На головну

УВАГА ТА СПОСТЕРЕЖЛИВІСТЬ УЧИТЕЛЯ

  1. Анализ труда учителя
  2. Беседы с учителями
  3. Важность выбора шейха-учителя
  4. ДИДАКТИКА И ЖИЗНЬ. БЕСЕДЫ С УЧИТЕЛЯМИ
  5. ДІАЛОГ УЧИТЕЛЯ З УЧНЯМИ НА УРОЦІ
  6. Задачи учителя в деятельности преподавания
  7. Иудеи объявили Ис-Уса, Великого Учителя, Богом и создали культ его Матери.

Мета:усвідомлення ролі уваги та спостережливості в діяльності вчителя, а також їх сутності та професійних особливостей, оволодіння прийомами керування власною увагою створення установки на самостійну роботу з удосконалення про фесіонально значущих властивостей уваги та спостережливості

Обладнання:дидактичні картки з навчальними завданнями, набори фотокарток і схематичних зображень міміки, поз, жестів людини
Опорні поняття:професійно педагогічна увага вчителя, властивості уваги, педагогічна спостережливість

Завдання для студентів

1. Опрацювавши рекомендовану літературу підготуватися до обговорення тео
ретичних питань

1 1 Роль уваги вчителя в організації педагогічної взаємодії Особливості уваги педагога

1 2 Спостережливість як професійно значуща властивість учителя 1 3 Шляхи розвитку уваги вчителя

2. Виконати вправи

3. Підготуватися до моделювання фрагмента індивідуальної бесіди з учнем (за
власним вибором студента) Розробити програму управління власною увагою під
час моделювання індивідуальної бесіди в аудиторії

Список рекомендованої літератури

1 Леви В Искусство быть другим - М , 1980 -С 69-70

2 Кан Калик В А Учителю о педагогическом общении - М 1987 - С 114 -
117, 177-180

3 Реан А А , Коломинский Я Л Социальная педагогическая психология -
СПб , 2000 - С 333-335, 352-354

4 Регуш Л А Тренинг педагогической наблюдательности // Вопр психоло-
гии - 1983 - № 3 - С 86-93

5 Станиславский К С Работа актера над собой // Собр соч В 8 т - М ,
1954 -Т 3,ч 1 -С 96-130

6 Юсупов Й М Психология взаимопонимания - Казань, 1991 - С 74 - 76  96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   Наступна

Виконання вправ на удосконалення техніки взаємодії | Розроблення та проведення індивідуальної бесіди на запропоновану тему | УЯВА ПЕДАГОГА | Діагностування індивідуальних особливостей уяви студентів | Обговорення головних теоретичних положень | Виконання вправ на розвиток професійно-педагогічної уяви студентів | КОМУНІКАТИВНІСТЬ УЧИТЕЛЯ | Як професійно значущої здібності педагога | Обговорення головних теоретичних положень | Виконання вправ на розвиток професійної комунікативності |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати