На головну

Потенційний ВНП вимірюється як

  1. В яких показниках вимірюється продуктивність праці на макро- і мікрорівнях економіки
  2. Вимірюється (оцінюється) захворюваність виявленими випадками хвороби, представленими абсолютними або відносними величинами.
  3. Потенційний бар'єр кінцевої ширини.
  4. Потенційний бар'єр. Рішення стаціонарного рівняння
  5. Потенційний ВВП. Закон Оукена.
  6. Успіх вимірюється не в грошах

а) вартість всіх товарів і послуг, вироблених в суспільстві, починаючи з базового року до теперішнього часу;

б) вартість товарів і послуг, які можуть бути зроблені в умовах повного використання всіх ресурсів;

в) різниця між номінальною і реальною ВНП;

г) ступінь, в якій ВНП може зрости, якщо рівень інвестицій буде максимальним.

5. При підрахунку ВВП використовують метод:

а) доданої вартості

б) метод витрат

в) метод доходів

г) всі вищеназвані

д) вірні пункти (б) і (в)

6. Відрахування на споживання капіталу - це:

а) чисті інвестиції; б) чисті іноземні інвестиції; в) амортизація;

г) фонди, які не можуть бути використані для закупівлі споживчих товарів.

7. До чистих інвестицій відноситься:

а) будівництво нового заводу;

б) покупка нового автомобіля;

в) заміна зношеного обладнання новим;

г) ремонт офісу.

8. НД відрізняється від наявного доходу домашніх господарств на величину:

а) трансфертних виплат держави населенню;

б) амортизації;

в) доходів населення, отриманих з-за кордону;

г) доходів від індивідуальної трудової діяльності.

9. Які із зазначених нижче доходів або витрат не враховуються при підрахунку ВНП:

а) орендна плата за здачу квартири;

б) купівля акцій на біржі;

в) чайові офіціанта в ресторані;

г) виплата відсотків за строковим банківським вкладом.

10. Різниця між кінцевою вартістю товару і вартістю матеріалів, використовуваних для його виробництва - це:

а) валовий прибуток; б) дохід;

в) додана вартість; г) амортизація.
Прикладом поділу праці є ситуація, коли ... | Тема 5. Моделі ринку (Ринкові структури) | Великі фірми часто витрачають багато грошей на рекламу, зберігаючи при цьому роздрібні ціни на свою продукцію на рівні цін конкурентів. Цей факт ілюструє | Тема 6. Основи теорії попиту та пропозиції | Закон попиту передбачає, що | Зростання цін на матеріали, необхідні для виробництва товару X, викличе | Коефіцієнт цінової еластичності попиту дорівнює | Тема 7. Витрати, виручка і прибуток фірми | Загальна сума витрат, поділена на кількість вироблених одиниць продукції, носить назву ... | Граничні (маржинальні) витрати - це ... |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати