Головна

абсорбційний метод

  1. I метод.
  2. I. Методика бухгалтерського обліку
  3. I. МЕТОДОЛОГІЯ
  4. I. ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНИЙ РОЗДІЛ
  5. II метод.
  6. Ii. Методики зовнішньої іммобілізації
  7. II. Методичні вказівки для студентів по виконанню індивідуальних завдань

Сутність абсорбційного методу полягає в поглинанні важких вуглеводнів з газових сумішей рідкими поглиначами (абсорбентами). В якості таких поглиначів можуть бути використані гас, дизельний дистилят, масла.

При фізичній абсорбції поглинаються вуглеводні не утворюють хімічних сполук з абсорбентами. Тому зазвичай фізична абсорбція оборотна, тобто поглинені компоненти можна виділити з абсорбентів. Цей процес називається десорбцією. Чергування процесів абсорбції та десорбції дозволяє багаторазово застосовувати один і той же поглинач.

Кількість поглинених газів при абсорбції збільшується з підвищенням тиску і зниженням температури. Чим більше молярна маса компонентів газу, тим в більшій кількості він поглинається однією і тією ж рідиною.

Мал. 2.5. Принципова схема абсорбційної-десорбційної процесу.

1 - абсорбер; 2 - холодильник; 3 - насос; 4 - проміжна ємність; 5 -подогреватель; 6 - десорбер; 7 - гідравлічна турбіна.

I- сировинної газ; II - газ, звільнений від цільових компонентів; III-регенерований абсорбент; IV- насичений абсорбент; V - цільові компоненти; VI - десорбується агент.

Принципова схема абсорбційної-десорбційної процесу приведена на рис. 2.5. Вихідний (сировинної) газ I подається в нижню частину абсорбера 1. Піднімаючись вгору, газ контактує з абсорбентом, що стікає по тарілках абсорбера вниз, в результаті чого (внаслідок масообміну) цільові компоненти з газу переходять в рідину. Очищений газ II виходить з верхньої частини абсорбера, а насичений абсорбент IV - з нижньої частини.

Насичений абсорбент надходить в гідравлічну турбіну 7, де виконує корисну роботу, приводячи в дію насос 3. В результаті його тиск знижується від тиску абсорбції до тиску десорбції. Далі насичений абсорбент нагрівається в підігрівачі 5 і надходить у верхню частину десорбера 6. У нижню частину десорбера 6 подається гарячий десорбується агент (гострий водяну пару) VI. В результаті нагрівання насиченого абсорбенту відбувається процес десорбції. Випарувалися цільові компоненти V виходять через верхню частину десорбера, а регенерований абсорбент - через нижню частину. Регенерований абсорбент після рекуперації теплоти в теплообміннику 5 через проміжну ємність 4 і холодильник 2 насосом 3 повертається в абсорбер 1.

Застосування абсорбційного методу найбільш раціонально для отбензініванія газів, що містять від 200 до 300 г важких вуглеводнів в 1м3.

 
ПІДГОТОВКА НАФТИ До ПЕРЕРОБКИ | нафтові емульсії | Атмосферна і вакуумна перегонка нафти | термічний крекінг | піроліз | каталітичний крекінг | риформинг | Очищення світлих нафтопродуктів | Очищення мастил | ТИПИ нафтопереробних заводів |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати