На головну

Класифікація функцій держави

  1. Список похідних найпростіших елементарних функцій
  2. I. Класифікація комп'ютерів
  3. I.2.2) Класифікація юридичних норм.
  4. II. Класифікація документів
  5. II.3.2) Класифікація законів.
  6. ill. КЛАСИФІКАЦІЯ МАРШРУТІВ НА ГІРСЬКІ ВЕРШИНИ
  7. IV.2.1) Поняття і класифікація позовів приватного права.

Функції держави можна класифікувати за різними підставами. Так, з огляду на тривалість здійснення тієї чи іншої державної діяльності можна виділити постійні и тимчасові функції держави; за значенням для сутності даної держави говорять про основних и допоміжних функціях і ін.

Один з основних критеріїв класифікації - сфери державної діяльності. У цій підставі традиційно різняться внутрішні и зовнішні функції держави.

Внутрішні функції держави (Допомагають вирішувати завдання внутрішнього розвитку суспільства):

- економічна - Напрямок діяльності держави в сфері економіки - вироблення економічної політики; планування; управління державними підприємствами; встановлення правових основ ринку і цінової політики; припинення монополізму і недобросовісної конкуренції; захист прав споживачів;

- політична - Напрямок діяльності держави в політичній сфері, що має своєю стратегічною спрямованістю створення життєздатного демократичного суспільства і забезпечення народовладдя в різних формах;

- соціальна - Полягає у створенні умов, що забезпечують гідне життя і вільний розвиток людини за допомогою гарантування певного обсягу благ за рахунок держави (в тому числі підтримка окремих соціальних груп);

- оподаткування та фінансового контролю - Полягає у формуванні та поповненні скарбниці за рахунок усіх видів податків, а також передбачених законом фінансових зборів, мит і платежів;

- екологічна - Полягає в забезпеченні екологічного благополуччя громадян, їх екологічної безпеки;

- охорони прав і свобод громадян, усіх форм власності та правопорядку - Полягає у визнанні, законодавче закріплення і державної гарантованості даних цінностей.

Зовнішні функції держави (Основні напрямки діяльності держави в його відносинах з іншими державами):

- оборони - Полягає в підтримці достатнього рівня обороноздатності країни з метою попередження і відображення збройної агресії і організації боротьби проти підривної діяльності іноземних держав;

- підтримки світового правопорядку - Полягає у збереженні миру, запобігання війні, роззброєння, ліквідації ядерної зброї, а також співпраці з іншими державами в боротьбі з організованою злочинністю, тероризмом та в регулюванні міжнародних конфліктів;

- інтеграції в світову економіку - Складається в реалізації інтересів Росії в галузі економіки, торгівлі, бізнесу, науково-технічного співробітництва за допомогою її інтеграції в світову економіку;

- співпраці з іншими державами у вирішенні глобальних проблем - Складається в пошуку і знаходженні взаємоприйнятних рішень проблем, які зачіпають інтереси народу і людства в цілому і вимагають міжнародного реагування на збої в демографічній, сировинній, космічній та інших подібних сферах.

 
Методологія теорії держави і права | У системі суспільних і юридичних наук | Функції теорії держави і права | Як науки і навчальної дисципліни | виникнення державності | Історичний розвиток державності | Теорії походження державності | Поняття та ознаки держави | сутність держави | Державна влада |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати