На головну

Утворилося відповідно до заданого мольному співвідношенні

  1. Б) Точки зору, відповідно до яких визначаються симптомокомплекси
  2. В 1 г парного м'яса відповідно до Санітарних правил і норм, бактерії групи кишкової палички не допускаються.
  3. Відповідно до АПК прокурор має право звернутися до арбітражного суду з позовом на захист держ. і громадських інтересів.
  4. Відповідно до нових нормативних документів
  5. Відповідно до КПК першої представляє докази сторона звинувачення, і від того, наскільки грамотно, логічно і чітко будуть проведені ці дії, залежить успіх в цілому.
  6. Відповідно до ФЗ № 46 від 05.03.1999г. професійний учасник ...
  7. Відповідно до цієї теорії, високі (низькі) відсоткові ставки в умовах рівноваги повинні покриватися форвардними дисконтом (премією) по валюті.

НСООН: СО2 : СО: СН4 = 1,8: 1,6 · 0,1: 0,3 (всього 3,8)

НСООН .........................  = 2,75 кмоль або 126,5 кг

СО2 ...............................  = 2,45 кмоль або 108 кг

СО ................................  = 0,158 кмоль або 4,3 кг

СН4 ...............................  = 0,459 кмоль або 7,3 кг

Для визначення кількості водяної пари і водню в газах синтезу складається баланс по кисню і водню.

Баланс по кисню.

У реактор надійшло кисню (в кг):

З повітрям .......... 586

У складі СН3ВІН ......  = 930

______________________________

Всього: 1516 кг

де 32 - мовляв. маса СН3ВІН; 16 - ат. маса Про2.

Витрачено кисню:

на освіту СН2О

 = 650 кг

на освіту НСООН

 = 88 кг

на освіту СО2

 = 78,6 кг

на освіту СО

 = 2,45 кг

У складі неокисленного метанолу:

 = 186 кг

Всього витрачено кисню:

650 + 88 + 78,6 + 2,4 + 186 = 1005 кг

Інша кількість кисню, що дорівнює 1516 - 1005 = 509 кг, пішло на освіту води по реакціях (1), (3), (5), (6), і (7).

В результаті отримано

 = 572 кг Н2О

Баланс за воднем. Кількість водню, що надходить в реактор:

 = 233 кг Н2

Витрачається водню:

на освіту СН2О

 = 81,5 кг

на освіту НСООН

 = 5,5 кг

на освіту СН4

 = 1,82 кг

на освіту Н2О

 = 63,6 кг

У складі неокисленного СН3ВІН:

 = 46,5 кг Н2

Всього витрачається водню: 81,5 + 5,5 + 1,82 + 63,6 + 46,5 = 198,92 кг.

Інша кількість водню входить до складу контактних газів у вільному стані 233 - 198,92 = 34,08 кг.

Результати розрахунків зведені в таблицю:

 
абсорбційний метод | адсорбційний метод | конденсаційний метод | газофракційні установки | виробництво полімерів | пластмаси | синтетичні волокна | І МАТЕРІАЛЬНІ РОЗРАХУНКИ ХІМІКО-технологічних процесів | Матеріальний баланс на 1т окису етилену | Відбувається подальше хлорування |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати