На головну

РОЗДІЛ III. СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ МАТЕМАТИКИ

  1. CASE-технології
  2. I РОЗДІЛ
  3. I. ГРОМАДСЬКЕ РОЗДІЛЕННЯ ПРАЦІ
  4. I. ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНИЙ РОЗДІЛ
  5. I. Сучасні НПЗЗ в системі мультимодального знеболення.
  6. I.4.2. Сучасні стратегії та моделі освіти.
  7. II РОЗДІЛ


§1. Поняття педагогічної технології.
Класифікація педагогічних технологій

технологія навчання - Це спосіб реалізації змісту навчання (передбаченого навчальними програмами), що представляє систему форм, методів і засобів навчання, що забезпечує найбільш ефективне досягнення підставлених цілей.

педагогічна технологія - Сукупність зовнішніх і внутрішніх дій, спрямованих на послідовне здійснення цих принципів в їх об'єктивної взаємозв'язку, де цілком проявляється особистість педагога.

Поняття «педагогічна технологія» може бути представлене трьома аспектами:

1) Науковим: Педагогічні технології - частина педагогічної науки, що вивчає і розробляє цілі, зміст і методи навчання та проектує педагогічні процеси;

2) Процесуально-описовим: Опис (алгоритм) процесу, сукупність цілей, змісту, методів і засобів для досягнення планованих результатів навчання;

3) Процесуально-дієвим: Здійснення технологічного (педагогічного) процесу, функціонування всіх особистісних, інструментальних і методологічних педагогічних засобів.

Предмет педагогічної технології - Область знання, яка охоплює сферу практичних взаємодій вчителя і учнів в будь-яких видах діяльності, організованих на основі чіткого визначення мети, систематизації, алгоритмізації прийомів навчання.

Ознаки педагогічних технологій:

- Технологія розробляється під конкретний педагогічний задум, в основі її лежить певна методологічна, філософська позиція автора;

- Технологічний ланцюжок педагогічних дій, операцій, комунікацій вибудовується строго відповідно до цільових установками, що мають форму конкретного очікуваного результату;

- Технологія передбачає взаємопов'язану діяльність учителя і учнів на договірній основі з урахуванням принципів індивідуалізації і диференціації;

- Елементи педагогічної технології повинні, з одного боку, бути відтворювані будь-яким учителем, а з іншого - гарантувати досягнення планованих результатів (державного стандарту) усіма школярами.

Критерії технологічності:

1. Концептуальність. Кожній педагогічної технології повинна бути притаманна опора на певну наукову концепцію, що включає філософське, психологічне, дидактичне та соціально-педагогічне обґрунтування досягнення освітніх цілей.

2. Системність. Педагогічна технологія повинна мати всі ознаки системи: логікою процесу, взаємозв'язком всіх його частин, цілісністю.

3. Керованість передбачає можливість діагностичного цілепокладання, планування, проектування процесу навчання, поетапної діагностики, варіювання засобами і методами з метою корекції результатів.

4. Ефективність. Сучасні педагогічні технології існують в конкурентних умовах і повинні бути ефективними за результатами і оптимальними за витратами, гарантувати досягнення певного стандарту навчання.
Основні дидактичні принципи навчання математики | Методика введення математичних понять | Методика вивчення теорем і їх доказів | Наукові методи в математиці і її викладанні | Урок як основна форма організації навчання математики | Система підготовки вчителя до уроків. аналіз уроку | Перевірка і оцінка знань учнів на уроках математики | Позакласна робота з математики 1 сторінка | Позакласна робота з математики 2 сторінка | Позакласна робота з математики 3 сторінка |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати