На головну

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ РІВНЯ знань

  1. I. Аналіз завдання
  2. I. Завдання для повторення вивченого матеріалу
  3. I. Завдання для роздумів, дискусії
  4. I. Завдання на аналіз тексту нормативного акта
  5. II. Завдання для міркування
  6. II. Завдання для міркування
  7. II. Завдання для міркування

1. Яке в середньому кількість гормонів знаходиться у вільному стані в плазмі крові?

A. 10%

B. 30%

C. 40%

D 60%

E. 80%

2. Рецептори гормонів знаходяться в ...

A. гемоглобіні крові

B. транспортному білку крові

C. клітинах органів-мішеней

D. ендотелії судин

E. в рибосомах

3. Який гормон практично не має спеціального органу-мішені?

A. окситоцин

B. соматотропин

C. тиреотропин

D. антидіуретичний гормон

E. вазопресин

4. Вторинний месенджер є фактором, який ...

A. діє на рецептори клітин в органах мішенях

B. активує комплекс гормон-рецептор

C. викликає дисоціацію молекулярного інгібітора

D.обеспечівает передачу сигналу від рецептора до конкретних внутрішньоклітинним структурам

E. всі відповіді неправильні

5. Де, крім центральної нервової системи, утворюється значна кількість регуляторних пептидів?

A. селезінка

B. печінку

C. шлунково-кишковий тракт

D. легкі

E. нирки

6. При збільшенні змісту естрагенів в плазмі крові спостерігається збільшення секреції окситоцину нейрогіпофізом, що є прикладом

A. позитивного зворотного зв'язку

B. реактогенність ефекту

C. пермісивними ефекту

D. морфогенетичного ефекту

E. негативного зворотного зв'язку

7. Гормони циркулюють в крові ...

A. у вільному вигляді

B. у формі неспецифічних комплексів з еритроцитами

C. у вигляді комплексу зі специфічними білками

D. правильні відповіді A, B, С

E. в сбободном вигляді і в комплексі зі специфічними білками

8. Внутрішньоклітинний тип рецепції характерний для ...

A.пептідов

B.стероідних і тиреоїдних гормонів

C.катехоламінов

D.інсуліна

E. всі відповіді правильні

9. Яке з нижчезазначених взаємодій характеризує довгу петлю зворотного зв'язку?

A. Гіпоталамус-гіпоталамус

B. Гіпофіз-гіпоталамус

C. Гіпофіз-гіпофіз

D. Периферична залоза внутрішньої секреції - гіпоталамус

E. Гіпофіз-периферична заліза

10. Що таке опіатні рецептори?

A. Рецептори, взаємодіючі з ендорфінами і енкефалінамі

B. Рецептори, взаємодіючі з вазопресином і окситоцином

C. Рецептори мають тільки у наркомана

D. Больові рецептори

E. Ні правильної відповіді

відповіді: 1-A. 2-C. 3-B. 4-B. 5-C. 6-A. 7-D. 8-B. 9-D. 10-A.


ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ за програмою «Крок-1»:


1. Які гормони є похідними амінокислот?

A. тироксин, трийодтиронін

B. адреналін, норадреналін

C. дофамін

D. мелатонін

E. всі перераховані

2. Яке в середньому кількість гормонів пов'язано зі специфічними білками-переносниками

в плазмі крові?

A. 20%

B. 40%

C. 80%

D. 60%

E. 100%

3. Яке з нижчезазначених взаємодій характеризує ультрокороткую петлю зворотного зв'язку

A. Гіпоталамус - гіпоталамус

B. Гіпофіз - гіпоталамус

C. Гіпофіз - гіпофіз

D. Периферична залоза внутрішньої секреції - гіпоталамус

E. Гіпофіз - периферична залоза внутрішньої секреції

4. Яким гормонів в більшій мірі властива видова специфічність?

A. стероїдних

B. білково-пептидних

C. похідним амінокислот

D. гормонам властива видова специфічність

E. видова специфічність не залежить від хімічної природи гормонів

5. Який з методів кількісного визначення рівня гормонів є найбільш точним і широко використовуваним в клінічній практиці?

A. радіоімунологічний

B. хроматографический

C. електрофорез в гелі

D. фотоелектрокалоріметріческій

E. магнітно-резонансний

6. Яке з нижчеперелічених речовин відноситься до вторинних посередників (мессенджерам)?

A. циклічний аденозин-монофосфат

B. циклічний гуанозин-монофосфат

C. инозитол-трифосфат

D. іонізований Ca2+ і кальмодулін

E. всі перераховані речовини

7. При збільшенні змісту глюкокортикоїдів в кровоносній руслі спостерігається зниження виділення адренокортикотропного гормону аденогипофизом, що є прикладом ...

A. позитивного зворотного зв'язку

B. негативного зворотного зв'язку

C. кінетичної дії

D. пускового дії

E. реактогенність дії

8. Мембранний тип рецепції характерний для ...

A. пептидів і катехоламінів

B. стероїдних гормонів

C. тереоідних гормонів

D. глюкокортикоїдів

E. всі відповіді правильні

9. Первинний месенджер є фактором, який ...

A. забезпечує передачу сигналу від рецептора до конкретних внутрішньоклітинним структурам

B. активує комплекс гормон-рецептор

C. діє на рецептори клітин в органах мішенях

D. викликає дисоціацію молекулярного інгібітора

всі відповіді правильні

10. У людини добовий діурез 6 літрів, вміст глюкози в плазмі крові нормальне. Порушення секреції якого гормону є причиною цього явища?

A. Вазопресин

B. Інсулін

C. Глюкагон

D. Кортизол

E. Окситоцин

відповіді: 1-E. 2-C. 3-A. 4-B. 5-A. 6-E. 7-B. 8-A. 9-C. 10-А.


Ситуаційні завдання:

1. Поясніть, у чому полягає принцип зворотного зв'язку в діяльності ендокринних залоз? Наведіть приклад. Намалюйте схему контуру біологічної регуляції на прикладі обраного гормону.

2. Поясніть, у скільки разів швидкість поширення гуморального впливу менше швидкості поширення нервового імпульсу?

3. Поясніть, що станеться з функцією залози внутрішньої секреції, якщо в організм вводити великі дози її гормонів? Наведіть приклад. Намалюйте контур білогіческіе регуляції функціонування даної залози.

4. До ендокринолога звернувся пацієнт для висновку про стан функції щитовидної залози. В аналізі крові - знижений вміст тиреоїдних гормонів. З діагностичною метою пацієнтові ввели тіроліберін (ТРГ). Результати дослідження: через 20 хв після введення тиролиберина у нього підвищився вміст у крові тиротропина (ТТГ) в 5 разів ро, а через 4 ч зросла на 70% вміст тиреоїдних гормонів (Т4 і Т3). Поясніть: 1. У якому ланці порушений гіпоталамо-гіпофізарно-тиреоїдних гармональному механізм? 2. Чи є у пацієнта гипофизарная недостатність? 3. Чи є у пацієнта порушення функції щитовидної залози?

5. Розгляньте наступні етапи і результати експерименту: 1. Дві групи самців-щурів поміщали в клітини, розділені сітчастої перегородкою. 2. У вільну половину клітин підсаджували самок в стані еструса. 3. Однією з груп до підсадки самок вводили препарат - блокатор люліберінових рецепторів, друга група була контрольною. 4. Досліджували динаміку тестостерону і лютропина в крові самців обох груп після підсадки самки. У контрольній групі виявили динаміку підвищення рівня тестостерону через 20-40 хв після пред'явлення самки. Підйому рівня тестостерону сприяв пік лютропина. У другій групі після введення препарату виявили зниження вихідного рівня тестостерону в 8 разів. На тлі блокади люліберінових рецепторів у самців в присутності самки не відбувалося підвищення рівня тестостерону в крові. Поясніть: Який механізм гальмування продукції тестостерону при введенні антагоніста рецепторів люліберіна? 2. Як регулюється секреція тестостерону?

відповіді до Ситуаційним завданням:

1. Принцип зворотного зв'язку в ендокринній системі полягає в тому, що гормони тропів гіпофіза стимулюють відділення гормонів залозою внутрішньої секреції, а заліза, в свою чергу, через виділення своїх гормонів гальмує секрецію тропних гормонів (т. Зв. «Плюс - мінус взаємодія») . Наприклад, АКТГ стимулює відділення глюкокортикоїдів, а кортизон гальмує виділення АКТГ.

2. У стільки ж, в скільки швидкість руху крові менше швидкості поширення збудження по нерву.

3. Діяльність відповідної залози гальмуватися і може статися атрофія від бездіяльності.

4. 1. Недостатній вміст тиреоїдних гормонів в організмі може бути наслідком ураження гіпоталамуса, гіпофіза і щитовидної залози. 2,3. В даному випадку при введенні ТРГ рівень ТТГ і тиреоїдних гормонів зростає, тобто ураження гіпофіза і щитовидної залози у пацієнта немає, а має місце порушення продукції тиролиберина в гіпоталамусі.

5. 1. Регуляція здійснюється гіпоталамо-гіпофізарний комплексом і механізмами зворотних гормональних зв'язків. 2. Блокада люліберінових рецепторів гіпофіза призводить до гальмування секреції лютропіну і подальшого зниження секреції тестостерону. Зниження рівня тестостерону викликає пригнічення статевої мотивації.
Д. Генерализованное гальмування нервових центрів кори | ситуаційні завдання | Тема 16. Практичні навички з нервової регуляції функцій організму і ролі ЦНС в регуляції рухових функцій | Тема 17: Дослідження структурно-функціональної організації автономної нервової системи (АНС). | Методика дослідження очі-вісцерального рефлексу Ашнера-Даньіні | Методика дослідження дермографическая рефлексу | Методика дослідження зрачкового рефлексу людини | ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ РІВНЯ знань | Методика проведення орто- і клінортостатіческой проби | ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ РІВНЯ знань |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати