної охорони
  5. Автоматизація кадрового обліку та штатного розкладу
  6. Автоматизована форма обліку
  7. Автоматизована форма обліку

Студентам пропонується ряд педагогічних завдань і ситуацій, в результаті рішення яких, вони обгрунтовують необхідність врахування індивідуальних, вікових та статевих особливостей при вихованні дітей.

4. Підготувати реферат, розкриває сутність одного з методів дослідження

Заслуховування рефератів, які розкривають сутність одного з методів дослідження, після чого студентам пропонується скласти на кожен з них рецензію, в якій аналізується повнота і глибина розкриття теми, послідовність і логіка викладу, які переваги, помилки і недоліки притаманні доповідям.

5. Розробити алгоритм проведення одного з методів педагогічного дослідження.

Приблизний алгоритм проведення одного з методів педагогічного дослідження:

- Назва методу;

- Об'єкт;

- Мета;

- Тривалість;

- Передбачуваний результат;

- Шляхи вирішення намічених завдань;

- Аналіз отриманих результатів;

- Висновки за отриманими результатами.

додаткова література

- Основи дошкільної педагогіки / за ред. А. В. Запорожця, Т. А. Маркової. - М., 1980.

- Запорожець, А. В. Актуальні проблеми вікової психології / А. В. Запорожець. - М., 1978.

- Мухіна, В. П. Дитяча психологія / В. П. Мухіна - М., 1985.

- Урунтаева, Г. А .. Дошкільна психологія: підручник / Г. А .. Урунтаева- М., 1999..

- Венгер, Л. А. Психологія / Л. А. Венгер, В. С. Мухіна. - М., 1988.

- Концепція дошкільного виховання // дошкільнят. виховання. - 1989. - №5.

- Виховання і навчання дітей раннього віку / під ред. Л. Н. Павлової. - М., 1980.

- Венгер, Л. А. А. В. Запорожець: Гуманізація дошкільного виховання / Л. А .. Венгер // дошкільнят .воспітаніе. - 1990. - №8.

 
Технологія розвиваючих ігор Б. П. Нікітіна. | технологія ТРВЗ | Педагогіка Марії Монтессорі | Поняття і сутність розвиваючого середовища | Структура розвиваючого середовища | Принципи побудови розвиваючого середовища в умовах ДНЗ | Його компоненти, їх взаємозв'язок | Контроль за організацією педагогічного процесу в ДНЗ | Нормативні документи побудови навчально-виховного процесу в ДНЗ. | Порівняльний аналіз освітніх програм. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати