Головна

IV. Механізми державного управління

  1. D.2 Кнопки управління переміщенням курсора
  2. III Механізми психологічного вампіризму і типи психологічних вампірів
  3. IV етап (з середини XX ст. По теперішній час) - психологія як наука, що вивчає факти, закономірності та механізми психіки
  4. IV. Механізми державного управління
  5. IV. Механізми державного управління
  6. IV. Механізми державного управління
  7. IV. Механізми державного управління

організації громадської діяльності. Сучасні політологи, однак, під бюрократією розуміють адміністративну машину держави, а під бюрократами - чиновників або державних службовців.

¦ Існує три основні теорії бюрократії. За Вебером, це раціонально організована система діяльності - щось характерне для суспільства в цілому. В іншій теорії її трактують як влада, що має переважно консервативний характер, виражає класові інтереси і знаходиться за межами політичного контролю. Нарешті, третя теорія вбачає в ній самодостатню і саморозвивається систему, в якій чиновництво переслідує свої власні інтереси і тим самим породжує «великий уряд».

¦ Головна функція бюрократії - проводити в життя рішення виконавчої влади та закони законодавчої. Разом з тим державній службі належать і такі важливі функції, як інформаційне та аналітичне обслуговування політичного керівництва, артикуляція громадських інтересів, підтримання політичної стабільності та спадкоємності, особливо при змінах уряду або адміністрації.

¦ Системи державної служби традиційно організовані за функціональним принципом, звідси їх розподіл на міністерства, агентства, відділи і т. П. При цьому тут широко варіюється ступінь централізації - децентралізації. Сучасною тенденцією, однак, є відділення процесів вироблення політики від процесів її виконання, а також впровадження в державну службу технологій менеджменту з приватного сектора - аж до приватизації.

¦ Суспільство завжди було стурбоване і переймається проблемою влади бюрократії: в цьому вбачалася і вбачається пряма загроза принципам демократії. Головними джерелами влади бюрократії є її контроль над інформаційними потоками; то принципове обставина, що корпус чиновництва не схильний до змін в залежності від політичних виборів і функціонує постійно; нарешті, її професіоналізм і до певної міри навіть роль «охоронців національного інтересу».

¦ Контроль над бюрократією здійснимо декількома способами. Використовуються механізми звітності чиновництва перед політичними керівниками, законодавчими зборами, судовими органами; останнім часом все ширше використовується інститут омбудсменів. Додаткові можливості контролю несе в собі політизація державної служби. Останнім часом обрані політики, крім того, все ширше вдаються до «контрбюрократіческім», альтернативним, джерелами інформаційних і аналітичних послуг.

¦ Питання для обговорення

> Чи можна сказати, що чиновництво і справді «заправляє» країною?

> Чи можна провести чітку межу між розробкою політики та її інформаційно-аналітичним забезпеченням?

> Чи можуть державні службовці й справді бути політично нейтральною силою?

> Чи можна говорити про явною неефективності сектора громадських послуг?

> Якщо державна служба політично ангажована, чого в цьому більше - плюсів чи мінусів?

> Які найбільш ефективні механізми, що дозволяють контролювати владу бюрократії?
Контроль за здійсненням політики | президенти | Фрідріх Ніцше (1844-1900) | теорії лідерства | Г. Президент Нельсон Мандела і Далай-Лама в Кейптауні, Південна Африка | IV. Механізми державного управління | Виконавча влада 437 | Глава 17. Державна служба | Державна служба 439 | Бюрократія як адміністративна машина |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати