Головна

II.1. Категоріальний апарат за поняттями

  1. I. Сутність спорту і його понятійний апарат
  2. II.1. основи державності
  3. II.1. Тезаурус 1 сторінка
  4. II.1.1. Визначення теоретичних і практичних завдань психології та педагогіки
  5. III.1.1) Форми кримінального процесу.
  6. III.1.2) Порядок кримінального судочинства.

Уточніть категоріальний апарат за поняттями, наведеними нижче.

Визначення Ви зможете знайти в будь-якому психолого-педагогічному словнику.

Навчання, наприклад, у бакалаврів повинні закінчуватися заліком і створенням наступних компетенцій: поясніть зпособности і готовності загальнокультурних компетенцій бакалавра (ОК) ---

Загальнопрофесійні компетенції бакалавра (ОП): продемонструйте фундаментальні і прикладні знання дисциплін бакалаврської програми відповідно до цілей ООП бакалавры---

Педагогічні діяльні компетенції бакалавра (ПД): що значить здатність досліджувати, проектувати, моделювати, реалізовувати педагогічні знання і опыт?---

Здатність моделювати і здійснювати психолого-педагогічний супровід процесів соціалізації та професійного самовизначення специалистом---

Компетенції в області діагностично-консультативної та профілактичної діяльності (К ДК і ПД) бакалавра, специалиста---

Науково-дослідні компетенції (НІ ДО) бакалавра, спеціаліста ---

Компетенції викладацької діяльності (ККД) по використанню сучасних актуальних науково обґрунтованих педагогічних, технічних, кібернетичних, математичних, інформаційних, інтерактивних і т.д. технологий?---

Компетенції організаційно-управлінської діяльності (К Оуд) про якість освіти, готовність до комплексного моделювання різноманітних форм контролю, здатність керувати колективом з метою визначення та реалізації стратегії развития---Компетенции культурно-просвітницької діяльності (К ККД) в різних соціально-інституційних условиях---

Авторська педагогічна система---

Автор теорії оптимізації ---

Авторитарний стиль спілкування ---

адаптація ---

аксиологические принципи ---

Анализатор.---

антропологічний підхід ---

Апперцепция---

атестація педагогічних работников---

асоціації ---

Базового навчального плану ---

несвідоме ---

біхевіоризм ---

Вегетативна нервова система ---

Види контролю за навчально-пізнавальною діяльністю учнів ---

вольовий акт ---

Внутрішкільне управління ---

Виховання. Виховання в широкому педагогічному сенсі. Виховання у вузькому педагогічному сенсі ---

сприйняття ---

Вищий керівний орган школи ---

гіпотеза ---

Групові педагогічні цінності ---

Державний стандарт ---

рушійні сили ---

Демократизація і гуманізація ---

детермінанти ---

діяльність ---

дедукція ---

дескриптивная методологія ---

Децентралізація управління системою освіти ---

Діагностика педагогічних інновацій ---

дискусія ---

диспут ---

диверсифікація ---

дидактика ---

Домашня робота ---

Єдність єдиноначальності і колегіальності ---

Закон України «Про освіту» ---

завдання виховання ---

задатки ---

Психолого-орієнтований зміст освіти ---

ідеалізація ---

індукція ---

інструментальні цінності ---

интериоризация ---

Інновація, інноваційне середовище ---

інтроспекція ---

Підсумковий контроль навчання ---

колектив ---

комунікативна діяльність ---

конфлікти ---

Контроль в управлінні школою ---

конкретизація ---

Особистісно орієнтована освіта ---

макрофактори ---

Мізофактори ---

Методологія ---

Методи психологічних і педагогічних досліджень ---

Метапрінціпи ---

Метод виховують ситуацій ---

світогляд ---

Мотиви навчання, безпосередньо-які спонукають мотиви, перспективно-які спонукають мотиви, інтелектуально-спонукають мотиви ---

Неофрейдізм ---

Освіта ---

об'єкт ---

узагальнення ---

Спілкування ---

Олигофренопедагогика ---

онтогенез ---

відчуття ---

панпсіхізм ---

Педагогіка і педагогічна задача, педагогічна творчість ---

педагогічний процес ---

педагогічна майстерність ---

Персогенез ---

Периферична нервова система ---

Полікультурна освітнє середовище, полікультурна освітній простір, полікультурне виховання ...

проектування ---

Професіограма ---

професійна адаптація ---

Принципи управління освітою ---

прагматизм ---

психіка ---

психоаналіз ---

розвивальне навчання ---

реферування ---

рефлекс ---

Самовиховання, самоактуалізація, саморозвиток, самоаналіз, самоорганізація ---

Сімейний освіту. сімейне виховання ---

сенсибілізація ---

Система освіти ---

сенсуалізм ---

свідомість ---

Соціально-психологічний конфлікт ---

соціалізація ---

стандарт освіти ---

Стадії педагогічного спілкування ---

сурдопедагогика ---

умовивід ---

Технологія педагогічної діяльності. Технологічний компонент управлінської культури директора школи. Технологічний компонент професійно-педагогічної культури вчителя ---

педагогіка ---

філогенез ---

Цінності і цілі освіти ---

Центральна нервова система ---

еволюція ---

емпатія ---

експеримент ---

екстеріоризація ---

Підпис студента___

 
Тематичний і фронтальний. | Система освіти в Росії. Принципи освітньої політики. | Структура управління освітніми системами | Проблеми створення державно-громадської системи управління освітою. | Колегіальні органи управління. | Державний освітній стандарти. | І шкільний. | Педагогічний советучебного закладу. | Закон України «Про освіту» щодо пріоритетності і випереджаючого розвитку освітньої сфери | Стаття 3. Законодавство Російської Федерації в галузі освіти |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати