Головна

SWOT-матриця

   можливості  загрози
 Сильні сторони  Отримання максимальної віддачі від використання можливостей  Боротьба з небезпеками за рахунок використання внутрішніх резервів
 Слабкі сторони  Використання можливостей для подолання недоліків  Зміцнення потенціалу для запобігання зовнішніх небезпек

Комбінація сильних сторін і надаються можливостей зумовлює спрямованість стратегії на отримання максимальної віддачі від них.

Комбінація слабких сторін і з'являються можливостей націлює стратегію на використання останніх для подолання існуючих недоліків.

Комбінація сильних сторін і загроз орієнтує стратегію на боротьбу з небезпеками за рахунок використання наявних внутрішніх резервів.

Нарешті, комбінація слабких сторін і загроз задає необхідність вироблення такої стратегії, яка дозволила б фірмі не тільки укріпити свій потенціал, а й запобігти неприємностям, які виходять із зовнішнього оточення.

Потрібно мати на увазі, що невикористані можливості можуть перетворитися в загрози, якщо ними скористаються конкуренти. І навпаки, часто запобігли загрози створюють додаткові можливості.

Можливості та загрози на практиці ранжуються експертами за ступенем впливу на організацію (від 0 до 10 балів) і ймовірності реалізації (від 0 до 1). Отримані результати відображаються у відповідних матрицях (табл. 23.2 і 23.3).

Таблиця 23.2
Поняття управлінського рішення | Виявлення та аналіз проблем | Процес вироблення раціонального рішення | Реалізація рішення | поняття мети | Система цілей організації | Управління по цілям | поняття стратегії | Основні види стратегій | Стадії формування стратегій |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати