На головну

I.3. Загальна і індивідуальне в психіці

  1. I. Загальне розслідування
  2. III. Синтагма. Знання про одиничному факті і загальне знання
  3. Біологічна, СОЦІАЛЬНЕ І ІНДИВІДУАЛЬНЕ У МОВІ
  4. Залученість співробітників в загальну справу
  5. Питання № 28. Загальні збори акціонерів. Компетенція загальних зборів акціонерів. Рішення загальних зборів акціонерів. Позачергові загальні збори акціонерів.
  6. Загальне виборче право

I.3. I. Цілісне і парціальний опис психології людини

Рівні, правила, способи побудови психологічних характеристик. Поняття норми в психології. Відхилення від норм. Індивід як родова форма індивідуального буття. Поняття про суб'єкта і його психічної організації. Особистість як соціокультурна реальність. Особистість і індивідуальність людини. Унікальність життєвого шляху особистості.

Основні питання

I.3. I. Цілісне і парціальний опис психології людини.

I.3.2. Конституційний рівень психіки.

I.3.3. Рольовий рівень поведінки і його відображення в психіці.

Основні поняття і терміни

«Індивідуальність»; «Індивід»; «Особистість»; «Самосвідомість»; «Спрямованість особистості»; «Екстраверсія і інтроверсія»; «Акцентуація характеру»; «Потреба»; «Мотивація»; «Самооцінка»; «Сенсорна типологія».

Контрольні питання для рефлексії

1. Що таке «особистість»?

2. Що таке Я-концепція?

3. Яке співвідношення загального та індивідуального в психіці людини?

4. Які науки займаються феноменом соціальної зрілості особистості?

5. Назвіть умови і чинники нормального і аномального розвитку особистості.

6. Яка класифікація і зміст теорій особистості?

7. Що таке характер?

8. Назвіть механізми формування характеру.

9. Які акцентуації характеру зустрічаються у людей?

10. У чому полягають особливості різних типів акцентуацій характеру?

11. Самосвідомість і самооцінка.

12. Цілі і ціннісні орієнтації особистості.

 
Увага - це виборча спрямованість свідомості людини на певні предмети і явища. | види уваги | Процеси, види, теорії та закони пам'яті. | Види пам'яті. | I.2.3. Раціональне пізнання. Мислення. | Поняття про мислення. | Психологічні теорії мислення | Форми мислення. | Види мислення. | Операції розумової діяльності. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати