Головна

Організації вчора, сьогодні і завтра

  1. I.5. Організація освітньої діяльності. Форми організації навчальної діяльності
  2. III. Основна схема організації системно-структурної методології
  3. IV. Вимоги до організації здорового харчування та формування зразкового меню
  4. Web-сайт організації
  5. Алгоритмічна нерозв'язних її наслідки для організації розумної діяльності
  6. Аналіз рівня організації виробництва і праці
  7. Аналіз фінансового стану організації

У XX ст. погляди на сутність і призначення організацій змінювалися принаймні тричі.

На початку століття ті належали в основному індивідуальним власникам і розглядалися як засіб отримання ними доходів.

До середини століття багато організацій стали корпоративними, перетворилися в юридично самостійних суб'єктів, формально не залежних від власників. За ними було визнано наявність власних інтересів, спрямованих на виживання і зростання. Але вони розглядалися ще як закриті, незалежні від середовища.

У 1970-ті рр. став вкорінюватися погляд на організацію як на складну відкриту систему, невід'ємну частину суспільства, залежну від середовища, але має власні інтереси і цілі і досягає успіху за рахунок пристосування до неї.

Перехід від концепції незалежності від середовища до розуміння необхідності пристосовуватися до неї привів до зміни типу поведінки організації.

Вихідним типом був приростном, орієнтований на поточний розвиток потенціалу, поступове оновлення технологій, поетапну інтеграцію виробничих одиниць, розширення існуючих ринків та ін.

Але в умовах загальної нестабільності і постійних криз, характерних для сучасної економіки, ефективнішим виявляється підприємницький тип поведінки. Він відрізняється активністю, певною агресивністю і орієнтованістю в майбутнє.

Порівняння основних характеристик цих типів поведінки дається в табл. 14.1.

Таблиця 14.1.
Демократичний стиль Авторитарний стиль | Види внутрішньоорганізаційні конфліктів | Форми виробничих конфліктів | Конфлікт як процес | Стратегії подолання конфлікту | Види і функції переговорів | Поняття та ознаки організації | Людина і організація | Внутрішнє та зовнішнє середовище організації | закони організації |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати