На головну

ІV. Електростатичне поле зарядженої кулі

  1. V. Електростатичне поле нескінченно довгого рівномірно зарядженого циліндра.
  2. І. Електростатичне поле у вакуумі нескінченної зарядженої площини.
  3. ІІІ. Електростатичне поле зарядженої сфери

Якщо куля радіуса R (рис. 116) має рівномірно розподілений заряд q, то об'ємна густина заряду

.

Розглянемо точку М всередині кулі . Допоміжна сферична поверхня, проведена з центра кулі О радіуса r, містить заряд . Тільки цей заряд створює потік вектора напруженості крізь поверхню допоміжної сфери площею . Отже,

. Звідси . У точці, що лежить поза кулею на відстані r від її центра , напруженість обчислюється за формулою напруженості поля точкового заряду , що розміщений в центрі кулі. На рис. 117 наведено графік залежності E від r для рівномірно зарядженої кулі.

Різниця потенціалів між двома точками поля всередині кулі дорівнює

.  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   Наступна

Ізобарний процес . | Ізотермічний процес . | І. Електростатичне поле у вакуумі нескінченної зарядженої площини. | Паралельне з'єднання конденсаторів. | Послідовне з'єднання конденсаторів. | І. Неполярні діелектрики. Електронна поляризація. | II. Полярні діелектрики. Дипольна, або орієнтаційна поляризація. | III. Іонні діелектрики. Іонна поляризація. | Енергетичні зони в кристалах | Розподіл електронів по енергетичних зонах. Валентна зона і зона провідності. Метали, діелектрики і напівпровідники |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати