Головна

ВИСНОВОК

  1. III. умовивід
  2. III. умовивід
  3. ВСТУП, Основна частина, ВИСНОВОК
  4. Г л а в а IV. умовивід
  5. Глава 11. ВИСНОВОК ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ
  6. Глава 11. ВИСНОВОК ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ
  7. ВИСНОВОК

Дослідження присвячене пошуку більш ефективних результатів в області розвитку музично-ритмічних здібностей дітей дошкільного віку.

Робота виходить з припущення, згідно з яким:

1. Рівень розвитку музично-ритмічних здібностей дітей дошкільного віку може підвищитися, якщо будуть виділені, педагогічно розроблено та обґрунтовано пріоритетні напрямку, Що виступають в триєдності мотиваційно-емоційного, операционального і суб'єктивно-творчого компонентів. Такими напрямками стали послідовно збудовані завдання-фази оволодіння дітьми: а) метро-темпом; б) акцентами, в) відносною цілісністю сприйняття і інтонаційно-пластичного виконання дітьми музичних творів.

2. Реалізація кожної з названих завдань-фаз вимагає знаходження, пристосування і обгрунтування оптимальних для кожної дитини способів виконання завдань, спрямованих на розвиток здібностей, умінь і навичок інтонаційно-пластичного, головним чином художньо-образного виконання дітьми музичних творів. Пошук цих способів виходить з позиції, згідно з якою помилки у виконанні ритмічних малюнків (мотивів, фраз, мелодій) часто пояснюються не слабким рівнем музичного слуху, а, перш за все, м'язової непідготовленістю дитини.

3. Під час здійснення перевірки ефективності дослідно-пошукової роботи процес виявлення вихідного рівня музично-ритмічних здібностей багато в чому залежить від оптимальних способів виявлення цього рівня стосовно до індивідуального музичного досвіду конкретної дитини.

4. Проведена пошукова робота підтвердила ефективність запропонованої методики формування музично-ритмічних здібностей дітей дошкільного віку, що грунтується на виділенні і вирішенні насамперед пріоритетних завдань, сформульованих на основі методологічного разноуровневого аналізу досліджуваної проблеми і узагальнення попереднього власного досвіду роботи. Доведено також гіпотеза про те, що в багатьох випадках помилки у виконанні ритмічних малюнків пояснюються не слабким рівнем музичного слуху, а перш за все м'язової непідготовленістю дитини. Даний висновок видається важливим і вимагає більш поглибленого спеціального дослідження.

5. Для отримання більш об'єктивних даних, які дозволили б сформулювати наукові рекомендації з досліджуваної проблеми, необхідні повторні експерименти, в тому числі, з більш ретельним і широким відбором дітей на початковому констатирующем рівні.

КОДІЦА МАРИНА МИКОЛАЇВНА[20]

ЗМІСТ І ОРГАНІЗАЦІЯ МУЗИЧНО-ПЛАСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ НА ПОЧАТКОВОМУ ЕТАПІ ЇЇ ОСВОЄННЯ.

(Кваліфікаційна робота за фахом «Музична освіта»)

ЗМІСТ

Вступ...... ... 184

Глава I. Музично-пластична діяльність як різновид музично-орієнтованої поліхудожнього діяльності учнів ... ...185

1.1. Проблема взаємодії музики і руху: історико-теоретичний аспект ... ... 185

1.2. Музично-пластична діяльність в навчальних програмах з музики для початкової школи на рубежі XX і XXI століття ... 194

Глава II. Дослідно-пошукова робота по введенню в зміст музичних занять з молодшими школярами різних різновидів «звучать жестів» ... ...195

2.1. «Звучав жест» як одна з основних різновидів
музично-пластичної діяльності ... 195.

2.2. Організація, зміст та результати дослідно - пошукової роботи ..203

Висновки ... ... 218

висновок... ... 220

Бібліографія до ВКР... ... 221

 
Опис отриманих результатів. | Висновки до розділу | Вступ | Філософські та загальнонаукові уявлення про ритм і музично-ритмічних здібностях | Частнонаучние уявлення про шляхи розвитку музично-ритмічних здібностей дошкільнят | Висновки по першому розділі. | Констатує обстеження вихідного рівня музично-ритмічного розвитку дошкільників | В) з урахуванням найбільш комфортно виконуваних тим чи іншим дитиною процедур. | Яка Формує етап дослідно-пошукового дослідження процесу розвитку музично-ритмічного виховання. | По-третє, необхідно було знайти для групи найменш «просунутих» хлопців, доступні, цікаві ролі, які б органічно вписалися в загальну композицію рондо. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати