На головну

Ізобарний процес

  1. I. Процессуальный документ как акт применения норм права.
  2. II. Изменения, претерпеваемые личностью по мере развития процесса
  3. II. Принципы процесса
  4. II. Процессуальный документ как акт непосредственной формы реализации норм права.
  5. III. Психические свойства личности - типичные для данного человека особенности его психики, особенности реализации его психических процессов.
  6. III.1.1) Формы уголовного процесса.
  7. IV.3. Легисакционный процесс

Діаграма цього процесу в координатах p, V зображається прямою, яка паралельна до осі V (рис. 70). 1-2 - ізобарний процес розширення, 1-3 - ізобарний стиск.

Робота, яку виконує газ при ізобарному розширенні від об'єму до , дорівнює

,

де використано рівняння Клапейрона-Менделєєва.

При ізобарному процесі при наданні газу масою m кількості теплоти його внутрішня енергія зростає на величину

. Газ виконує роботу .1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   Наступна

І. Електростатичне поле у вакуумі нескінченної зарядженої площини. | ІІІ. Електростатичне поле зарядженої сфери | ІV. Електростатичне поле зарядженої кулі. | V. Електростатичне поле нескінченно довгого рівномірно зарядженого циліндра. | Паралельне з'єднання конденсаторів. | Послідовне з'єднання конденсаторів. | І. Неполярні діелектрики. Електронна поляризація. | II. Полярні діелектрики. Дипольна, або орієнтаційна поляризація. | III. Іонні діелектрики. Іонна поляризація. | Енергетичні зони в кристалах |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати