Головна

ГЛАВА 5. співстрахування та перестрахування

  1. Бібліографічний список по всім главам
  2. У Цивільному кодексі України (глава 35) виділяється два види договору найму. У теорії їх називають комерційний і соціальний.
  3. В Глава 1. Емоційне реагування
  4. В Глава 12. Характеристика різних почуттів
  5. Вальрас, Леон (1834-1910) - видатний швейцарський економіст, засновник і глава «Лозаннській» школи маржиналізму, творець теоретичної моделі загальної економічної рівноваги.
  6. Вступна глава
  7. Вступна глава

5.1. СТРАХУВАННЯ ОБ'ЄКТА ЗА ОДНИМ ДОГОВОРОМ СТРАХУВАННЯ ДВОМА АБО БІЛЬШЕ страховиків - ___.

5.2. ПЕРЕСТРАХУВАННЯ - ЦЕ ...

а) спільне прийняття страховими компаніями відповідальності за страхуемому об'єкту;

б) дроблення ризиків між страхувальниками;

в) передача цедентом частини страхової відповідальності іншої страхової організації;

г) передача страхувальником частини ризику страхової організації.

5.3. РЕТРОЦЕСІЯ ...

а) передача частини страхової відповідальності страхувальником цессіонеру;

б) передача перестрахувальником частині прийнятих ним ризиків при перестрахуванні іншим перестраховикам;

в) договір між страховиком і цессіонером;

г) взаємозв'язок між страхувальником і ретроцедентом при перестрахуванні.

5.4. ОСНОВНА МЕТА ПЕРЕСТРАХУВАННЯ ...

а) взаємний обмін інтересами в ході переговорів сторони;

б) відхилення небажаних ризиків;

в) зменшення прийнятої на себе відповідальності;

г) встановлення однорідного страхового портфеля.

5.5. До обов'язків перестраховика СТАВЛЯТЬСЯ:

а) надання об'єктивної інформації по перестрахувальним ризиків;

б) своєчасне перерахування премій;

в) надання рахунків;

г) надання всієї фінансової звітності.

5.6. Деяка частина СТРАХОВОЇ СУМИ, ЯКУ СТРАХОВА КОМПАНІЯ ЗАЛИШАЄ НА СВОЇЙ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ - ___.

5.7. Фронтуванні ...

а) процес передачі страховиком частини страхової відповідальності іншій страховій компанії;

б) максимальна величина страхової відповідальності, утримуваної страховою компанією;

в) процес, при якому страхує компанія має нульове власне утримання

г) мінімальна величина страхової відповідальності, утримуваної страховою компанією.

5.8. ПРИНЦИПИ ПЕРЕСТРАХУВАННЯ:

а) страхового інтересу;

б) матеріальної зацікавленості;

в) відшкодування збитків;

г) найвищої сумлінності.

5.9. ПРИ пропорційного перестрахування:

а) укладаються договори на основі ексцедента збитковості;

б) визначається відповідальність в певній частці;

в) встановлюється ліміт перестраховика за результатами великих збитків за одиничними ризиків;

г) потрібно досить значний час проходження ризиків і їх результатів.

5.10. ТАНТЬЄМА ...

а) брокерська комісія;

б) комісія з прибутку;

в) оригінальна комісія;

в) перестрахувальна комісія.

5.11. ПРИ ретроцессию КОМІСІЯ ОБЧИСЛЮЄТЬСЯ ВІД ...

а) перестрахувальної премії;

б) страхової премії без вирахування оригінальної комісії;

в) перестрахувальної премії без вирахування брокерської комісії;

г) страхової премії за вирахуванням оригінальної і брокерської комісії.

5.12. ПРИ ЗІСТАВЛЕННІ ДОГОВОРУ НА БАЗІ ексцедентом СУМ із квотним Договором ВІРНОЮ Є ЗАТВЕРДЖЕННЯ ...

а) квотний договір перестраховує весь портфель ризиків;

б) за договором на базі ексцедента суми не перестраховуються ризики зі страховою сумою менше ліміту відповідальності;

в) в квотний договорі відповідальність визначається процентним співвідношенням;

г) за договором на базі ексцендента сум підлягають перестрахуванню ризики зі страховою сумою менше ліміту відповідальності.

5.13. В ДОГОВОРІ НА БАЗІ ексцедента збитку ПРЕМІЯ уставлівается ...

а) пропорційно прийнятої частці відповідальності;

б) з урахуванням мінливої ??величини відповідальності, що припадає на частку перестрахувальника;

в) з урахуванням річної нетто-премії по страхуемому ризику;

г) у відсотку до річної брутто-премії по захищається портфелю ризиків.

5.14. ПОНЯТТЯ «стоп-лосс» НАЛЕЖИТЬ до договорів ...

а) пропорційного перестрахування;

б) на базі ексцедента збитковості;

в) факультативного перестрахування;

г) на базі ексцедента збитку.

5.14. ДОГОВІР ексцедента збитку спирається на ...

а) реальний збиток;

б) можливо максимального збитку;

в) мінімальний збиток;

г) можливі збитки.

5.15. ЄМНІСТЬ перестраховиків знаходиться в безпосередній залежності ВІД ...

а) масштабів ризику;

б) коефіцієнта збитковості;

в) резервів перестраховика;

г) загального річного збору премії.

5.16. КІЛЬКІСНИЙ ОЗНАКА ОБСЯГУ відповідальність перестрахрвика виражається в:

а) визначенні кола об'єктів, на які поширюється перестрахувальний захист;

б) погодження сторонами лімітів відповідальності перестраховика;

в) визначенні території (географії) покриття;

г) винятки по групах ризиків або категорій небезпек.

5.17. ЛІМІТИ відповідальність перестрахрвика устнавліваются:

а) комбіновано;

б) в промиллях;

в) в процентному вираженні;

г) в абсолютних величинах.

5.18. СТРАХОВЩИК, прийняти ризик ВІД перестраховика (цедентом) -___.

5.19. СПЕЦІАЛЬНИЙ ДОКУМЕНТ, ЯКИЙ МІСТИТЬ ІНФОРМАЦІЮ ПРО РИЗИКИ, ПРИЙНЯТИХ У ПЕРЕСТРАХУВАННЯ -___.

5.20. АКТИВНА ПЕРЕСТРАХУВАННЯ - ЦЕ ...

а) передача ризику;

б) дроблення ризику;

в) прийом ризику;

г) зменшення ризику.

 
Сутність співстрахування та перестрахування | Перестрахова премія. Комісійна винагорода. Тантьема | Факультативне і облігаторне перестрахування | І непропорційного перестрахування | Характеристика страхового ринку Великобританії | Характеристика страхового ринку США | Характеристика страхового ринку Німеччини | Характеристика страхового ринку Франції | Єдине страховий простір | ГЛАВА 1. ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ І ФУНКЦІЇ СТРАХУВАННЯ. ПОНЯТТЯ РИЗИКУ В СТРАХУВАННІ |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати