Головна

II. Правова охорона навколишнього середовища та забезпечення екологічної безпеки

  1. A) Природно-правова теорія
  2. I. Поняття, основні принципи, цілі, завдання та напрями забезпечення безпеки дорожнього руху.
  3. II ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО
  4. IV. Інформаційне забезпечення
  5. IX. ПРАВОВІ ОСНОВИ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТА ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА
  6. VI.1.1) Правова сутність шлюбу.

Тема 20. Правова охорона навколишнього середовища

в процесі господарської та іншої діяльності

Поняття правової охорони навколишнього середовища в процесі господарської та іншої діяльності.

Екологічні вимоги при розміщенні, проектуванні, будівництві, реконструкції, введенні в експлуатацію, експлуатації, консервації, демонтаж і знесення будівель, споруд та інших об'єктів.

Екологічні вимоги щодо об'єктів енергетики, нафтогазовидобувних виробництв, військових і оборонних об'єктів.

Правове забезпечення екологічної безпеки транспортних засобів і засобів зв'язку.

Правове регулювання поводження з відходами.

Екологічні вимоги при здійсненні генно-інженерної діяльності.

Вимоги в області охорони навколишнього середовища при приватизації підприємств, ліквідації юридичних осіб або припинення діяльності індивідуальних підприємців, а також при їх банкрутство.

Основні напрямки та особливості охорони навколишнього середовища і забезпечення екологічної безпеки в сільському господарстві.

Тема 21. Правова охорона навколишнього середовища

і забезпечення екологічної

безпеки населених пунктів

Поняття правового забезпечення екологічної безпеки населених пунктів.

Екологічні вимоги при розміщенні і розвитку населених пунктів.

Правові заходи санітарної охорони населених пунктів. Санітарно-епідемічне благополуччя населення.

Основні напрямки та особливості охорони навколишнього середовища населених пунктів.

Правомочності місцевих виконавчих і розпорядчих органів і Рад депутатів щодо забезпечення екологічної безпеки населених пунктів.

Тема 22. Правове забезпечення екологічної безпеки в надзвичайних екологічних ситуаціях

Поняття правового забезпечення екологічної безпеки в надзвичайних екологічних ситуаціях.

Правовий режим екологічно неблагополучних територій: зони екологічного ризику; зони екологічної кризи; зони екологічного лиха.

Правовий режим зон надзвичайних ситуацій природного і техногенного характеру.

Поняття радіаційної безпеки населення.

Правовий режим територій, що зазнали радіоактивного забруднення.

 
Навчальний посібник 27 сторінка | Навчальний посібник 28 сторінка | Навчальний посібник 29 сторінка | Навчальний посібник 30 сторінка | Навчальний посібник 31 сторінка | Навчальний посібник 32 сторінка | Навчальний посібник 33 сторінка | Навчальний посібник 34 сторінка | Правознавство, 1-24 01 03 Економічне право | ПРАВОВІ ОСНОВИ ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати