На головну

Контроль радіоактивного опромінення, технічні засоби

  1. Elements - електротехнічні елементи
  2. II. Блок контрольних заходів.
  3. II. Заходи, що виконуються при появі небезпеки радіоактивного зараження (після застосування противником ядерної зброї або радіаційної аварії).
  4. III. Контроль за спарюванням
  5. III. Методичні вказівки для студентів заочної форми навчання з виконання контрольної роботи
  6. Measurements - вимірювальні і контрольні пристрої
  7. Pound; * Щ ТИМИ ДЛЯ доповідей, рефератів І контрольних РОБІТ

Контроль радіоактивного опромінення (дозиметричний контроль) здійснюється з метою:

- Оцінки боєздатності (працездатності) людей;

- Запобігання опромінення людей в дозах, що викликають радіаційне ураження;

- Встановлення ступеня тяжкості променевої хвороби у поранених і хворих з урахуванням інших показників їх стану і організації лікувально-профілактичних і евакуаційних заходів.

Організація контролю радіоактивного опромінення полягає в забезпеченні людей дозиметрами (вимірювачами дози), в своєчасному зняття показань дозиметрів в технічно справному стані, в систематичному обліку доз опромінення.

Залежно від наявності тих чи інших вимірників доз, а також їх кількості дозиметричний контроль опромінення може бути груповим и індивідуальним.

Груповий (військовий) контроль полягає в тому, що про дозу опромінення всієї групи людей (поранених і хворих), що знаходяться приблизно в однакових умовах опромінення, судять за показниками 1-2 дозиметрів. Груповий метод зазвичай застосовується в лікувальних установах і на санітарному транспорті.

Індивідуальний (медичний) контроль - Полягає в тому, що доза радіації, отримана людиною, визначається за показниками виданого йому вимірювача дози (дозиметра).

На етапах медичної евакуації індивідуальний контроль опромінення проводиться для первинної діагностики ступеня тяжкості променевої хвороби у уражених.

Зняття показань вимірювачів доз проводиться після перебування людей в зоні впливу проникаючої радіації або після перебування на зараженій місцевості. Облік отриманих доз ведеться в журналі обліку доз радіоактивного опромінення, а також отримана сумарна доза радіації кожної людини записується в картку індивідуального обліку доз радіоактивного опромінення. Дані про індивідуальних доз опромінення поранених і хворих на етапах медичної евакуації заносяться на блакитну смугу первинної медичної картки (в історію хвороби), а при виписці з медичної установи - в картку індивідуального обліку доз радіоактивного опромінення.

На воєнний час встановлені граничні величини індивідуальних доз зовнішнього опромінення, що не приводять до зниження боєздатності (працездатності) (табл.2).

Таблиця 2
проникаюча радіація | Електромагнітний імпульс (ЕМІ) | Перелік основних джерел радіоактивного зараження | Шляхи впливу продуктів ядерного вибуху (ПЯВ) на організм людини (зовнішнє опромінення, інкорпорування, контактна променеве ураження). | Прогнозування радіоактивного зараження (РЗ) | Радіаційна розвідка | Радіаційного та хімічного спостереження (розвідки) | ГЛАВА 5. КОШТИ ТА МЕТОДИ дозиметричного контролю радіоактивного ЗАРАЖЕННЯ І ОПРОМІНЕННЯ. | Класифікація військових дозиметричних приладів. | Табельні прилади радіаційної розвідки |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати