Головна

Глава 5. Продуктивність праці та методи її вимірювання ...

  1. I. У галузі продуктивності праці
  2. I. ГРОМАДСЬКЕ РОЗДІЛЕННЯ ПРАЦІ
  3. III. РОСТ ВЖИВАННЯ найманої праці
  4. III. ФІЗИЧНІ МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ
  5. III. Етапи, регламент i методика правядзення дзелавой гульнi
  6. Part II. Methods and Means / методи і засоби
  7. VII. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-психологічні методи дослідження МИСЛЕННЯ І МОВИ

5.1. Продуктивність праці і пов'язані з нею поняття ...

5.2. Вироблення продукції ... ...

5.3 Трудомісткість продукції ... ...

Терміни і поняття... ...

Питання для контролю та самоперевірки...

Глава 6. Управління підвищенням продуктивності праці ...

6.1. Необхідність і зміст управління продуктивністю

праці ... ...

6.2. Фактори і умови зміни продуктивності праці ...

6.3. Резерви зростання продуктивності праці ...

6.4. Планування продуктивності праці ...

Терміни і поняття... ...

Питання для контролю та самоперевірки...

Глава 7. Формування і планування чисельності працівників

підприємства ... ...

7.1. Трудовий колектив підприємства, його склад і структура ...

7.2 Методи визначення потрібної підприємству чисельності

працівників ... ...

7.3. Визначення додаткової потреби підприємства в

працівниках ... ...

7.4. Якість робочої сили. Підготовка та підвищення кваліфікації

працівників підприємства ... ...

Терміни і поняття... ...

Питання для контролю та самоперевірки...

Глава 8. Якість і рівень життя населення ...

8.1. Поняття і показники рівня і якості життя населення ...

8.2. Вартість життя і споживчий бюджет ...

8.3. Доходи населення ... ...

Терміни і поняття... ...

Питання для контролю та самоперевірки...

Глава 9. Організація оплати праці ... ...

9.1. Сутність заробітної плати ... .

9.2. Функції заробітної плати ... ..

9.3. Зміст і основні принципи організації оплати праці ...

Терміни і поняття... ...

Питання для контролю та самоперевірки...

Глава 10. Тарифне регулювання заробітної плати ...

10.1. Сутність, призначення та основні елементи тарифної системи ...

10.2 Тарифікація робіт і працівників ...

10.3. Тарифні сітки, їх призначення та побудова ...

10.4. Тарифні ставки ... ...

10.5. Розрахунок середніх тарифних величин ...

10.6. Доплати і надбавки до тарифної заробітної плати ...

10.7. Територіальне регулювання заробітної плати ...

Терміни і поняття... ...

Питання для контролю та самоперевірки...

Глава 11. Форми і системи оплати праці ... ...

11.1. Сутність, класифікація і основні умови застосування форм

і систем оплати праці ... ...

11.2. Характеристика основних систем оплати праці ...

11.2.1. Системи погодинної оплати ...

11.2.2. Системи відрядної оплати праці ...

11.2.3. Змішані і диференційовані системи оплати праці

11.2.4. Групова (колективна) оплата праці ...

11.3 Оплата праці керівників, фахівців і службовців ...

11.3.1 Оплата праці працівників на основі схем посадових

окладів ... ...

11.3.2. Оплата праці працівників бюджетних організацій ...

11.3.3. Оплата праці працівників державної цивільної

служби ... ...

11.4. Преміальні системи оплати праці ...

Терміни і поняття... ...

Питання для контролю та самоперевірки...

Глава 12. Формування коштів підприємств та їх підрозділів на оплату

праці ... ...

12.1. Фонд заробітної плати та його склад ...

12.2. Планування фонду заробітної плати ...

12.2.1. Методи укрупненого планування фонду заробітної

плати ... ...

12.2.2. Диференційоване (поелементне) планування

фонду заробітної плати ...

12.2.3. Формування фонду заробітної плати структурних

підрозділів підприємств (організацій) ...

12.3. Розрахунок і планування середньої заробітної плати ...

Терміни і поняття... ...

Питання для контролю та самоперевірки...

Література ... ...

 
Функції праці і потреби людини | Предмет і об'єкти економіки праці | Громадської організації праці | Управління працею в суспільстві | відносин | Типи соціально-трудових відносин | Регулювання соціально-трудових відносин | соціальне партнерство | У становленні і розвитку соціального партнерства | Дослідження і публікації по соціально-трудовим проблемам. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати