На головну

Макарова Т. П., Марданова Е. І., Корепанова Л. Ф

  1. В. Е. Лізгаро, Т. І. Макарова
  2. Пістолет Макарова 1971 року випуску
  3. Т. І. Макарова
  4. Т. І. Макарова
  5. Т. П. Макарова, Е. І. Марданова, Л. Ф. Корепанова 1 сторінка
  6. Т. П. Макарова, Е. І. Марданова, Л. Ф. Корепанова 2 сторінка

М 15Технологія переробки нафти і газу: Навчальний посібник з дисципліни «Технологія переробки нафти і газу» для студентів, які навчаються за спеціальністю 080502.65 «Економіка і управління на підприємствах нафтової і газової промисловості», заочної форми навчання. - Альмет'євськ: Альметьєвський державний нафтовий інститут, 2007. - 164 с.

Навчальний посібник призначений для самостійної роботи студентів і підготовки їх до виконання контрольної роботи, лабораторних робіт іспиту з дисципліни «Технологія переробки нафти і газу».

У посібнику наведено теоретичний матеріал, який підлягає вивченню; приклади розв'язання задач; завдання для самостійного рішення (завдання контрольної роботи); лабораторні роботи, список рекомендованої літератури (основної та додаткової).

Необхідний довідковий матеріал для розрахунків наведено у відповідних додатках, посилання на які дається в методичних вказівках щодо їх виконання.

Друкується за рішенням навчально-методичної ради АГНІ.

рецензенти:

Доцент, к.х.н. кафедри ТСМ і К КГАСУ Фахрутдінова В.Х.

Професор, д.т.н., зав. кафедрою хімічної технології переробки нафти та газу КДТУ ім. Кірова Хамидуллин Р. Ф.

© Альметьєвський державний

нафтовий інститут, 2007

ЗМІСТ

загальні указания...............................................................................................5

I. Щодо хімічного складу нафти ............................................. ................................. 8

1. Елементний і фракційний склад нафти ........................................... .......... 8

2. Хімічний склад і розподіл групових вуглеводневих компонентів по фракціям нафти ...................................... .................................................. .9

2.1. Парафінові вуглеводні ................................................ .................... 9

2.2. Ненасичені вуглеводні (алкени, Діалком) ........................................ 10

2.3. Нафтенові вуглеводні ................................................ ..................... 11

2.4. Ароматичні вуглеводні ................................................ ................ 12

2.5. Гібридні вуглеводні ................................................ ........................ 14

2.6. Гетероатомних з'єднання нафти ............................................... ............. 14

2.6.1. Серусодержащие з'єднання ................................................ ............... 15

2.6.2. Азотовмісні сполуки ................................................ .............. 18

2.6.3. Кислородосодержащие з'єднання ................................................ ....... 19

2.7. Смолисто-асфальтеновие речовини в нафті і нафтових залишках .................. 20

3. Класифікація нафт .............................................. ............................. 23

3.1. Хімічна класифікація ................................................ ................... 23

3.2. Технологічна класифікація ................................................ ............. 24

II. Основні напрямки переробки нафти і газоконденсату ............................ 25

1. Класифікація процесів переробки нафти, газових конденсатів

і газов..............................................................................................27

2. Основні етапи нафтопереробки ............................................. ............. 28

3. Підготовка нафти до переробки ............................................ .................. 30

3.1. Нафтові емульсії ................................................ ............................. 30

4. Первинна переробка нафти ............................................. .................... 33

4.1. Атмосферна і вакуумна перегонка нафти ............................................. ..33

4.2. Вторинна перегонка бензинів ............................................... ................ 34

5. Вторинна переробка нафти ............................................. .................... 35

5.1. Термічний крекінг ................................................ ........................... 35

5.2. Коксование........................................................................................35

5.3. Пиролиз............................................................................................36

5.4. Каталітичний крекінг ................................................ ....................... 38

5.5. Риформинг........................................................................................38

5.6. Гидрогенизация..................................................................................40

6. Очищення нефтепродуктов........................................................................40

6.1. Очищення світлих нафтопродуктів ............................................... ............. 40

6.2. Очищення мастил ............................................... ...................... 42

7. Типи нафтопереробних заводів ............................................. ........ 42

8. Переробка газів .............................................. ................................... 43

8.1. Вихідна сировина і продукти переробки газів .......................................... 43

8.2. Основні об'єкти газопереробних заводів ..................................... 44

8.3. Отбензініванія газів ................................................ ........................... 45

8.3.1. Компресійний метод ................................................ ...................... 45

8.3.2. Абсорбційний метод ................................................ ........................ 45

8.3.3. Адсорбційний метод ................................................ ........................ 47

8.3.4. Конденсаційний метод ................................................ ..................... 48

8.3.5. Газофракційні установки ................................................ ......... 50

9. Хімічна переробка вуглеводневої сировини ......................................... 51

9.1. Виробництво нафтохімічної сировини ............................................... ..... 51

9.2. Виробництво поверхнево-активних речовин .......................................... 52

9.3. Виробництво спиртів ................................................ .......................... 52

9.4. Виробництво полімерів ................................................ ....................... 52

9.5. Основні продукти нафтохімії ............................................... ............. 53

9.5.1. Поверхнево-активні речовини (ПАР) ........................................... ..... 53

9.5.2. Синтетичні каучуки ................................................ ...................... 54

9.5.3. Пластмассы.....................................................................................54

9.5.4. Синтетичні волокна ................................................ ...................... 55

III. Матеріальні і теплові розрахунки хіміко-технологічних процесів ................ 56

1. Складання матеріальних балансів і матеріальні розрахунки

хіміко-технологічних процесів .............................................. ............ 56

2. Рівновага хіміко-технологічних процесів .......................................... 69

3. Складання енергетичного (теплового) балансу і теплові розрахунки

хіміко-технологічних процесів .............................................. ............ 73

4. Масообмінні процеси .............................................. ....................... 76

IV. Розрахунок ректифікаційних колон ............................................... ................. 95

1. Методи побудови лінії одноразового випаровування (ОІ) .............................. 96

2. Температурний режим .............................................. ........................... 101

3. Высота.............................................................................................110

4. Матеріальний і тепловий баланси ............................................ ............. 112

V. Розрахунок реакційних пристроїв термічних процесів .................................... 119

1. Реакційні змеевики і камери установок термічного крекінгу

під давлением....................................................................................119

1.1. Визначення швидкості реакції ............................................... .............. 119

1.2. Розрахунок реакційного змійовика печі термічного крекінгу ......................... 121

1.3. Розрахунок реакційної камери ............................................... ................... 123

2. Реакційні апарати установок коксування нафтових залишків ................... 125

2.1. Визначення виходу продуктів коксування ............................................. 125

2.2. Розрахунок реактора і коксонагревателя на установках коксування в рухомому

шарі гранульованого коксового теплоносія ........................................ 128

2.3. Розрахунок реактора на установках коксування в киплячому шарі

коксового теплоносія ................................................ ....................... 130

3. Печі і реактори установок піролізу нафтової і газової сировини ................... 132

3.1. Розрахунок печі трубчастої установки піролізу ............................................. .132

3.2. Піроліз на установках з рухомим шаром твердого теплоносія .............. 138

3.3. Установки з киплячим шаром твердого теплоносія ................................. 138

IV. Реактори установок полімеризації в алкилировании

газоподібних вуглеводнів ................................................ ...................... 139

1. Процес каталітичного алкілування парафінових і ароматичних

вуглеводнів олефинами ................................................ ...................... 143

VII. Теплові ефекти процесів деструктивної переробки нафти і газу .............. 146

Лабораторна робота № 1 Тема: «Визначення вмісту води в

нафти методом Діна і Старка »............................................ .......................... 153

Лабораторна робота № 2 Тема: «Визначення механічних домішок

в нефти....................................................................................................155

Лабораторна робота № 3 Тема: «Визначення змісту солей в нафті» ..... 157

Приложение...............................................................................................159

Литература................................................................................................161

 
Т. П. Макарова, Е. І. Марданова, Л. Ф. Корепанова 1 сторінка | Т. П. Макарова, Е. І. Марданова, Л. Ф. Корепанова 2 сторінка | Т. П. Макарова, Е. І. Марданова, Л. Ф. Корепанова 3 сторінка | Т. П. Макарова, Е. І. Марданова, Л. Ф. Корепанова 4 сторінка | Т. П. Макарова, Е. І. Марданова, Л. Ф. Корепанова 5 сторінка | Т. П. Макарова, Е. І. Марданова, Л. Ф. Корепанова 6 сторінка | Т. П. Макарова, Е. І. Марданова, Л. Ф. Корепанова 7 сторінка | Т. П. Макарова, Е. І. Марданова, Л. Ф. Корепанова 8 сторінка | Елементної І фракційний склад НАФТИ | парафінові вуглеводні |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати