На головну

Глава 8. Прикладне програмне забезпечення

  1. II. Правова охорона навколишнього середовища та забезпечення екологічної безпеки
  2. IV. Інформаційне забезпечення
  3. Апаратне забезпечення
  4. Апаратне забезпечення додрукарської підготовки
  5. Апаратне забезпечення ЕОМ.
  6. Базове програмне забезпечення
  7. Базове програмне забезпечення.

До прикладного програмного забезпечення (application software) відносяться комп'ютерні програми, написані для користувачів або самими користувачами, для завдання комп'ютера конкретної роботи.

Через величезного розмаїття прикладного програмного забезпечення (ППО) існує безліч варіантів його класифікації. Найбільш загальна класифікація передбачає поділ ППО на два основні класи:

1. Прикладні програми загального призначення. До таких відносяться програми, що забезпечують виконання найбільш часто використовуваних, універсальних завдань (текстові редактори, табличні процесори, графічні редактори, Інтернет-клієнти і т. П.).

2. Прикладні програми спеціального (професійного) призначення. Програми цього класу орієнтовані на досить вузьку предметну область, (видавничі системи; САПР - системи автоматизованого проектування; банківські, бухгалтерські програми; програми 3D-графіки; програми відеомонтажу; нотні редактори і т. Д.).

9.1 Текстові редактори

Все різноманіття сучасних текстових редакторів умовно можна розбити на три основні групи:

1. До першої відносяться найпростіші текстові редактори, що володіють мінімумом можливостей і здатні працювати з документами в звичайному текстовому форматі .txt, який, як відомо, при всій своїй простоті і загальній підтримці абсолютно не дозволяє більш-менш пристойно форматувати текст. До цієї групи редакторів можна віднести як входять в комплект поставки ОС сімейства Windows редактори WordPad і зовсім малофункціональний NotePad (Блокнот), і безліч аналогічних продуктів інших виробників (Atlantis, EditPad, Aditor Pro, Gedit і т. Д.).

2. Проміжний клас текстових редакторів включає в себе досить широкі можливості по частині оформлення документів. Вони працюють з усіма стандартними текстовими файлами (TXT, RTF, DOC). До таких програм можна віднести Microsoft Works, Лексикон.

3. До третьої групи належать потужні текстові процесори, такі, як Microsoft Word або StarOffice Writer. Вони виконують практично всі операції з текстом. Більшість користувачів використовує саме ці редактори в повсякденній роботі.

Основними функціями текстових редакторів і процесорів є:

- Введення і редагування символів тексту;

- Можливість використання різних шрифтів символів;

- Копіювання і перенесення частини тексту з одного місця на інше або з одного документа в інший;

- Контекстний пошук і заміна частин тексту;

- Завдання довільних параметрів абзаців і шрифтів;

- Автоматичне перенесення слів на новий рядок;

- Автоматичну нумерацію сторінок;

- Обробка та нумерація виносок;

- Створення таблиць і побудова діаграм;

- Перевірка правопису слів і підбір синонімів;

- Побудова змістів і предметних покажчиків;

- Роздруківка підготовленого тексту на принтері і т. П.

Також практично всі текстові процесори мають такі функції:

- Підтримка різних форматів документів;

- Многооконность, т. Е. Можливість роботи з декількома документами одночасно;

- Вставка і редагування формул;

- Автоматичне збереження редагованого документа;

- Робота з багатоколонкові текстом;

- Можливість роботи з різними стилями форматування;

- Створення шаблонів документів;

- Аналіз статистичної інформації.

Сьогодні практично всі потужні текстові редактори входять до складу інтегрованих програмних пакетів, призначених для потреб сучасного офісу. Так, наприклад, Microsoft Word входить до складу самого популярного офісного пакета Microsoft Office.

9.2 Електронні таблиці

Електронні таблиці надають комплексні засоби для зберігання різних типів даних та їх обробки. В деякій мірі вони аналогічні системам управління базами даних, але основний акцент зміщений не так на зберігання масивів даних і забезпечення до них доступу, а на перетворення даних, причому відповідно до їх внутрішнім змістом. На відміну від баз даних, які зазвичай містять широкий спектр типів даних (від числових і текстових до мультимедійних), для електронних таблиць характерна підвищена зосередженість на числових даних. Зате електронні таблиці надають більш широкий спектр методів для роботи з даними числового типу.

Основна властивість електронних таблиць полягає в тому, що при зміні змісту будь-яких елементів таблиці може відбуватися автоматичне зміна змісту в усіх інших осередках, пов'язаних зі зміненими співвідношенням, заданим математичними або логічними виразами (формулами). Простота і зручність роботи з електронними таблицями здобули їм широке застосування в сфері бухгалтерського обліку, як універсальних інструментів аналізу фінансових, сировинних і товарних ринків, доступних засобів обробки результатів технічних випробувань, тобто всюди, де необхідно

9.3 Система управління базами даних (СКБД)
Двійковій-восьмерична система числення. | Двійковій-шестнадцатеричная система числення. | Глава 5. Подання даних в пам'яті ЕОМ. | Глава 6. Логічні основи ЕОМ | Перелік базисів. | Розглянемо практичне застосування викладеного матеріалу. | Рішення логічних задач за допомогою таблиць істинності. | Завдання для самостійного рішення. | Регістри. | Лічильники. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати