На головну

Магнітне поле прямолінійного провідника зі струмом

  1. Електрична ємність відокремленого провідника. Одиниці електроємності.
  2. Електричний струм у напівпровідниках. Власна та домішкова провідності напівпровідників. Власна провідність напівпровідників
  3. Магнітне квантове число.
  4. Магнітне поле колового струму.

Розглянемо прямий провідник довільної довжини, по якому проходить струм силою І, наприклад згори вниз (рис. 163). Відповідно до закону Біо-Савара-Лапласа вектор магнітної індукції поля у вакуумі, створеного в точці А елементом провідника зі струмом , числово дорівнює

,

де - кут між векторами і .

У точці А, яка знаходиться на відстані R від осі провідника, всі вектори , які характеризують магнітні поля, створені окремими ділянками цього провідника, напрямлені перпендикулярно до площини рисунка. Вектор числово дорівнює алгебраїчній сумі модулів векторів :

. Замінимо dl і r через одну незалежну змінну :

, , . Тоді: . У результаті індукція магнітного поля прямолінійного провідника MN у точці А дорівнює: . Якщо провідник МN нескінченно довгий, то , а . Отже, магнітна індукція нескінченно довгого провідника зі струмом дорівнює , .  10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   Наступна

V. Електростатичне поле нескінченно довгого рівномірно зарядженого циліндра. | Паралельне з'єднання конденсаторів. | Послідовне з'єднання конденсаторів. | І. Неполярні діелектрики. Електронна поляризація. | II. Полярні діелектрики. Дипольна, або орієнтаційна поляризація. | III. Іонні діелектрики. Іонна поляризація. | Енергетичні зони в кристалах | Розподіл електронів по енергетичних зонах. Валентна зона і зона провідності. Метали, діелектрики і напівпровідники | Власна провідність напівпровідників | Домішкова провідність напівпровідників |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати