На головну

Педагогічні погляди П. Лесгафта

  1. Господарський розвиток України та економічні погляди її мислителів у другій половині XVII - першій половині ХІХ ст.
  2. Дидактичні погляди
  3. Дидактичні погляди Я. А. Коменського
  4. Економічний розвиток Запорізької Січі та економічні погляди Б. Хмельницького
  5. Економічні погляди К. Родбертуса
  6. Економічні погляди М.І. Туган-Барановського
  7. Економічні погляди революційної та радикальної демократії

Петро Францович Лесгафт (1837-1909) - видатний вчений у сфері анатомії і фізіології, лікар, основоположник системи фізичного виховання у Росії.

Закінчив 1861 року Медико-хірургічну академію у Петербурзі. У 1893 р. на кошти свого учня Лесгафт відкрив біологічну лабораторію з музеєм і друкованим органом "Известия" (у 1918 р. ця лабораторія була реорганізована в Природничо-науковий інститут ім. П. Ф. Лесгафта). При лабораторії у 1896 р. ним були відкриті Вищі курси виховательок і керівників фізичного виховання, перетворені у 1905 рр. у Вищу Вільну школу. На базі цього закладу у радянський період було створено Ленінградський інститут фізичної освіти (тепер інститут фізкультури і спорту ім. П. Ф. Лесгафта).

Лесгафт приймав активну участь у відкритті в центральних і провінційних містах дитячих майданчиків, зимових і літніх колоній для дітей дошкільного віку, у створенні спортивних залів і кімнат гімнастики в учбових закладах.

Серед багатьох наукових праць Лесгафта частина присвячена педагогічним проблемам: "Керівництво з фізичної освіти дітей шкільного віку", "Про ігри та фізичне виховання в школах", "Сімейне виховання дітей і його значення" та ін.

На думку Лесгафта, виховання разом з соціальним середовищем відіграє вирішальну роль у формуванні дитини. Виступав проти теорій спадковості.

Мета освіти і виховання, за Лесгафтом, повинна полягати у забезпеченні гармонійного розвитку людини (фізичне, розумове, моральне, естетичне і трудове виховання).

Лесгафт критикував стару школу і виступав за створення нової, яка дає наукову, пов'язану з життям освіту. Завдання загальноосвітньої школи, як він вказував, - сприяти розвитку мислячих і свідомо діючих людей.

Особливо цінною є розроблена ним система фізичного виховання. Фізичне виховання дітей і молоді розумів досить широко - як фізичну освіту і культуру. У ньому Лесгафт бачив невід'ємну складову всебічного розвитку людини, що знаходиться у тісному зв'язку з розумовим і моральним розвитком.

Система фізичних вправ має бути природною і охоплювати всі групи суглобів і м'язів. Він вимагав враховувати у процесі фізичного виховання анатомо-фізіологічні і психологічні особливості дітей. Багато зробив для розробки теоретичних питань анатомії і фізіології людини і застосування їх у фізичному вихованні (архітектоніка кісток і їх взаємозв'язок, розвиток суглобів, значення нервової системи тощо).

Лесгафт приділяв значну увагу проблемам сімейного виховання дітей. У сім'ї, на його думку, слід з повагою ставитись до особистості дитини, визнавати за нею право на вільну розумну діяльність. Він вказав на основні принципи сімейного виховання: дотримання дітьми правил гігієни, поєднання слова й діла у поведінці дітей і дорослих, розумна організація дитячих ігор, правильні взаємовідносини між батьком і матір'ю, між батьками і дітьми та ін.

Великого значення Лесгафт надавав розвитку жіночої освіти. Він вимагав широкої наукової освіти для жінок, їх всебічного розвитку. Вказував, що це потрібне, насамперед, жінці-матері.  26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   Наступна

Англійська педагогіка XVII ст. | Французьке просвітництво XVIII ст. | Педагогічні ідеї Жан-Жака Руссо | Проблеми народної освіти у період французької революції кінця XVIII ст. | Народна освіта у країнах Західної Європи XVII-XVIII ст. Моніторіальна система Белл-Ланкастера | Педагогічні погляди і діяльність Йогана Генріха Песталоцці | Розвиток філантропізму і неогуманізму у Німеччині | Педагогічна система Фрiдрiха Вільгельма Адольфа Дiстервега | Педагогічні погляди і діяльність Роберта Оуена та Шарля Фур'є | Педагогічне вчення Фрідріха Фребеля |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати