Головна

МАЙСТЕРНІСТЬ СПІЛКУВАННЯ ВЧИТЕЛЯ НА ЗАВЕРШАЛЬНОМУ ЕТАПІ УРОКУ

  1. Аналіз особистих досягнень студентів і перспектив навчання на наступному етапі
  2. Аналіз особистих досягнень студентів, перспектив навчання на наступному етапі
  3. Ви-спілкування і ти-спілкування
  4. Виконання вправ на формування вміння аналізувати різні аспекти педагогічного спілкування
  5. Виконання завдань і вправ на моделювання фрагментів уроку
  6. Виконання функцій забезпечення якості на етапі "Виробництво" Управління процесами виробництва
  7. ВНУТРІШНЯ ТЕХНІКА ВЧИТЕЛЯ

Мета:узагальнення знань про комунікативне забезпечення уроку, оволодіння прийомами доцільного завершення спілкування на уроці

Обладнання:схема прийомів і завдань завершального етапу уроку, фонограми завершального етапу уроків, картки з дидактичними завданнями

Опорні поняття:комунікативне забезпечення уроку, зворотний зв'язок у спілкуванні емоційна завершеність уроку, непідготовлена комунікація

Завдання для студентів

1. Використовуючи рекомендовану літературу, підготуватися до співбесіди

1 1 Значення комунікативного забезпечення уроку, роль завершального етапу взаємодії на ньому

1 2 Необхідність зворотного зв'язку в спілкуванні на завершальному етапі уроку, форми підведення підсумків наприкінці уроку

1 3 Прийоми емоційного завершення спілкування на уроці

2. Виконати вправи 1, 2 (усно), 3 (письмово)

3. Підготуватися до мікровикладання розробити ситуацію завершального ета
пу уроку, використавши різні прийоми емоційного завершення взаємодії та фор
мування установки на подальшу співпрацю

Список рекомендованої літератури

&1 Кан Калик В А Учителю о педагогическом общении - М , 1987 - С 33-40

2 Карнеги Д Как вырабатывать уверенность в себе й влиять на людей, высту-
паяпублично - М , 1989 - С 421-436

3 Лещинский В Й , Кульневич С В Учимся управлять собой и детьми Пед
практикум - М 1995 - С 219-226

4 Стоунс З Психопедагогика - М , 1984 -С 58-59,297-299


5 Учителю о педагогической технике / Под ред Л Й Рувинского - М
1987 -С 31-32 34 (п 6,8),38(п 19 20)

6 Щуркова Н Е Практикум по педагогической технологии - М 1998 -
С 87-93

7 Педагогічна майстерність Тести Комплект завдань для контролю знань -
Київ Полтава, 1996 -С 98-100

8 Словник термінології з педагогічної майстерності - Полтава, 1995 - 64 с  143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   Наступна

Обговорення основних теоретичних положень | Аналіз зразків організації бесіди під час вивчення нового матеріалу | З метою організації діалогу як способу вивчення нового матеріалу | ПІД ЧАС ГРУПОВОЇ РОБОТИ НА УРОЦІ | Діагностування готовності до заняття | Обговорення головних теоретичних положень | Аналіз прийомів організації групової роботи школярів на уроці | Виконання завдань і вправ на моделювання фрагментів уроку | ПІД ЧАС ПЕРЕВІРКИ ЗНАНЬ. ТЕХНІКА АКТИВНОГО СЛУХАННЯ | Підготовленості студентів до активного слухання |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати