На головну

Виконання завдань і вправ на моделювання фрагментів уроку

  1. V. ПОСЛІДОВНІСТЬ ВИКОНАННЯ КУРСОВОГО ПРОЕКТУ
  2. Адвокат не вправе содействовать органам, которые осуществляют оперативную деятельность.
  3. Алгоритм виконання завдання
  4. В соответствии с АПК прокурор вправе обратиться в арбитражный суд с иском в защиту гос. и общественных интересов.
  5. Визначення економіко-математичного моделювання. Види моделей. Основні етапи моделювання
  6. Виконання вправ на аналіз педагогічних ситуацій
  7. Виконання вправ на аналіз технології побудови зразків педагогічної розповіді

Завдання 1.Завершіть речення, що характеризують переваги використання технологи навчання у співробітництві, розташуйте їх за значенням

1 Не всі учні готові ставити запитання вчителю, якщо вони не розу
міють новий або раніше пройдений матеріал У роботі в малих групах
під час спільної діяльності учні У разі необхідності вони не бояться
всі разом звернутися по допомогу до

2 Учні вчаться самі бачити проблеми і знаходити

3 Кожний розуміє, що успіх групи залежить не лише від запам'ято
вування готових відомостей, поданих у підручнику, а й від здатності

4 В учнів формується власний погляд, вони вчаться його

5 Учні вчаться спілкуватися опановують вміння

6 В учнів розвиваються почуття

7 (Ваші доповнення)
(Див 6, с 48-49)

Завдання 2.Чи згодні ви з такою формулою успіху випускника

сучасної школи (6, с 58)

Уміння бачити й розв'язувати проблеми Уміння самостійно вчитися й працювати з інформацією Здатність мати власний погляд і вміння його аргументувати Уміння застосовувати здобуті знання для розв'язання життєвих

проблем

Культура спілкування

Що ви додали б до цієї формули успіху?

Які твердження з наведених вище найповніше реалізуються у традиційному навчанні, навчанні у співробітництві?

Завдання 3.Г Селевко, аналізуючи проблеми сучасних освітніх технологій, пише «До групових технологій слід віднести й технології нетрадиційних уроків, на яких має місце поділ класу на певні групи Наприклад, урок-конференція, урок-суд, урок-подорож, інтегрований урок При використанні групових технологій на уроках і в позаурочний час відбувається збільшення навчального активу учнів, основне ядро якого становлять консультанти (їх називають також асистентами, лаборантами) з різних предметів Консультанти з навчальних предметів - це учні, які добре вчаться, цікавляться предметом, виявляють бажання допомогти своїм товаришам у навчанні» (9, с 113)

Чим відрізняється організація діяльності учнів на згаданих нетради ційних уроках від навчання у співробітництві? Які головні елементи групової роботи притаманні зазначеним нетрадиційним урокам?

Вправа 1Ознайомтеся з організацією діяльності учнів на уроці, дайте відповіді на запитання й виконайте завдання


Підготовлені розробки доцільно проаналізувати в мікрогрупах, фрагменти уроку провести в аудитори, що дасть можливість обговорити деталі взаємодії вчителя з учнями у процесі спостереження за організацією групової діяльності  139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   Наступна

Монологічного викладу матеріалу з метою активізації взаємодії з учнями на уроці | Схема аналізу забезпечення діалогізації монологу на уроці | ДІАЛОГ У ПРОЦЕСІ БЕСІДИ | ХІД ЗАНЯТТЯ 1. Діагностування рівня комунікативності | Обговорення основних теоретичних положень | Аналіз зразків організації бесіди під час вивчення нового матеріалу | З метою організації діалогу як способу вивчення нового матеріалу | ПІД ЧАС ГРУПОВОЇ РОБОТИ НА УРОЦІ | Діагностування готовності до заняття | Обговорення головних теоретичних положень |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати