Головна

III. Призначення і виписування лікарських препаратів при наданні первинної медико-санітарної допомоги, швидкої медичної допомоги іпалліатівной медичної допомоги

  1. I. Порядок призначення і виписування лікарських препаратів
  2. II. Призначення лікарських препаратів при наданні медичної допомоги в стаціонарних умовах
  3. II. Загальні вимоги до відпустки лікарських засобів
  4. III. Вимоги до відпустки наркотичних засобів і психотропних речовин; лікарських засобів, що підлягають предметно-кількісному обліку; анаболічних стероїдів
  5. Q Мотивація досягнення успіху. Мотивація, спрямована на уникнення невдачі. Установка. Мотивація допомоги. Гроші як генералізоване підкріплення.
  6. VI. Найпростіше «визначення», його призначення і структура

30. При наданні первинної медико-санітарної допомоги та паліативної

медичної допомоги в амбулаторних умовах призначення і випісиваніелекарственних препаратів здійснюється медичним працівником в случаяхтіпічного перебігу захворювання пацієнта виходячи з тяжкості і характеразаболеванія.

31. Призначення і виписування лікарських препаратів за рішенням

лікарської комісії при наданні первинної медико-санітарної допомоги, паліативної медичної допомоги в амбулаторних умовах проводиться ввипадках:

1) одночасного призначення одному пацієнтові п'яти і більше

лікарських препаратів протягом однієї доби або понад десяти

найменувань протягом одного місяця;

2) призначення лікарських препаратів при нетиповому перебігу

захворювання, наявності ускладнень основного захворювання і (або)

супутніх захворювань, при призначенні лікарських препаратів,

особливості взаємодії і сумісності яких згідно інструкціямпо їх застосування призводять до зниження ефективності і безопасностіфармакотерапіі і (або) створюють потенційну небезпеку для життя іздоров'я пацієнта;

3) призначення наркотичних і психотропних лікарських препаратів

списків II і III (в разі прийняття керівником медичної організації

рішення про необхідність узгодження призначення з лікарською комісією).

32. Призначення і виписування наркотичних і психотропних

лікарських препаратів списків II і III проводиться пацієнтам з

вираженим больовим синдромом будь-якого генезу самостійно медіцінскімработніком або медичним працівником за рішенням лікарської комісії (в разі прийняття керівником медичної організації рішення пронеобхідності погодження призначення з лікарською комісією).

33. При наданні швидкої медичної допомоги лікарські препарати

призначаються медичним працівником виїзної бригади швидкої допомоги, медичним працівником медичної організації при наданні медіцінскойпомощі громадянам при захворюваннях, нещасних випадках, травмах, отруєннях та інших станах, що вимагають термінового медіцінскоговмешательства.

IV. Призначення і виписування лікарських препаратів громадянам, які мають право на безкоштовне отримання лікарських препаратів або отримання лікарських препаратів зі знижкою, В рамках надання їм первинної медико-санітарної допомоги

34. Призначення і виписування лікарських препаратів громадянам,

мають право на безкоштовне отримання лікарських препаратів іліполученіе лікарських препаратів зі знижкою, При наданні їм первічноймедіко-санітарної допомоги здійснюється медичним працівником в случаяхтіпічного перебігу захворювання пацієнта виходячи з тяжкості і характеразаболеванія згідно із затвердженими в установленому порядку стандартаммедіцінской допомоги, в тому числі:

1) окремим категоріям громадян, Які мають право на отримання

державної соціальної допомоги у вигляді набору соціальних послуг, в

відповідно до переліку лікарських препаратів, затвердженим пріказомМіністерства охорони здоров'я і соціального розвитку Російської Федерацііот 18 вересня 2006 р N 665 "Про затвердження переліку лекарственнихсредств, що відпускаються за рецептами лікаря (фельдшера) при оказаніідополнітельной безкоштовної медичної допомоги окремим категоріямграждан, які мають право на отримання державної соціальної допомоги "зі змінами, внесеними пріказаміМіністерства охорони здоров'я.

2) громадянам, які страждають на злоякісні новоутворення

лімфоїдної, кровотворної та споріднених їм тканин, гемофілію,

муковісцидоз, гіпофізарний нанізм, хворобою Гоше, розсіяним

склерозом, а також громадянам після трансплантації органів і (або) тканин, відповідно до переліку централізовано закуповуються за рахунок средствфедерального бюджету лікарських препаратів, утверждаемимПравітельством Російської Федерації;

3) громадянам, які мають право на отримання лікарських препаратовбесплатно або отримання лікарських препаратів зі знижкою за счетсредств бюджетів суб'єктів Російської Федерації, відповідно доПереліком груп населення та категорій захворювань, При амбулаторномлеченіі яких лікарські засоби і вироби медичного назначеніяотпускаются за рецептами лікарів безкоштовно, і Переліком груп населення, пріамбулаторном лікуванні яких лікарські засоби відпускаються порецептам лікарів з 50-відсотковою знижкою, затвердженими постановленіемПравітельства Російської Федерації від 30 липня 1994 р. N 890.

35. Право виписувати рецепти на лікарські препарати громадянам, які мають право на безкоштовне отримання лікарських препаратів іліполученіе лікарських препаратів зі знижкою, такжеімеют:

1) медичні працівники, Що працюють у медичній організації по

сумісництвом (в межах своєї компетенції);

2) медичні працівники стаціонарних установ соціального

обслуговування та виправних установ (Незалежно від ведомственнойпрінадлежності);

3) медичні працівники медичних організацій, що надають

медичну допомогу в стаціонарних умовах, В разі, предусмотренномпунктом 29 наказу №1175;

4) медичні працівники медичних організацій, що надають

первинну медико-санітарну допомогу, підвідомчих федеральним органамісполнітельной влади або органам виконавчої влади суб'єктів Російської Федерації:

а) громадянам, Витрати на безкоштовне медикаментозне забезпечення

яких відповідно до законодавства Російської Федерації

покриваються за рахунок коштів федерального бюджету;

б) іншим категоріям громадян, витрати на безкоштовне медикаментозне

забезпечення яких відповідно до законодавства Російської

Федерації покриваються за рахунок коштів бюджетів різних рівнів іобязательного медичного страхування;

5) індивідуальні підприємці, Які займаються приватною медіцінскойпрактікой і включені до реєстру медичних організацій, осуществляющіхдеятельность в сфері обов'язкового медичного страхування.

36. Не допускається виписування рецептів на лікарські препаратидля лікування громадян, Які мають право на безкоштовне отримання лекарственнихпрепаратов або отримання лікарських препаратів зі знижкою,медичними працівниками санаторно-курортних організацій, медіцінскіміработнікамі медичних організацій, які надають медичну помощьстаціонарно або в умовах денного стаціонару, За винятком випадку, передбаченого пунктом 29 цього Порядку.

37. При виписуванні рецептів на лікарські препарати для леченіяграждан, що мають право на безкоштовне отримання лікарських препаратовілі отримання лікарських препаратів зі знижкою, вказується номертелефона, за якою працівник аптечної організації при необходімостіможет узгодити з медичним працівником синонімічних заменулекарственного препарату.

38. На рецептурному бланку форми N 148-1 / у-04 (л) і форми

N 148-1 / о-06 (л) рецепт виписується медичним працівником в 3-х

примірниках, з двома екземплярами якого пацієнт звертається в аптечнуюорганізацію.

39. Наркотичні і психотропні лікарські препарати списку II

Переліку для лікування громадян, які мають право на безкоштовне отримання

лікарських препаратів або отримання лікарських препаратовсо

знижкою, виписуються на спеціальному рецептурному бланку на наркотіческоесредство і психотропну речовину, до якого додатково випісиваютсярецепти в 3-х примірниках на рецептурному бланку форми N 148-1 / о-04 (л) або форми N 148-1 / о-06 (л).

40. Психотропні лікарські препарати списку III Переліку, інші

лікарські засоби, які підлягають предметно-кількісному обліку,

лікарські препарати, що володіють анаболической активністю,

комбіновані лікарські препарати, зазначені в підпункті 4 пункту 9наказу № 1175, призначені для лікування громадян, які мають право набесплатное отримання лікарських препаратів або отримання лекарственнихпрепаратов зі знижкою, виписуються на рецептурному бланку

N 148-1 / о-88, до якогододатково виписуються рецепти в 3-х примірниках нарецептурном бланку форми N 148-1 / о-04 (л) або форми N 148-1 / о-06 (л).

Особливості оформлення рецептів на лікарські засоби для лікування хворих з хронічними захворюваннями

I.рецептина:

1. похідні барбітурової кислоти,

2. ефедрин, псевдоефедрин в чистому вигляді і в суміші з іншими лекарственнимісредствамі,

3. лікарські препарати, що володіють анаболической

активністю,

4. комбіновані лікарські препарати, що містять кодеїн (його солі), Для лікування пацієнтів з хронічними захворюваннями

можуть виписуватися на курс лікування до двох місяців.

У цих випадках на рецептах робиться напис"За спеціальним

призначенням ", окремо скріплена підписом медичного працівника іпечатью медичної організації" Для рецептів ".

II.При виписуванні медичним працівником рецептів на готові

лікарські препарати та лікарські препарати індивідуального

виготовлення пацієнтам з хронічними захворюваннями на рецептурних

бланках форми N 107-1 / у дозволяється встановлювати термін дії рецепта впределах до одного року и перевищувати рекомендовану колічестволекарственного препарату для виписування на один рецепт, встановленедодатком N 2 до наказу № 1175.

При виписуванні таких рецептів медичний працівник робить позначку

"Пацієнту з хронічним захворюванням", вказує термін дії рецепта іперіодічность відпуску лікарських препаратів з аптечної організаціію індивідуальним підприємцем, які мають ліцензію на фармацевтіческуюдеятельность (щотижня, щомісяця і інші періоди), запевняє етоуказаніе своїм підписом і особистою печаткою, а також печаткою медіцінскойорганізаціі "Для рецептів".

Порядокотпускафізичним ліцамлекарственних

препаратів, Содержащіхкроме малих кількостей наркотичних засобів, псіхотропнихвеществ і їх прекурсоровдругіе фармакологічні
НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК | Для самопідготовки учнів | ТЕЗАУРУС (ГЛОСАРІЙ) | Правил виписування рецептів НА Лікарські препарати І ПОРЯДОК ЇХ відпускає аптечним ОРГАНІЗАЦІЯМИ | I. Порядок призначення і виписування лікарських препаратів | Рецепт, виписаний з порушенням встановлених цим Порядкомтребованій, вважається недійсним. | Дійсно протягом 10 днів. | Інструкція про порядок призначення та виписування предметів медичного призначення І СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ ПРОДУКТІВ лікувального ХАРЧУВАННЯ ДЛЯ ДІТЕЙ-ІНВАЛІДІВ (наказ МОЗ РФ № 110) | Правила оформлення рецептів, що містять призначення наркотичних засобів і психотропних речовин | Порядок реєстрації, обліку і зберігання спеціальних рецептурних бланків на наркотичні засоби або психотропні речовини |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати