На головну

Джерело - кодує пристрій - кодер каналу - канал зв'язку - декодер каналу - декодер - приймач

  1. A. канальцевої секрецією
  2. ALU (arithmetic and logic unit) aріфметіко-логічний пристрій (АЛП) 1 сторінка
  3. ALU (arithmetic and logic unit) aріфметіко-логічний пристрій (АЛП) 2 сторінка
  4. ALU (arithmetic and logic unit) aріфметіко-логічний пристрій (АЛП) 3 сторінка
  5. ALU (arithmetic and logic unit) aріфметіко-логічний пристрій (АЛП) 4 сторінка
  6. ALU (arithmetic and logic unit) aріфметіко-логічний пристрій (АЛП) 5 сторінка
  7. Amp; Завдання №5 Створити зв'язку встановленого типу. Друк Схеми БДБазаПочтаФамілія.

Теоретичне обґрунтування таких систем дав у своїх роботах К. Шеннон. Поруч теорем він показав ефективність введення кодують і декодер, призначення яких полягає в узгодженні властивостей джерела інформації з властивостями каналу зв'язку. Одне з них (кодує пристрій, або кодер) має забезпечити таке кодування, при якому шляхом усунення надмірності інформації, істотно знижується середнє число символів, що припадає на одиницю повідомлення. При відсутності перешкод це безпосередньо дає виграш за часом передачі або в обсязі, що запам'ятовує. Таке кодування називають ефективним (або оптимальним), Так як воно підвищує ефективність системи. При наявності перешкод в каналі передачі воно дозволяє перетворити вхідну інформацію в послідовність символів, найкращим чином відповідає завданням подальшого перетворення. Інша кодує пристрій (кодер каналу) забезпечує задану достовірність при передачі або зберіганні інформації шляхом введення додатково надмірності інформації. Таке кодування називають надмірною або перешкодостійким. Перешкодостійкість досягається урахуванням не тільки інтенсивності перешкоди, але і її статистичних закономірностей.

Якщо надмірність джерела повідомлень мала і перешкоди в каналі зв'язку практично відсутні, то введення як кодера джерела, так і кодера каналу недоцільно. Якщо надмірність джерела повідомлень висока, а перешкоди дуже малі, то доцільно ввести кодер джерела. Якщо надмірність джерела мала, а перешкоди великі, то доцільно ввести кодер каналу. При великий надмірності і високому рівні перешкод доцільно ввести обидва додаткових кодують (і декодер) пристрою. Більшість кодів, використовуваних при кодуванні інформації без урахування статистичних властивостей джерела і перешкоди в каналі зв'язку, засноване на системах числення.

1.6. Передача інформації

Сучасні обчислювальні засоби (персональні ЕОМ, мікро-, міні- та максі ЕОМ) часто використовуються в складі обчислювальних систем або мереж. У цих випадках необхідно вирішувати питання не тільки ефективного представлення інформації, але також питання передачі інформації по каналах зв'язку без спотворень. Як канали зв'язку можуть використовуватися: безпосередній зв'язок НС користувача обчислювальними засобами, телефонний канал ТЛК, телеграфний канал ТГК, радіоканал РК, телевізійний канал ТВК, інші види зв'язку. Вид каналу визначає характер і величину перешкод, які при цьому виникають. Тому інженер-проектувальник ЕОМ повинен враховувати ці обставини при розробці технічних, математичних і програмних засобів.

 
І Н Ф О Р М А Т И К А | Глава 1. Базові поняття інформатики | Властивості інформації. | Формула Хартлі | ЕОМ - програмно-керований цифровий автомат. | Коротка історія розвитку ЕОМ | перше покоління | друге покоління | третє покоління | четверте покоління |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати