На головну

Логічний елемент І-НЕ транзисторних-транзисторної логіки

  1. Список похідних найпростіших елементарних функцій
  2. Elements - електротехнічні елементи
  3. I. ПРЕДМЕТ І ЗНАЧЕННЯ ЛОГІКИ
  4. II. Принцип паралелізму як теоретичну підставу формальної логіки
  5. II. Психологічний аналіз періоду бойових дій
  6. II. ЕЛЕМЕНТИ АНАЛІТИЧНОЇ ГЕОМЕТРІЇ.
  7. III. Основне протиріччя методу формальної логіки

Логічний елемент НЕ реалізується за допомогою біполярного транзистора n-p-n Cтруктура. Принципова електрична схема транзисторного логічного елемента НЕ і його таблиця істинності наведені на ріс.10.7.

Схема працює в такий спосіб. Якщо на вхід x логічного елемента подати сигнал лог.0, То транзистор VT буде закритий і на виході y з'явиться сигнал лог.1, так як все напруга буде падати на закритому транзисторі. При подачі на вхід x логічного елемента сигналу лог.1, транзистор VT відкривається і на виході y з'явиться сигнал лог.0, При цьому все напруга падає на резисторі .

При використанні логічних елементів транзисторних-транзисторної логіки, побудованої за допомогою біполярних транзисторів n-p-n Cтруктура, реалізується операція І-НЕ. На ріс.10.8 наведена електрична схема логічного елемента І-НЕ і таблиця істинності. Схема складається з двох логічних елементів І і НЕ, з'єднаних послідовно. Транзисторний елемент І має кілька входів. На схемі розглядаються тільки два з емітерний входів х1 и х2 транзистора VT1, Колектор якого з'єднаний з базою інвертора, побудованого на транзисторі VT2.

Ріс.10.7. Принципова електрична схема транзисторного логічного елемента НЕ і його таблиця істинності

Ріс.10.8. Електрична схема логічного елемента І-НЕ і його таблиця істинності

Схема працює в такий спосіб. Якщо на входи х1 и х2 транзистора VT1 надходять сигнали лог.0 або на одному з цих входів присутній сигнал лог.1, То базовий струм  пройде через опір бази транзистора до емітерним входів (входу) від "+" джерела живлення до його "-". При цьому, транзистор VT2 буде закритий і на його виході y присутній cигнал лог.1. Якщо на входи х1 и х2 транзистора VT1 надходять позитивні сигнали лог.1, То в цьому випадку закриваються еміттерние входи тразістора VT1 і базовий струм  тече через колектор тразістора VT1 до бази тразістора VT2, Відкриваючи його. При цьому на виході у тразістора VT2 з'явиться синал лог.0.

10.5. Логічний елемент АБО-НЕ емітерний-зв'язаної логіки

На ріс.10.9 зображена електрична схема логічного елемента АБО-НЕ, побудованого на транзисторах n-p-n Cтруктура, і його таблиця істинності. Якщо на входах х1 и х2 транзисторів VT1, VT2 присутні вхідні сигнали лог.0, То ці транзистори будуть закриті і опір між їх колекторами і емітерами буде нескінченним. При цьому колекторна ланцюг цих транзисторів буде мати позитивний потенціал, тобто інвертований сигнал АБО, який буде надходити на вхід транзистора VT3. На виході у транзистора VT3, Що працює в режимі повторювача, з'явиться сигнал лог.1.

У разі надходження на входи х1 и х2 транзисторів VT1, VT2 позитивних сигналів лог.1 або на одному з цих входів присутній сигнал лог.1, То їх колекторні ланцюга матимуть негативний потенціал. При цьому транзистори VT1, VT2 (Або один з них) відкриваються, і опір ланцюга колектор-емітер дорівнюватиме нулю. Так як Rк> Rе1, То на загальному коллекторном виході транзисторів VT1, VT2 з'явиться негативний потенціал, який надійде на вхід транзистора VT3 і закриє його. Сигнал на виході y транзистора VT3 матиме лог.0. фактично транзистор VT3 є повторювачем дії вихідного сигналу транзисторів VT1 и VT2, Що працюють в режимі операції АБО-НЕ.

Ріс.10.9. Електрична схема логічного елемента АБО-НЕ і його таблиця істинності

 
Фоторезистори і фотодіоди. Пристрій, принцип дії | Пристрій, принцип дії | Однополуперіодні і двухполуперіодні випрямлячі | Класифікація та основні технічні характеристики | Підсилювальні каскади на біполярних транзисторах | Підсилювачі постійного струму | імпульсні підсилювачі | операційні підсилювачі | Способи завдання логічних функцій | Позначення логічних елементів в схемах |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати