На головну

Розрахунок реакційної камери

  1. I. Розрахунок базової заробітної плати
  2. II. Розрахунок сукупного доходу
  3. IV. РОЗРАХУНОК колони ректифікації
  4. VII. Розрахунок часу вогневихнальотів артилерії
  5. А) Розрахунки платіжними дорученнями
  6. А. Методика розрахунку довжини ЗПС, прийнята в ВВС
  7. Автоматизація міжбанківських розрахунків

Зазвичай застосовують не обігрівається реакційні камери. У них відбувається поглиблення реакції крекінгу на 20-25% від загальної глибини. Швидкість руху пари в реакційній камері приймається рівною 0,1-0,3 м / с. Для визначення діаметра реакційної камери необхідно підрахувати зниження температури і обсяг парової фази в камері. Висоту камери визначають за тривалістю перебування в ній парів.

Приклад 5.4. Визначити висоту і діаметр реакційної камери установки термічного крекінгу мазуту, якщо відомо: температура продуктів крекінгу на вході в камеру t1 = 490 ° С; тиск в камері Р = 1,96 МПа; в реакційну камеру надходить газу GГ = 3300 кг / год, бензину Gб = 13200 кг / год, легкого газойля GЛ. Г. = 32300 кг / год, важкого газойля GТ. Г. = 66600 кг / год і залишку Gо = 50600 кг / год, всього GС = 166000 кг / год; реакція крекінгу поглиблюється на 20% від загальної глибини процесу, т. е.  = 20%.

Критичні параметри і молекулярна маса продуктів крекінгу:

  Tкр, К ркр, МПа М
 Газа................................................Бензина...........................................Легкого газойлю .................................  4,212,981,94  110,4

Рішення. бензину  і газу  утворюється

або

Визначають температуру внизу камери. Приймають питому теплоємність продуктів крекінгу С = 2,51 кДж / (кг ? К) і складають тепловий баланс реакційної камери

де t2 - температура внизу камери; qр - Теплота реакції крекінгу, рівна 1255 кДж / кг бензину.

Звідси

Для визначення обсягу парів продуктів на вході в камеру вираховують наведені параметри і коефіцієнт стисливості парів

для газу

для бензину

для легкого газойлі

Об `єм  парів продуктів за формулою  на вході в камеру становить

Аналогічно визначають обсяг  парів продуктів крекінгу на виході з камери

для газу Z = 1,

для бензину

Для легкого газойля

Середній обсяг парів становить

Приймають швидкість руху парів u = 0, l м / с. Переріз F і діаметр D реакційної камери складають

приймають D = 2,0 м.

Визначають швидкість крекінгу (х2) При середній температурі камері за формулою (5.1), якщо відомо, що швидкість (х1) Крекінгу газойлю при 450 ° С становить 0,25% бензину в 1 хв

тривалість  перебування парової фази в камері дорівнює

Висота камери

 параметри  варіант
t 0C
 Р МПа  1,9  1,91  1,92  1,93  1,94  1,95  1,96  1,97  1,98  1,99
Gг кг / год ? 103  3,2  3,6  3,2  3,4  3,8  3,5  3,6  3,7  3,8  3,8
Gб кг / год ? 103  12,8  12,9  13,0  13,1  13,2  13,3  13,4  13,8  13,6  13,7
GЛ.М. кг / год ? 103  30,0  30,5  31,8  31,5  32,5  33,5  34,6  34,5
Gц.р. кг / год ? 103  65,7
Gо кг / год ? 103
Gс кг / год ? 103
 D х%  18,5  19,5  20,5  21,5  22,5

 
ПРОЦЕСІВ | Кількість членів у правій частині рівняння (3.18) має відповідати числу індивідуальних компонентів, що змінили в апараті (в ході процесу) свій фазовий стан. | масообмінних процесів | Сумарний тепловий ефект під час хлорування 1т бензолу | IV. РОЗРАХУНОК колони ректифікації | ТЕМПЕРАТУРНИЙ РЕЖИМ | Продовження таблиці | Матеріальний І ТЕПЛОВОЇ БАЛАНСИ | Загальна кількість тепла, що вводиться в колону, складе | Визначення швидкості реакції |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати