На головну

Схема аналізу забезпечення діалогізації монологу на уроці

  1. III. Основная схема организации системно-структурной методологии
  2. Quot;Аналитическая профессиограмма" и общая схема профотбора
  3. V. Схема анализа полиструктурной системы
  4. VIII. СХЕМА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ ПО ВИДАМ РАБОТЫ
  5. VІІ Матеріали методичного забезпечення заняття
  6. VІІ. Матеріали методичного забезпечення заняття.
  7. VІІ.4. Матеріали методичного забезпечення самопідготовки студентів.

I. Створення суб'єкт-суб'єктних стосунків у взаємодії

1) забезпечення прийняття учнями навчальної мети (мотивація),

2) рівність позицій усіх, забезпечення активності на всіх етапах (під
час порушення проблеми, корегування думок, аналізу роботи), поліфо
нія - звучить голос кожного,

3) взаємна повага до міркувань кожного, толерантність, розвиток ду
мок кожного,

4) прагнення до співучасті, спільності («ми поміркуємо»), звернен
ня до аудиторії

II. Створення атмосфери інтелектуальної єдності, співроздумів на
уроці

1) порушення закритих питань,

2) постановка риторичних запитань,

3) порушення проблемних питань,

4) зіставлення різних міркувань, фактів, позицій, введення діалогу

III. Створення емоційної єдності, атмосфери співпереживання

1) особистісна забарвленість інформації вчителя, її модальність,

2) персоніфікація змісту (звернення до досвіду учнів, власного дос
віду, досвіду інших),

3) застосування словесно-образної виразності (введення описів, сло
весних картин, укрупнення деталей, використання тропів, засобів син
таксичної виразності),

4) забезпечення логічної виразності (інтригуючий початок, емоційна
завершеність розповіді)

IV.Забезпечення взаємодії педагогічною технікою

1) чіткість вимови (дикція) і орієнтація мовлення на слухачів,

2) використання дистанції як засобу контакту,

3) зоровий (візуальний) контакт,

4) творче самопочуття на уроці, виразність міміки і пантоміміки як
вияв творчого самопочуття  129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   Наступна

Обговорення головних теоретичних положень | Навчального матеріалу | НА УРОК | Обговорення головних теоретичних положень | На подальшу діяльність | Налаштовування учнів на урок і саморегуляції педагогічної діяльності на початковому етапі спілкування з учнями | МОНОЛОГ ЯК ПРИХОВАНИЙ ДІАЛОГ | Діагностування рівня теоретичної підготовленості: усвідомлення сутності монологу і діалогу на уроці | Обговорення головних теоретичних положень | Аналіз зразків монологічного викладу матеріалу |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати