На головну

Кількість членів у правій частині рівняння (3.18) має відповідати числу індивідуальних компонентів, що змінили в апараті (в ході процесу) свій фазовий стан

  1. I. Різновиди членів синтагми
  2. I.5.3) Складові частини Зводу Юстиніана (загальна характеристика).
  3. II. Посадові обов'язки
  4. II. Методичні вказівки для студентів по виконанню індивідуальних завдань
  5. II. Прочитайте слова і визначте частини мови (дієслова, іменники,
  6. II.5.3) Повноваження і посадова влада магістрату.
  7. IV етап. У літальному апараті

Аналогічно розраховується витрата теплоти на ті фізичні процеси, які йдуть з поглинанням теплоти (Q/ф): Десорбція газів, параообразованіе, плавлення, розчинення і т. П. Теплові ефекти хімічних реакцій можуть бути розраховані на основі теплот освіти або теплот згоряння речовин, що беруть участь в реакції. Так, згідно із законом Гесса тепловий ефект реакції визначається як різниця між теплотамі освіти всіх речовин в правій частині рівняння і теплотамі освіти всіх речовин, що входять в ліву частину рівняння.

Наприклад, для модульної реакції: А + В = D + F + qp ізобарний тепловий ефект буде:

q0p = qобрD + qобрF - (Qобр А + qобр В) (3.19)

Ізобарну теплоти освіти з елементів різних речовин q0обр (Або - DН0) Наведені в довідниках фізико-хімічних, термохімічних або термодинамічних величин. При цьому в якості стандартних умов прийняті: температура 250С, тиск 1,01 ? 105 Па і для розчинених речовин концентрація 1 моль на 1 кг розчинника. Гази і розчини передбачаються ідеальними.

Тепловий ефект реакції також дорівнює сумі теплот утворення вихідних речовин за вирахуванням суми теплот утворення продуктів реакції:

DН = S (DНобр)вих- S (DНобр)прод (3.20)

Для визначення залежності теплового ефекту реакції від температури застосовують рівняння Нернста:

qp = q0p + Da0T ± 1/2 Da1T2 ± 1/3 Da2T3 (3.21)

де Dа0, Dа1 і Dа2 - Різниці відповідних коефіцієнтів рівняння для продуктів реакції і вихідних речовин. Значення цих коефіцієнтів для окремих реакцій наведені в різних довідниках.

Підведення теплоти в апарат Qп можна враховувати по втраті кількості теплоти теплоносієм, наприклад, що гріє води (GВ, ЗВ)

Qп = GВсВ (tнач - tкон) (3.22)

пара

Qп = Gr (3.23)

або ж за формулою теплопередачі через греющую стінку:

Qп = kтF (tг - tх) T (3.24)

де kт - Коефіцієнт теплопередачі; F - поверхня теплообміну; tr - Середня температура гріє речовини (води, пара і т. П.); tх - Середня температура нагрівається (холодного) речовини в апараті; r - теплота випаровування; t - час.
газофракційні установки | виробництво полімерів | пластмаси | синтетичні волокна | І МАТЕРІАЛЬНІ РОЗРАХУНКИ ХІМІКО-технологічних процесів | Матеріальний баланс на 1т окису етилену | Відбувається подальше хлорування | Матеріальний баланс хлоратора бензолу (1т хлорбензолу) | Утворилося відповідно до заданого мольному співвідношенні | Рівновага ХІМІКО-технологічних процесів |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати